print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingdienst is geen bank

Geen rente als het geld al op de rekening van de fiscus staat, de Hoge Raad past wel de belastingrente aan !

Belastingdienst en rente

Belasting betalen is een noodzakelijk kwaad. En net als eenieder vindt de Belastingdienst het vervelend om lang op haar geld te moeten wachten. Daarom wordt er rente – belastingrente – in rekening gebracht. Dat is uitvoerig in de wet geregeld. De basis ligt in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en is voor de belastingheffing uitgewerkt in de Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR). Daarbij is vooral aan het belang van de Belastingdienst gedacht. In dit artikel een arrest van de Hoge Raad.

Belastingrente soms onredelijk

Mallorca B.V. krijgt over 2016 een voorlopige aanslag over de in dat jaar te verwachten winst van zo’n € 13 miljoen. Zij betaalt die aanslag keurig. Begin 2018 doet Mallorca B.V. aangifte over 2016 en daaruit blijkt een winst van krap € 11,4 miljoen. Daarop stort de Belastingdienst een deel van de betaalde voorlopige aanslag terug (voorlopige aanslag 2). Zonder vergoeding van belastingrente.

Later is er gedoe over 2014 en geeft Mallorca B.V. aan dat de aangifte 2016 toch hoger moet zijn. De winst over 2016 moet € 11,5 miljoen zijn, een tonnetje meer dus. Eind 2018 leg de Belastingdienst voor dat verschil de derde voorlopige aanslag op. Er is immers per saldo over een tonnetje te weinig belasting betaald. Daarbij rekent de Belastingdienst wel belastingrente, en wel vanaf medio 2017 tot eind 2018. Mallorca B.V. vindt dat niet eerlijk. Over het bedrag dat van 2016 tot begin 2018 teveel bij de Belastingdienst stond krijgt zij geen rente, maar ze moet alsnog rente betalen over de derde voorlopige aanslag, terwijl dat geld in elk geval tot begin 2018 op de rekening van de Belastingdienst stond. De Belastingdienst is duidelijk. Dat is de wet en daar houden we ons (en u) aan.

Belastingrente mag niet worden gerekend

De Hoge Raad vermindert de rente. De Hoge Raad is van oordeel dat de belastingrente niet door de beugel kan.

  • Letterlijk: “Gevolgen als hiervoor (…) bedoeld kunnen niet worden aanvaard. Dat zou immers leiden tot een onverklaarbare afwijking van de regeling over verzuimrente in de Awb,”
  • De belastingrente wordt verminderd tot rente over de periode begin 2018 tot eind 2018, dus toen het geld niet meer op de rekening van de Belastingdienst stond.

Opmerking fiscaal jurist inzake belastingrente

De Hoge Raad sluit dus aan bij de (eerlijkere) regeling van de Awb en zet daarmee de AWR opzij. Beide wetten zijn van het gelijke niveau (allebei wetten in formele zin), waarbij de vuistregel is dat dan een bijzondere wet voorgaat op de algemene. Daarvan is hier – terecht – afgeweken.

Opgemerkt zij dat door wetswijziging de berekening van belastingrente vanaf 1 januari 2023 veelal (maar niet altijd) aansluit bij de redenering van de Hoge Raad. In die zin is de Hoge Raad zijn tijd vooruit. Ondanks dat het vaak niet zal lonen, is het bij hogere belastingaanslagen (of aanslagen over jaren in het verre verleden) wel nuttig om te beoordelen of de belastingrente terecht is. Daarvoor kunt u altijd bij ons terecht.

Bron belastingrente

Hoge Raad d.d. 18 november 2022 ECLI:NL:HR:2022:1673

Deel deze pagina

Laatste update op 28-11-2022
Artikel gemaakt op 25-11-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Formeel belastingrecht Rechtspraak formeel belastingrecht Belastingdienst is geen bank

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap