Volg ons op:

Ondernemerschap via een cooperatie?

Wij adviseren wekelijks medici over de juiste structuur

Twitter Updates

Medicus in B.V. of coöperatie of LLP?

Medici (zoals specialisten, huisartsen en tandartsen) oefenen hun onderneming uit in de vorm van een eenmanszaak of maatschap. Steeds meer medici oefenen hun maatschap uit in een coöperatie, B.V. of LLP. Reden: aansprakelijkheid en / of fiscale voordelen.

Ondernemerschap en medici

Er kan de komende jaren worden getwijfeld aan het zelfstandig ondernemerschap van medici. Een specialist kan dadelijk wellicht alleen nog aan het ziekenhuis en / of de zorgverzekeraar factureren. Hiermee is er één opdrachtgever en da's niet voldoende. Een oplossing kan zijn dat alle medici zich verzamelen in één coöperatie of LLP. Ook de orde van medisch specialisten is deze route aan het onderzoeken.

De maatschap

Vrijwel alle vrije beroepers oefenen hun bedrijf uit via de maatschap. De maatschap is een veel gebruikte en eigenlijk prima rechtsvorm: juridisch kunt u vrijwel alles regelen en fiscaal wordt er doorheen gekeken (transparant). Zowel een B.V. als een natuurlijk persoon kunnen dus lid zijn van een maatschap. De maten zijn aansprakelijk voor gelijke delen, edoch hieraan wordt meestal voorbijgegaan omdat de verzekering de schade wel zal dekken. De maatschap is een transparante samenwerkingsvorm en kan niet zelf een verplichting aangaan of een bedrijfspand kopen. Toe- en uittreden is een belangrijk onderdeel, omdat dit regelmatig problemen op kan leveren. De maatschap moet nu wel in het handelsregister worden ingeschreven, vroeger was dit niet zo.

De coöperatie en medici

De coöperatie kennen we eigenlijk het beste vanuit de agrarische sector of door de Rabobank. De coöperatie is een bijzondere vereniging die meestal wordt gebruikt binnen sectoren, waarbij onder gezamenlijke naam producten worden gekocht of verkocht. In mijn huidige praktijk zie ik steeds meer sectoren gebruik maken van deze rechtsvorm, onder meer medici- en advocatenmaatschappen. Voordelen van de coöperatie:

Bij de coöperatie is het mogelijk dat het DGA-salaris kan gelden. Voor de meeste MKB-ondernemers kan dit een probleem geven, de LLP kan hiervoor een oplossing bieden.

Procedure ondernemer binnen de coöperatie

De coöperatie wordt in Nederland steeds vaker door ondernemers gebruikt. Reden is de flexibiliteit en de beperking van de aansprakelijkheid. De rechtsvorm wil voor haar leden nog niet direct zeggen dat ze ook ondernemers zijn. In een procedure bij de Rechtbank Gelderland (d.d. 28 juli 2015) was de vraag of een lid van een coöperatie ook winst uit onderneming genoot. Volgens de rechter is het niet zo dat de onderneming binnen de coöperatie ook rechtstreeks mede voor rekening van de leden wordt gedreven. Het lid had ook zelf geen eigen onderneming. Leden waren niet aansprakelijk voor verplichtingen binnen de coöperatie. De coöperatie stuurde alle facturen en ging alle verplichtingen aan. De leden ontvingen een vaste beloning van de coöperatie. De rechter is van mening dat de leden in fictieve dienstbetrekking zijn bij de coöperatie. De Belastingdienst mag het gebruikelijk loon in aanmerking nemen (artikel 12a Wet LB 1964). Vortenstaande (lidmaatschap is DGA) wordt nog eens bevestigd door het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden op 17 augustus 2017(cassatie : Hoge Raad d.d. 21 september 2018 ECLI:NL:HR:2018:1698)

Conclusie: laat u adviseren bij het oprichten van een coöperatie en overweeg een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst ! Vragen ... ? Bel gerust voor een vrijblijvende afspraak met een fiscaal jurist.

De B.V. en medici

De B.V.-vorm is bekend, meestal wordt gekozen voor een eigen holding waarin de ondernemer-DGA een 100% belang heeft. Deze B.V. heeft dan aandelen in een werkmaatschappij, de vroegere maatschap. Sinds 2012 is er een zogenaamde Flex B.V., een B.V. waarbij onder meer de € 18.000 startkapitaal niet meer nodig is. De Flex B.V. in het kort:

De Limited Liability Partnership

De LLP komt overwaaien uit het Engelse recht. Op dit moment worden diverse vrije beroepsorganisaties omgezet in een LLP, het bekendste voorbeeld is Ernst & Young Accountants. De LLP heeft alle goede kenmerken van de coöperatie en de B.V. en is qua oprichting goedkoper. De LLP is:

De Belastingdienst heeft op haar internetsite duidelijk aangegeven dat de LLP als een transparant lichaam met beperkte aansprakelijkheid wordt gezien.

Ondernemen via de cooperatie?

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van medicus in bv of cooperatie of llpAuteur(s) van medicus in bv of cooperatie of llp


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 03-03-2013 | Artikel laatst gewijzigd : 02-10-2018

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen