Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Bijtelling auto splitsen

Zijn u en uw echtgenote allebei werkzaam bij uw vennootschap? Dan kunt u wellicht de fiscale bijtelling over u beiden verdelen.

De uitspraak

De zaak die tot deze uitspraak heeft geleid, zit als volgt in elkaar. De belastingplichtige is directeur en enig aandeelhouder van een B.V., waarvoor ook zijn echtgenote werkt. De man heeft de beschikking over een auto van de zaak. Als beloning voor haar werkzaamheden voor de B.V., mag zijn echtgenote de auto ook drie dagen per week gebruiken. In zijn aangifte inkomstenbelasting neemt de man daarom 4/7e deel in aanmerking van de bijtelling voor het privégebruik van de auto. De inspecteur vindt het niet aannemelijk dat een directeur zijn eigen auto aan een werknemer ter beschikking stelt. Hij stelt de bijtelling daarom op 7/7 (100%). De man tekent daarop beroep aan bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Het oordeel van de rechter

Het Hof stelt de klager gedeeltelijk in het gelijk. De rechter overweegt allereerst dat bij een terbeschikkingstelling van een auto aan meer dan één persoon, het bedrag van de bijtelling in redelijkheid moet worden verdeeld over degenen die de auto gebruiken. Vervolgens vindt hij het aannemelijk dat de auto gedurende vier dagen uitsluitend aan de man ter beschikking staat en voor de resterende drie dagen in gelijke mate aan beide echtgenoten. Op grond hiervan concludeert de rechter dat de bijtelling moest worden gesteld op 4/7e plus de helft van 3/7e, ofwel 11/14e deel.

Tip

Zijn u en uw echtgenote beiden werkzaam bij 'uw' vennootschap? U kunt dan overwegen om de auto van de zaak aan ieder van u voor een deel ter beschikking te stellen. De fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto kunt u dan over twee personen verdelen. Dit levert u veelal een tariefsvoordeel op, uw echtgenote zal veelal een lager tarief aan inkomstenbelasting betalen dan u.


Meer weten van splitsen bijtelling autoAuteur(s) van splitsen bijtelling auto


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 25-10-2004 | Artikel laatst gewijzigd : 04-02-2014

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen