print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Deelkwalificaties conclusie Advocaat-Generaal

Ook WVA bij deelcertificaten

Al langere tijd bestaat onduidelijkheid of de afdrachtvermindering onderwijs kan worden toegepast als niet wordt opgeleid naar een (erkend) diploma, maar naar deelcertificaten; er wordt in dat geval slechts een deel van de opleiding gevolgd. Bij de controles van de Belastingdienst neemt zij sinds 2012 de stelling in dat bij niet-diplomagericht opleiden geen aanspraak bestaat op toepassing van de afdrachtvermindering.

Terugblik WVA en deelcertificaten

De Rechtbank Noord-Nederland oordeelde in 2013 de eerste gerechtelijke procedure over de deelkwalificaties, dat geen aanspraak bestaat op toepassing van de fiscale regeling; de bepalingen in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs waarnaar de Wet Vermindering Afdracht verwijst naar artikel 7.2.2. dat spreekt over de beroepsopleiding.

In het hoger beroep (eind 2014) in deze zaak oordeelde het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden dat bij niet-diplomagericht opleiden wel degelijk aanspraak bestaat op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs:

  • “Het Hof is van oordeel dat, anders dan de Rechtbank heeft geoordeeld en de Inspecteur in hoger beroep stelt, de deelkwalificatie “Praktijk Basisoperator” een opleiding is als bedoeld in artikel 14 van de WVA in samenhang gelezen met artikel 7.2.2 van de WEB. In de wettelijke bepalingen is ten behoeve van de aanspraak op afdrachtvermindering niet de eis gesteld dat een volledige beroepsopleiding wordt gevolgd noch dat de intentie van de deelnemer daarop gericht zou dienen te zijn. Dat de deelkwalificatie in artikel 7.2.3 van de WEB wordt genoemd, en niet specifiek in 7.2.2 van de WEB, doet aan dit oordeel niet af. Artikel 7.2.3 van de WEB houdt immers geen zelfstandig definiërende bepaling betreffende de opleiding in, doch is een nadere uitwerking en daarmee een onderdeel van 7.2.2 van de WEB.”

Conclusief Advocaat-Generaal van de Hoge Raad inzake WVA

De Staatssecretaris van Financiën heeft tegen de uitspraak van het Gerechtshof beroep in cassatie ingesteld. In dit cassatieberoep is onlangs de conclusie van de Advocaat-Generaal gepubliceerd. Ook de Advocaat-Generaal oordeelt dat bij deelkwalificaties aanspraak kan worden gemaakt op de afdrachtvermindering onderwijs.

Belangrijk element in de conclusie van de Advocaat-Generaal is dat de afdrachtvermindering onderwijs is bedoeld als tegemoetkoming voor de beroepspraktijkvorming van de BBL-opleiding. Als deze beroepspraktijkvorming is gevolgd, dan kan derhalve aanspraak worden gemaakt op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs, ook als niet wordt opgeleid tot een diploma.

Kort en goed komt de AG tot het volgende:

  1. Beroepsopleiding: deelkwalificaties kwalificeren niet voor de WVA, aldus de Staatssecretaris. De AG is hier snel klaar mee. Volgens de AG kwalificeren deelkwalificaties wel degelijk voor de WVA, de wet is hierover voldoende duidelijk.  De afdrachtvermindering onderwijs is - aldus de AG - bedoeld als tegemoetkoming voor de beroepspraktijkvorming van de BBL-opleiding. Als deze beroepspraktijkvorming is gevolgd, dan kan aanspraak worden gemaakt op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs, ook als niet wordt opgeleid tot een diploma.
  2. Gebreken in de overeenkomst: als er niet voldoende krabbels onder de overeenkomsten staan, dan is er geen rechtsgeldige overeenkomst en mag er nog niet worden gestart met het claimen van WVA, aldus de Staatssecretaris, dit conform artikel 7.2.8. en 7.2.9 van de WEB. Ook dit is volgens de AG onjuist. Een paar kleine administratieve fouten geven nog niet het recht om de WVA van tafel te vegen. Het gaat om de feiten, als er is gestart met de opleiding en aan de overige materiële en formele dingen wordt grotendeels voldaan, dan is er recht op WVA. Kleine vergissing is menselijk ...
  3. Op welk moment eindigt het recht op WVA: dit middel raakt zijn doel en moet worden uitgezocht. De vraag is: "Wanneer is een opleiding afgerond en op welk moment stopt het recht op WVA?" De Staatssecretaris zorgt er met zijn vraag voor dat op grond van dit twistpunt een verwijzing naar een ander gerechtshof moet plaatsvinden. Het gaat om het moment dat het laatste examen is beoordeeld.

En nu ...

Het wachten is nu op de uitspraak van de Hoge Raad zelf. Uiteindelijk zal deze een bindend en beslissend oordeel moeten geven over de rechtsvraag die vele leerbedrijven op dit moment tot wanhoop drijft.

Intussen zit de Belastingdienst (helaas) niet stil. In een aantal gevallen worden de al afgeronde belastingcontroles weer opgestart. Deze controles zijn met name gericht op het volgen van de beroepspraktijkvorming van de opleiding.

De Belastingdienst neemt daarmee een voorschot op de uitspraak van de Hoge Raad, in die zin dat als deze in lijn ligt met de conclusie van de Advocaat-Generaal, zij op basis van de huidige stand van de belastingcontroles glansrijk verliest.

Als de Belastingdienst de belastingcontroles bij u wil hervatten, is het zaak om contact op te nemen met uw belastingadviseur; u heeft namelijk niet alleen plichten op basis van de fiscale regelgeving, maar ook rechten.

Noot fiscaal jurist inzake WVA

Wij zijn op dit moment betrokken bij tientallen boekenonderzoeken, bezwaar- en beroepsprocedures. De beweging van de Belastingdienst van deelcertificaten naar beroepspraktijkvorming zien wij in veel dossiers. De bewijsvoering is soms een lastige zaak, maar steeds meer dossiers worden in compromis opgelost. Heeft u vragen of opmerkingen, bel gerust voor een vrijblijvende afspraak.

Bronnen:

Rechtbank Noord Nederland d.d. 4 juni 2013 (ELCI NL RBNNE: 2014 : 3323).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 16 december 2014 (ELCI NL GHARL: 2014 : 9822).

Conclusie Advocaat-Generaal d.d. 10 juni 2015 (ELCI NL PHR: 2015:  2196).

Deel deze pagina

Laatste update op 08-12-2015
Artikel gemaakt op 03-11-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Deelcertificaten en WVA conclusie AG

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap