print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Advies auto van de zaak?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Discussie over bijtelling?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Bezwaarprocedure inzake auto van de zaak?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Meerdere auto's van de zaak?

Vraag vrijblijvend advies

Klik hier

Bijtelling auto splitsen

Zijn u en uw echtgenote allebei werkzaam bij uw vennootschap? Dan kunt u wellicht de fiscale bijtelling over u beiden verdelen.

De uitspraak

De zaak die tot deze uitspraak heeft geleid, zit als volgt in elkaar. De belastingplichtige is directeur en enig aandeelhouder van een B.V., waarvoor ook zijn echtgenote werkt. De man heeft de beschikking over een auto van de zaak. Als beloning voor haar werkzaamheden voor de B.V., mag zijn echtgenote de auto ook drie dagen per week gebruiken. In zijn aangifte inkomstenbelasting neemt de man daarom 4/7e deel in aanmerking van de bijtelling voor het privégebruik van de auto. De inspecteur vindt het niet aannemelijk dat een directeur zijn eigen auto aan een werknemer ter beschikking stelt. Hij stelt de bijtelling daarom op 7/7 (100%). De man tekent daarop beroep aan bij het Gerechtshof in Den Bosch.

Het oordeel van de rechter

Het Hof stelt de klager gedeeltelijk in het gelijk. De rechter overweegt allereerst dat bij een terbeschikkingstelling van een auto aan meer dan één persoon, het bedrag van de bijtelling in redelijkheid moet worden verdeeld over degenen die de auto gebruiken. Vervolgens vindt hij het aannemelijk dat de auto gedurende vier dagen uitsluitend aan de man ter beschikking staat en voor de resterende drie dagen in gelijke mate aan beide echtgenoten. Op grond hiervan concludeert de rechter dat de bijtelling moest worden gesteld op 4/7e plus de helft van 3/7e, ofwel 11/14e deel.

Tip

Zijn u en uw echtgenote beiden werkzaam bij 'uw' vennootschap? U kunt dan overwegen om de auto van de zaak aan ieder van u voor een deel ter beschikking te stellen. De fiscale bijtelling voor het privégebruik van de auto kunt u dan over twee personen verdelen. Dit levert u veelal een tariefsvoordeel op, uw echtgenote zal veelal een lager tarief aan inkomstenbelasting betalen dan u.

Deel deze pagina

Laatste update op 17-08-2021
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Splitsen bijtelling auto

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap