print sitemap zoeken disclaimer contact

Gewijzigde pagina's op datum gesorteerd

Juli 2022

03 Juli 2022 - Hoge Raad kraakt box 3 per 2017

01 Juli 2022 - Navordering en FSV Lijst

Juni 2022

30 Juni 2022 - Btw-vrijstelling medische diensten

30 Juni 2022 - Aandelenopties werknemers en belastingen

29 Juni 2022 - Btw-tarief online kaartenverkoop

29 Juni 2022 - TBS regeling bedrijfspand DGA

27 Juni 2022 - Fiscale oudedagsreserve

24 Juni 2022 - Vakantiebaan voor de kinderen

24 Juni 2022 - Auto van de zaak huren tijdens vakantie

21 Juni 2022 - Letselschadevergoeding belastingvrij

21 Juni 2022 - Letselschade, smartengeld en belastingen

20 Juni 2022 - Afscheidsbonus voor werknemers bij verkoop bedrijf niet aftrekbaar

20 Juni 2022 - Welk land is fiscaal gunstig om te werken

20 Juni 2022 - Inbreng in bv en loonbelastingsubsidie

20 Juni 2022 - Cryptowinst via eigen trading bot en belastingen

20 Juni 2022 - Kosten aankoop en verkoop onderneming

16 Juni 2022 - Wetsvoorstel aanpassing bedrijfsopvolgingsregelingen en box 2

16 Juni 2022 - Personeelslening

15 Juni 2022 - Rekening-courantschuld DGA in 2019

15 Juni 2022 - Rente rekening courant schuld en DGA

14 Juni 2022 - De turboliquidatie – zijn er risico’s?

09 Juni 2022 - Negatief inkomen uit het buitenland

09 Juni 2022 - De objectvrijstelling in de vennootschapsbelasting

08 Juni 2022 - Levering vastgoed zonder btw

02 Juni 2022 - Overlijden DGA en belastingen

02 Juni 2022 - Echtscheiding en betaalde hypotheekrente

01 Juni 2022 - Verlaging en afschaffing jubelton

01 Juni 2022 - DGA en fiscus

01 Juni 2022 - Aanmerkelijk belang en overlijden DGA

01 Juni 2022 - Alimentatie-afspraken voor het huwelijk

01 Juni 2022 - Faillissementsaanvraag door de Belastingdienst

Mei 2022

31 Mei 2022 - Inkomen DGA bij een echtscheiding

31 Mei 2022 - DGA en lening van de bv

31 Mei 2022 - DGA-salaris en rekening-courantschuld

31 Mei 2022 - Emigratie DGA en dividenduitkering

31 Mei 2022 - Dividenduitkering in 2021

31 Mei 2022 - Dividenduitkering in 2018? Beperk risico's > uitkeringstoets & balanstest

31 Mei 2022 - DGA salaris of dividend

31 Mei 2022 - Navordering inkomstenbelasting of erfbelasting

31 Mei 2022 - Doorschuifregelingen in box 2

31 Mei 2022 - Box 2

30 Mei 2022 - Veilingsite is btw verschuldigd

26 Mei 2022 - Geruisloze terugkeer uit de B.V.

26 Mei 2022 - Bij verhuur van onderneming wordt nog steeds aan voortzettingseis BOR voldaan

26 Mei 2022 - Certificering van uw aandelen

25 Mei 2022 - Voorjaarsnota 2022

20 Mei 2022 - Box 3 ambtshalve verminderen of niet

16 Mei 2022 - Eigenwoningregeling gezamenlijk eigendom

16 Mei 2022 - Geen navordering bij beoordelingsfout Belastingdienst

16 Mei 2022 - Onterechte navordering Belastingdienst

16 Mei 2022 - Geen navordering ondanks foutieve aangifte Inkomstenbelasting

16 Mei 2022 - Navordering bij onjuiste aangifte door gemachtigde

16 Mei 2022 - Wanneer navorderingsaanslag

16 Mei 2022 - Geen navordering na boekenonderzoek

16 Mei 2022 - Fiscale boete of gevangenisstraf

16 Mei 2022 - Boete Belastingdienst en strafrechter

16 Mei 2022 - Fiscale boete of strafvervolging

16 Mei 2022 - Fiscale boete en strafvervolging

12 Mei 2022 - Fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

12 Mei 2022 - Jubelton wordt afgeschaft

12 Mei 2022 - Achterhouden informatie door de Belastingdienst

12 Mei 2022 - Huwelijkse voorwaarden bij ondernemer of DGA nodig?

11 Mei 2022 - Geruisloze inbreng geweigerd, geen sprake van een materiële onderneming!

09 Mei 2022 - Onzorgvuldig besluit inzake NOW

09 Mei 2022 - Aanmerkelijkbelangclaim bij echtscheiding

09 Mei 2022 - Fiscale woonplaats bepalen

09 Mei 2022 - Fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

02 Mei 2022 - Herinvestering voorkomt afrekening

02 Mei 2022 - Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

02 Mei 2022 - Draagkracht van een DGA berekenen

02 Mei 2022 - Voorkom rente over belastingaanslag

02 Mei 2022 - Restaurantkosten niet aftrekbaar

01 Mei 2022 - Belastingrenteregeling

April 2022

29 April 2022 - Belastingaanslag tijdens boekenonderzoek, mag dat?

29 April 2022 - Voorbeeld brief

22 April 2022 - Algemene Voorwaarden van Jongbloed Fiscaal Juristen

22 April 2022 - Fiscale vestigingsplaats vennootschap

22 April 2022 - Steekproef bij boekenonderzoek

22 April 2022 - Statistische steekproef bij boekenonderzoek

22 April 2022 - Geldsteekproef en boekenonderzoek Belastingdienst

22 April 2022 - Steekproef Belastingdienst en extrapolatie

22 April 2022 - Steekproef bij boekenonderzoek Belastingdienst niet accepteren

19 April 2022 - Studiekosten van de werknemer

19 April 2022 - Studiekosten in aangifte. Vragen?

19 April 2022 - Studiekosten piloot? Bel onze fiscaal jurist bij vragen

19 April 2022 - Box 3 en discriminatie

13 April 2022 - Vergrijpboete terecht of niet?

12 April 2022 - Bijzonder uitstel belastingschulden

12 April 2022 - Betalingsregeling 2021 en 2022 met Belastingdienst

12 April 2022 - Verlengen uitstel van betaling Belastingdienst

12 April 2022 - Belastingdienst en corona

12 April 2022 - Betalingsregeling Belastingdienst

06 April 2022 - Opsporen inkomen bij digitale platformen

06 April 2022 - Procedure zwarte lijst Belastingdienst

06 April 2022 - Handboek voor ondernemers

05 April 2022 - Vrijspraak van Belastingfraude door vertrouwen op advies belastingadviseur

05 April 2022 - Belastingvrij sparen via spaarloon

05 April 2022 - Geruisloze omzetting naar bv

05 April 2022 - Middel uw inkomen, voordat het te laat is!

05 April 2022 - Autorijschool en belastingen

05 April 2022 - Fiscus sjoemelt met heffingsrente van maximaal 3 maanden

05 April 2022 - Vrij beroep? Overweeg een LLP!

05 April 2022 - FIOD-onderzoek

05 April 2022 - Lenen van werkgever

05 April 2022 - Schade geleden door de Belastingdienst

05 April 2022 - Telefoonkosten en kosten internet van uw personeelsleden

05 April 2022 - Voetbal en fiscus

05 April 2022 - Golfclub en Belastingdienst

05 April 2022 - Sportvereniging en nieuwbouw pand

05 April 2022 - Goodwill ineens aftrekbaar

05 April 2022 - Levensloopverlofkorting: pik alsnog uw graantje mee

05 April 2022 - Wijziging rechtsvorm in 2015: nu registreren!

05 April 2022 - Controle onderwerpen aangifte inkomstenbelasting 2018

04 April 2022 - Nieuws: Jongbloed Strategen begint

04 April 2022 - Investeren in duurzame bedrijfsmiddelen

01 April 2022 - Vakantiewoning en omzetbelasting

01 April 2022 - Wonen in Duitsland en belastingheffing

01 April 2022 - Keuzeherziening bij vermogensetikettering

Maart 2022

31 Maart 2022 - Inkomstenbelasting

31 Maart 2022 - Emigratie uit Duitsland, laat u goed adviseren!

31 Maart 2022 - Tanken in Duitsland (of België) en btw terugvragen

31 Maart 2022 - Liquiditeiten in uw onderneming tóch privévermogen?

31 Maart 2022 - Vermogensetikettering in de inkomstenbelasting

31 Maart 2022 - Aandeelhouder in dienstbetrekking of niet?

31 Maart 2022 - Compagnonsverzekering in bv of privé

31 Maart 2022 - Fiscale eenheid btw en verwevenheid?

31 Maart 2022 - De vragenbrief van de Belastingdienst

31 Maart 2022 - Voorbeeld Codicil

30 Maart 2022 - Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogen

30 Maart 2022 - Bronkwalificatie en rangorderegeling in de IB

30 Maart 2022 - Dienstbetrekking of ondernemer?

30 Maart 2022 - (On)zakelijke geldleningen en afwaardering

30 Maart 2022 - Particulieren en vastgoedontwikkeling

30 Maart 2022 - Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

30 Maart 2022 - Toepassing van de ruilarresten

30 Maart 2022 - Middeling

30 Maart 2022 - Aftrekposten inkomstenbelasting

30 Maart 2022 - Heffingskortingen

30 Maart 2022 - Advocaatkosten en boete concurrentiebeding

30 Maart 2022 - Juridische fusie VPB

30 Maart 2022 - Holding via bedrijfsfusie

30 Maart 2022 - Holding via aandelenfusie

30 Maart 2022 - De bv in oprichting: de voorperiode

30 Maart 2022 - De bv wordt steeds voordeliger

30 Maart 2022 - Waarom ondernemen in een bv?

30 Maart 2022 - De zwarte lijst van de Belastingdienst

30 Maart 2022 - Knevelarij en zwarte lijst

30 Maart 2022 - Zwarte lijst belastingdienst

30 Maart 2022 - FSV zwarte lijst van de Belastingdienst

30 Maart 2022 - Zwarte lijsten Belastingdienst

28 Maart 2022 - Verschoningsrecht advocaat en accountant

28 Maart 2022 - Meer boekenonderzoeken Belastingdienst

28 Maart 2022 - Meer boekenonderzoeken fiscus

28 Maart 2022 - Belastingdienst en boekenonderzoek

28 Maart 2022 - Boekenonderzoek paardenbranche

28 Maart 2022 - Boekenonderzoeken in de schoonmaaksector in 2020

28 Maart 2022 - Boekenonderzoek restaurant

28 Maart 2022 - Boekenonderzoeken binnen de Horeca

28 Maart 2022 - Boekenonderzoek Belastingdienst

25 Maart 2022 - Oplossingen voor wetsvoorstel excessief lenen DGA

25 Maart 2022 - Excessief lenen directeur-grootaandeelhouder

25 Maart 2022 - Beantwoording vragen excessief lenen

25 Maart 2022 - Excessief lenen bij emigratie en immigratie

25 Maart 2022 - Uitleg wetsvoorstel excessief lenen

25 Maart 2022 - Excessief lenen bij de eigen vennootschap

21 Maart 2022 - Voorzieningen

21 Maart 2022 - Voorziening dubieuze debiteuren

21 Maart 2022 - Fiscale voorziening transitievergoeding

21 Maart 2022 - Fiscale voorziening procedures

21 Maart 2022 - Fiscale voorziening vakantiedagen

21 Maart 2022 - Belastingvrij thuiswerken door coronavirus

21 Maart 2022 - Belastingvrij thuiswerken

17 Maart 2022 - Verkoop pand en naheffing omzetbelasting

17 Maart 2022 - Procedure TVL inzake SBI-code

15 Maart 2022 - Belastingaanslagen na FIOD-onderzoek

14 Maart 2022 - Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

14 Maart 2022 - Letselschade belastingvrij of loon uit dienstbetrekking

14 Maart 2022 - Beleid Belastingdienst over crowdfunding

10 Maart 2022 - Verpleeghuis geen woning voor overdrachtsbelasting

10 Maart 2022 - Geen samenloopvrijstelling niet afgebouwd pand

10 Maart 2022 - DGA koopt woning in Spanje, in prive, SL of BV

10 Maart 2022 - Huis in Spanje

10 Maart 2022 - Bestuurder niet in dienstbetrekking

10 Maart 2022 - Bitcoin forks en belastingen

09 Maart 2022 - Veel belangstelling STAP-budget

08 Maart 2022 - Verschillende vormen van een schenking

08 Maart 2022 - Voorwaarden bij schenkingen

08 Maart 2022 - Aandachtspunten in de schenkbelasting

07 Maart 2022 - Verzoek minnelijke taxatie Belastingdienst

07 Maart 2022 - Handboeken erf- en schenkbelasting Belastingdienst openbaar

07 Maart 2022 - Fiscale eenheid vennootschapsbelasting opheffen

04 Maart 2022 - Afkoopsom erfpacht grondslag voor overdrachtsbelasting

04 Maart 2022 - Negatieve waarde in box 3

04 Maart 2022 - Vertrouwen in de Belastingdienst

04 Maart 2022 - Dubbel boeten voor hetzelfde feit

04 Maart 2022 - Cumulatief preferente aandelen en bedrijfsopvolging

04 Maart 2022 - Fiscaliteit bij sanering of faillissement

04 Maart 2022 - Op de zaak betrekking hebbende stukken 

04 Maart 2022 - Belastingadviseurs op zwarte lijst

04 Maart 2022 - Fiscale eenheid omzetbelasting

04 Maart 2022 - Artiesten, sporters en fiscus

03 Maart 2022 - Piloten en belastingen

03 Maart 2022 - Tandarts en fiscus

03 Maart 2022 - Medicus, gezondheidszorg en fiscus

03 Maart 2022 - Zeevarende en fiscus

03 Maart 2022 - Advies voor advocaten, notarissen, zeevarenden, medici en piloten

03 Maart 2022 - Het belang van adequate overeenkomsten

03 Maart 2022 - Jaarabonnement en omzetbelasting

02 Maart 2022 - Dividenduitkering na emigratie DGA niet meer in Nederland belast

Februari 2022

24 Februari 2022 - Uitgaven monumentenpand, parketvloer niet aftrekbaar?

24 Februari 2022 - tien tips voor de aangifte inkomstenbelasting 2018

23 Februari 2022 - Privacy Statement

22 Februari 2022 - Geen BOR voor vastgoed-BV

22 Februari 2022 - Wanneer krijgt u een vergrijpboete van de Belastingdienst?

18 Februari 2022 - Echtscheiding met fiscale bril

18 Februari 2022 - Vastgoed en belastingen

18 Februari 2022 - Uitzendbureau en belastingen

18 Februari 2022 - Startende ondernemers

18 Februari 2022 - Overname onderneming of B.V.

18 Februari 2022 - Piloten

18 Februari 2022 - Artiesten en fiscus

18 Februari 2022 - Forum

18 Februari 2022 - Assurantiekantoor en belastingen

18 Februari 2022 - Tandarts en fiscus

18 Februari 2022 - Overige informatie

18 Februari 2022 - Medicus, gezondheidszorg en fiscus

18 Februari 2022 - NSW landgoed fiscaal aantrekkelijk

18 Februari 2022 - De overdrachtsbelasting

18 Februari 2022 - Fiscaal strafrecht

18 Februari 2022 - Faillissement en belastingen

18 Februari 2022 - Adressen

18 Februari 2022 - Slim en innovatief investeren

18 Februari 2022 - Belastingen van personenauto's en motorrijwielen

18 Februari 2022 - Formeel belastingrecht

18 Februari 2022 - Bedrijfsopvolging

18 Februari 2022 - Schenken en erven

18 Februari 2022 - Crypto en belastingheffing

18 Februari 2022 - Zorginstellingen en belastingen

18 Februari 2022 - Opticien en belastingen

18 Februari 2022 - Kappers en fiscus

18 Februari 2022 - Ondernemers

18 Februari 2022 - Zeevarende en fiscus

18 Februari 2022 - Fiscaal advies omzetbelasting

18 Februari 2022 - Loonbelasting

18 Februari 2022 - Vennootschapsbelasting

18 Februari 2022 - Inkomstenbelasting

18 Februari 2022 - Fiscaal vriendelijk (her)structureren

17 Februari 2022 - Tarieven & Cijfers

15 Februari 2022 - Borgstelling fiscaal aftrekbaar voor DGA

15 Februari 2022 - Directeur adviseren

15 Februari 2022 - Nul inkomen voor DGA

15 Februari 2022 - Levensloop en gebruikelijk loon

15 Februari 2022 - Ruisende of geruisloze inbreng in de bv

15 Februari 2022 - Vrijgestelde beleggingsinstelling voor DGA

15 Februari 2022 - Partner in dienst nemen.

15 Februari 2022 - Pensioen DGA

15 Februari 2022 - Onderneming aan kinderen

15 Februari 2022 - Salaris DGA | Hoogte gebruikelijk loon 2018 berekenen

15 Februari 2022 - Bancaire lijfrente en DGA

15 Februari 2022 - DGA en eigen woning

15 Februari 2022 - Terugkeer uit de bv

15 Februari 2022 - Lening B.V. aan kind DGA niet aftrekbaar

15 Februari 2022 - Risicovolle lening aan dochter B.V. niet aftrekbaar

15 Februari 2022 - Hypotheekrente DGA of werknemer

15 Februari 2022 - Periodiek verrekenbeding DGA

15 Februari 2022 - DGA en auto

15 Februari 2022 - Wijziging DGA-pensioen in 2014

15 Februari 2022 - Problemen pensioen eigen beheer van de DGA

15 Februari 2022 - DGA soms recht op WW-uitkering

15 Februari 2022 - Afzien van ingegaan pensioen wegens onderdekking

15 Februari 2022 - Tijdsbesteding en gebruikelijk loon DGA

15 Februari 2022 - Certificeren van aandelen

15 Februari 2022 - Salary split bij bestuurder of directeur

15 Februari 2022 - Lager fictief loon DGA bij verliessituatie

15 Februari 2022 - Onzakelijke lening directeur-grootaandeelhouder

15 Februari 2022 - Pas op met de gebruikelijkloonregeling !

15 Februari 2022 - Terugkeer uit de B.V. via VOF

15 Februari 2022 - Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

15 Februari 2022 - Geruisloze terugkeer uit de B.V., voorsorteren gewenst

15 Februari 2022 - Gebruikelijk loon bij parttime DGA

15 Februari 2022 - Pensioen in eigen beheer, een update

15 Februari 2022 - Vermogensstructuur ter verkrijging van anonimiteit

15 Februari 2022 - Afroommethode DGA als laatste redmiddel

15 Februari 2022 - Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang door belastingkorting

15 Februari 2022 - Van uw oude stakingslijfrente af zonder fiscale pijn? Leest u dan verder!

15 Februari 2022 - Overdracht belastingschuld aan B.V.

15 Februari 2022 - dga pensioen 2017 | pensioen in eigen beheer BV afkopen

15 Februari 2022 - Belastingvrij afboeken rekening-courantschuld DGA aan B.V.

15 Februari 2022 - DGA-salaris berekenen

15 Februari 2022 - Wet uitfasering pensioen in eigen beheer definitief

15 Februari 2022 - Stichting Administratiekantoor en gebruikelijk loon

15 Februari 2022 - Rekening-courant DGA

15 Februari 2022 - Verlies hoofdelijke aansprakelijkheid

15 Februari 2022 - DGA-salaris berekenen

15 Februari 2022 - De fiscale glijclausule

15 Februari 2022 - Ruisende inbreng in B.V.

15 Februari 2022 - Eenmanszaak en B.V. naast elkaar fiscaal voordelig

15 Februari 2022 - Gebruikelijk loon DGA in 2021

15 Februari 2022 - Geen lager DGA-loon bij inactieve BV

15 Februari 2022 - Gebruikelijk loon DGA in 2022

15 Februari 2022 - DGA salaris partner accountants- en belastingadvieskantoor

15 Februari 2022 - Gebruikelijk loon internationale en grensoverschrijdende situaties

15 Februari 2022 - Directeur-grootaandeelhouder

15 Februari 2022 - Aangifte te laat en boete

15 Februari 2022 - Vergrijpboete en margeregeling: uitleg over fiscale boetes

15 Februari 2022 - Geen vergrijpboete door fout adviseur

15 Februari 2022 - Vergrijpboete voor adviseur

15 Februari 2022 - Vergrijpboete notaris als medepleger

15 Februari 2022 - Geen vergrijpboete door fout boekhouder

11 Februari 2022 - Portugal pensioen, rentenieren en belastingen

10 Februari 2022 - Piloot heeft recht op voorkoming van dubbele belasting

10 Februari 2022 - Piloot werkzaam in Italië krijgt voorkoming dubbele belasting

10 Februari 2022 - Piloot gestationeerd in buitenland

10 Februari 2022 - Zeevarende woont in buitenland

10 Februari 2022 - Premieplicht zeevarende

10 Februari 2022 - Zeevarende en minimumloon

10 Februari 2022 - Belastingverdrag Nederland - Duitsland, duidelijkheid voor piloten

03 Februari 2022 - Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning

03 Februari 2022 - De oplossing voor box 4

Januari 2022

31 Januari 2022 - Bijtelling meerdere auto's van de zaak

31 Januari 2022 - Wijziging huwelijkse voorwaarden in zicht overlijden

31 Januari 2022 - Geen NOW-steun familie directeur

31 Januari 2022 - Moet een belastingplichtige zijn agenda verstrekken aan de Belastingdienst?

31 Januari 2022 - FIOD zit cryptobezitter op de hielen

31 Januari 2022 - Onroerendezaakbelasting in Spanje

31 Januari 2022 - Feitelijke leiding vennootschap

31 Januari 2022 - Betalingsregeling Belastingdienst

31 Januari 2022 - Corona virus en belastingen

28 Januari 2022 - Betalingsregeling Belastingdienst

28 Januari 2022 - Bodembeslag en Belastingdienst

28 Januari 2022 - Dwangsom Belastingdienst

28 Januari 2022 - Mediation en Belastingdienst

28 Januari 2022 - Bezwaarfase belastingdienst?

28 Januari 2022 - Bestuurdersaansprakelijkheid en Belastingdienst

28 Januari 2022 - Bestuurdersaansprakelijkheid en beëindiging van de onderneming

28 Januari 2022 - Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

28 Januari 2022 - Faillissement B.V. en belastingen

28 Januari 2022 - Verschoningsrecht advocaat en belastingen

28 Januari 2022 - Parkeergegevens blijven toch geheim

28 Januari 2022 - Rechten Belastingdienst boekenonderzoek

28 Januari 2022 - Gemeentelijke rioolbelasting onverbindend

28 Januari 2022 - Menselijke maat bij de Belastingdienst

28 Januari 2022 - Klikbrief Belastingdienst

28 Januari 2022 - Douanerechten in fiscale procedure

28 Januari 2022 - Aansprakelijkheid notaris voor overdrachtsbelasting

28 Januari 2022 - Vertrouwensbeginsel en belastingen

27 Januari 2022 - Lagere boete Belastingdienst door financiële problemen

27 Januari 2022 - Boekenonderzoek en opvragen (back-up) server

27 Januari 2022 - Bewijs inspecteur ongeldig

27 Januari 2022 - Rechtspraak formeel belastingrecht

27 Januari 2022 - Fiscale boete belastingadviseur

27 Januari 2022 - Bestuurder niet direct aansprakelijk voor boete

27 Januari 2022 - Belastingfraude en gevangenisstraf

27 Januari 2022 - Vermindering van fiscale boete door belastingschuld

27 Januari 2022 - Bodembeslag Belastingdienst en reële eigendom

27 Januari 2022 - Executieverkoop Belastingdienst voorkomen

27 Januari 2022 - Beslag Belastingdienst op eigendommen

27 Januari 2022 - Beslag Belastingdienst op loon of uitkering

27 Januari 2022 - Beslag Belastingdienst

27 Januari 2022 - Fiscale procedure

27 Januari 2022 - Herziening in belastingprocedures

27 Januari 2022 - Controledossier Belastingdienst opvragen

27 Januari 2022 - Inspecteur moet belastingplichtige helpen

27 Januari 2022 - Klein leed - deel 2

27 Januari 2022 - Procederen bij parkeerbelasting

27 Januari 2022 - Belasting besparen via fiscale procedure

27 Januari 2022 - Het verhoren van een belastinginspecteur of FIOD-ambtenaar

26 Januari 2022 - Buitenlandse bankrekening Spanje en inkeerregeling

26 Januari 2022 - Belastingheffing over optreden in Spanje

26 Januari 2022 - Dividendbelasting in Spanje

26 Januari 2022 - Inkomstenbelasting in Spanje

26 Januari 2022 - Nieuw belastingverdrag met Spanje

26 Januari 2022 - De verblijfsvergunning in Spanje

26 Januari 2022 - Nederlands rijbewijs in Spanje

26 Januari 2022 - Uw auto in Spanje

26 Januari 2022 - Verkoop woning Spanje

26 Januari 2022 - Spanje

26 Januari 2022 - Erfenis en nalatenschap Spanje

26 Januari 2022 - Spanje jaagt op non-resident huizenbezitters

26 Januari 2022 - Inkeerregeling Spanje

26 Januari 2022 - Belastingen in Spanje - belastingtarieven: inkomstenbelasting, successierechten

26 Januari 2022 - Spanje

26 Januari 2022 - Spanje

26 Januari 2022 - Belastingverdrag Spanje

26 Januari 2022 - Voorbeeld brief zwarte lijst Belastingdienst

24 Januari 2022 - Column 2010

24 Januari 2022 - Actualiteiten omtrent de eigen woning

24 Januari 2022 - Wonen in België of Portugal

24 Januari 2022 - Kinderen Prins Bernhard betalen de rekening

24 Januari 2022 - Fiscaal gepland doodgaan

24 Januari 2022 - Boodschappen doen in het buitenland

24 Januari 2022 - Buitenlandse spaarrekening in beeld

24 Januari 2022 - Belastingdienst mag meer dan andere schuldeisers

24 Januari 2022 - Geschillen met accountant of belastingadviseur

24 Januari 2022 - Duitsland desk van Jongbloed Fiscaal Juristen

24 Januari 2022 - Beroep

24 Januari 2022 - Hoger beroep in belastingzaken

24 Januari 2022 - Geschillen met de Belastingdienst & formeel belastingrecht

24 Januari 2022 - Fiscaal strafrecht

24 Januari 2022 - Bezwaar Belastingdienst

24 Januari 2022 - Fiscale geschillen

24 Januari 2022 - Procedures en advies over auto's

24 Januari 2022 - Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantoren

24 Januari 2022 - Medici en belastingen

24 Januari 2022 - Fiscale scan

24 Januari 2022 - Artiest en fiscus

24 Januari 2022 - Echtscheiding

24 Januari 2022 - Fiscale procedures

24 Januari 2022 - Aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

24 Januari 2022 - Belastingadvies

24 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging bij In Person

24 Januari 2022 - Belastingtransfer Frankie de Jong

24 Januari 2022 - Jongbloed Fiscaal Juristen opent vestiging in Den Haag

24 Januari 2022 - Persberichten

24 Januari 2022 - De wet slachtbelasting

24 Januari 2022 - Digitaal thuiswerken en belastingen

24 Januari 2022 - Huwelijksvermogensrecht

24 Januari 2022 - Eindejaarstips 2017 voor vennootschappen en DGA’s

24 Januari 2022 - Eindejaarstips 2015

24 Januari 2022 - Belastingen in 2013: de wijzigingen op een rijtje gezet

24 Januari 2022 - De Flex BV

24 Januari 2022 - Fiscale Eindejaarstips

24 Januari 2022 - Jongbloed Fiscaal Juristen Estate planning

24 Januari 2022 - Jongbloed Fiscaal Juristen Internationaal

24 Januari 2022 - Fiscale scan

24 Januari 2022 - Emigratie naar Spanje

24 Januari 2022 - Fiets van de werkgever

24 Januari 2022 - Inkeren of inkeerregeling

24 Januari 2022 - Modelbezwaarschrift BTW privégebruik auto

24 Januari 2022 - BTW-verhoging per 1 oktober 2012

24 Januari 2022 - Collectief bezwaar tegen BTW over privégebruik

24 Januari 2022 - Woon- / werkverkeer geen zakelijke kilometers

24 Januari 2022 - BTW privégebruik auto 2011

24 Januari 2022 - BTW-correcties op Google Adwords

24 Januari 2022 - Suppletie omzetbelasting zonder kosten, boete en rente

24 Januari 2022 - Businessclub voetbal fiscaal gunstiger

24 Januari 2022 - Voorkom BTW-herziening bij verkoop

24 Januari 2022 - Bijzondere regelingen in de omzetbelasting (btw)

24 Januari 2022 - BTW-correctie privegebruik auto van de zaak

24 Januari 2022 - Fiscale gevolgen laadpaal elektrische auto

19 Januari 2022 - Betaling crediteuren of Belastingdienst

19 Januari 2022 - Keuzerecht bedrag ineens

19 Januari 2022 - Exploitatie schip in het internationaal verkeer

19 Januari 2022 - EK voetbal en voetbalpool

19 Januari 2022 - Bijtelling zonder kosten in de bv

19 Januari 2022 - Belastingheffing door gemeenten

19 Januari 2022 - Vaste inrichting verhuur onroerend goed

19 Januari 2022 - Handboek Vennootschapsbelasting Belastingdienst

19 Januari 2022 - Jongbloed Fiscaal Juristen bij EenVandaag

19 Januari 2022 - Vijftien-jarig bestaan Jongbloed Fiscaal Juristen

19 Januari 2022 - Informatiebeschikkingen loonheffingen en btw

19 Januari 2022 - De fiscale informatieplicht

19 Januari 2022 - Boekenonderzoek en cautie

19 Januari 2022 - Informatiebeschikking vernietigd wegens te algemene vragen

19 Januari 2022 - De fiscaal slimme DGA

19 Januari 2022 - Online borrel en belastingen

19 Januari 2022 - Crypto en software

19 Januari 2022 - Afkoop alimentatie kan netto

19 Januari 2022 - SPF Schenking en belastingen

19 Januari 2022 - Echtscheiding en hypotheekrente

19 Januari 2022 - Ne bis in idem beginsel in belastingzaken

19 Januari 2022 - 30% Regeling en de Belastingdienst

18 Januari 2022 - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

18 Januari 2022 - Fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Einde liquidatieverlies en welkom entreeheffing!

18 Januari 2022 - Compartimentering deelnemingsvrijstelling

18 Januari 2022 - Benut verruiming tariefsopstapje VPB!

18 Januari 2022 - Niet horen leidt tot schending verdedigingsbeginsel

18 Januari 2022 - Schenking 'jubelton' voor eigen woning mogelijk

17 Januari 2022 - Informatie verstrekken over Crypto

17 Januari 2022 - Omzetverlies TVL op basis van aangifte omzetbelasting

17 Januari 2022 - WOB verzoek bitcoin

17 Januari 2022 - Contact corona specialisten

16 Januari 2022 - Aanvragen TVL-regeling

16 Januari 2022 - TVL en kosten

16 Januari 2022 - Paard en belastingen

16 Januari 2022 - Winst bij verkoop paard onbelast

16 Januari 2022 - IB-47 en de nieuwe renseigneringsverplichting

16 Januari 2022 - Splitsen van de bv bij echtscheiding van een DGA

14 Januari 2022 - Navordering 2021

13 Januari 2022 - De TVL-regeling

13 Januari 2022 - Bezwaarprocedures NOW-regeling

13 Januari 2022 - Voorbeeld deskundigenverklaring NOW-regeling

13 Januari 2022 - Omzet definitie NOW-regeling

13 Januari 2022 - Accountantsverklaring NOW, de voorwaarden

13 Januari 2022 - NOW 3.0 de wijzigingen

13 Januari 2022 - NOW 2.0 berekenen

13 Januari 2022 - NOW 2.0 indienen

13 Januari 2022 - Bezwaar maken tegen NOW-beslissing

13 Januari 2022 - NOW 2.0 regeling

13 Januari 2022 - NOW terugbetalen door bonus in januari 2020

13 Januari 2022 - NOW-regeling binnen internationaal concern ? Bel onze experts !

13 Januari 2022 - Benodigde informatie voor een NOW-aanvraag

13 Januari 2022 - NOW-regeling vergoedt geen 90% maar 76%

13 Januari 2022 - Vragen NOW-regeling door ondernemers

13 Januari 2022 - NOW-regeling en loonkosten

13 Januari 2022 - Groep en NOW-regeling

13 Januari 2022 - Concernomzet binnen NOW-regeling, vragen? Bel onze specialisten

13 Januari 2022 - Vragen NOW-regeling

13 Januari 2022 - Toelichting NOW-regeling coronamaatregel

13 Januari 2022 - Benodigde informatie NOW aanvraag

13 Januari 2022 - NOW bonus toegestaan of niet ?

13 Januari 2022 - NOW bij startende ondernemer

13 Januari 2022 - Bezwaar maken tegen de NOW-beslissing

13 Januari 2022 - NOW en 30% regeling

13 Januari 2022 - Fout door accountant bij NOW-aanvraag

13 Januari 2022 - Procedures NOW-regeling

13 Januari 2022 - Jongbloed NOW Box

13 Januari 2022 - Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

13 Januari 2022 - Advies

13 Januari 2022 - Mining crypto is economische prestatie voor de btw

13 Januari 2022 - Advies specialisten

13 Januari 2022 - Overlijden en woning in buitenland

13 Januari 2022 - Benefietconcert goed voor € 837.980

13 Januari 2022 - TVL-procedures

13 Januari 2022 - Stel uw vraag

13 Januari 2022 - Media:

13 Januari 2022 - Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

13 Januari 2022 - Help de FIOD doet een inval of onderzoek!

13 Januari 2022 - Boekenonderzoek | Help de belastingdienst komt op bezoek!

13 Januari 2022 - Jongbloed belastingtips ondernemers

13 Januari 2022 - Aangifte inkomstenbelasting app

13 Januari 2022 - Advieskosten hypotheek aftrekbaar

13 Januari 2022 - Vestiging Enschede

13 Januari 2022 - Bezwaarschrift aanslag vennootschapsbelasting

13 Januari 2022 - Levensloop en DGA

13 Januari 2022 - Partner in dienstbetrekking nemen

13 Januari 2022 - Werkkamer en onderneming

13 Januari 2022 - Uitspraak Hoge Raad 26 februari 2010 (rolnummer 43050)

13 Januari 2022 - Hoge Raad 26 februari 2010 (rolnummer 43670)

13 Januari 2022 - foto

13 Januari 2022 - Vordering op kinderen na bedrijfsoverdracht

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Zwitserland

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Verenigd Koninkrijk

13 Januari 2022 - Medici en fiscus

13 Januari 2022 - Rijksmonument en belastingen

13 Januari 2022 - Levensloopverlofkorting

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Slowakije

13 Januari 2022 - Inkeerregeling

13 Januari 2022 - Verlies alvast verrekenen

13 Januari 2022 - Fiscaal gunstige bedrijfsopvolging

13 Januari 2022 - Vlaktaks - één belastingtarief

13 Januari 2022 - Bezwaarschrift BPM

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Sovjet Unie

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Suriname

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Taiwan

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Tsjechië

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Verenigde Staten

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Zuid Afrika 1971

13 Januari 2022 - Fiscaal creatief crisis in

13 Januari 2022 - Alimentatie dubbel aftrekbaar?

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Singapore

13 Januari 2022 - Historie kantoorvilla Enschede

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Malta

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Marokko

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Mexico

13 Januari 2022 - Belastingverdrag Nieuw Zeeland

13 Januari 2022 - Woningen worden minder waard

13 Januari 2022 - Uitspraak 12 jaar navordering Hoge Raad

13 Januari 2022 - Vaste kostenvergoedingen

13 Januari 2022 - Koffiegeldvergoeding

13 Januari 2022 - Telefoonkosten

13 Januari 2022 - Reiskostenvergoeding

13 Januari 2022 - Auto van de zaak

13 Januari 2022 - Arbeidskorting

13 Januari 2022 - Kinderkorting

13 Januari 2022 - Ouderenkorting

13 Januari 2022 - Alleenstaande-ouderkorting

13 Januari 2022 - Aanvullende alleenstaande-ouderkorting

13 Januari 2022 - Bezwaarschrift omzetbelasting privegebruik auto

13 Januari 2022 - Sporters, buitenland en fiscus

13 Januari 2022 - Partneralimentatie en fiscus

13 Januari 2022 - Kosten procedure van de scheiding

13 Januari 2022 - Moet ik tot mijn 65e werken?

13 Januari 2022 - Producten uit het eigen bedrijf

13 Januari 2022 - Gratis krant voor werknemers

13 Januari 2022 - Overzicht niet-vrije vergoedingen / verstrekkingen

13 Januari 2022 - Stamrechtovereenkomst (beleggingsvariant)

13 Januari 2022 - Detacheringsovereenkomst

13 Januari 2022 - Samenlevingsovereenkomst

13 Januari 2022 - Belastingen verminderen box 3 vermogen

13 Januari 2022 - Contract optreden

13 Januari 2022 - Platencontract

13 Januari 2022 - De artiestenregeling

13 Januari 2022 - Heffing van omzetbelasting ten aanzien van artiesten

13 Januari 2022 - Hof Amsterdam 2000

13 Januari 2022 - Artiestenovereenkomst

13 Januari 2022 - Boete bij vermogen buitenland

13 Januari 2022 - B.V. in Nederland gevestigd als DGA in buitenland woont

13 Januari 2022 - Uitstel aangifte inkomstenbelasting

13 Januari 2022 - Huurovereenkomst woonruimte

13 Januari 2022 - Maatschapovereenkomst

13 Januari 2022 - Modelcontract Sponsoring van een evenement

13 Januari 2022 - Platencontract

13 Januari 2022 - Liquidatie en / of ontbinding, opheffen van een B.V.

13 Januari 2022 - Coöperatie fiscaal aantrekkelijk

13 Januari 2022 - Geld verdienen aan ziekenfonds

13 Januari 2022 - Werkkleding onbelast

13 Januari 2022 - Werknemer overleden, en dan?

13 Januari 2022 - Kostenschema rond de aankoop van een woning

13 Januari 2022 - Schenking aan kinderen

13 Januari 2022 - Kinderen en samenwonen

13 Januari 2022 - Vlaktaks volgens CDA

13 Januari 2022 - Werken en kinderbijslag

13 Januari 2022 - Overeenkomst van borgtocht

13 Januari 2022 - Download Belastingdienst

13 Januari 2022 - Fiscale partner en aangifte

12 Januari 2022 - Douane

12 Januari 2022 - Besluit rijksmonumenten

12 Januari 2022 - Zuid Afrika

12 Januari 2022 - Truc bijverdienen studenten

12 Januari 2022 - Schenkingsplan

12 Januari 2022 - Artiesten en omzetbelasting

12 Januari 2022 - Huisvestingskosten

12 Januari 2022 - Vrijwilligersregeling

12 Januari 2022 - Verlies dochter buitenland

12 Januari 2022 - VBI voor DGA

12 Januari 2022 - Samenwerken met uw partner

12 Januari 2022 - Lijst van roerende zaken

12 Januari 2022 - Criteria voor ondernemerschap

12 Januari 2022 - Landgoederen fiscaal bekeken

12 Januari 2022 - Huurovereenkomst fiets

12 Januari 2022 - Tabellen investeringsaftrek / Kleinschaligheidsinvesteringaftrek

12 Januari 2022 - Algemene heffingskorting

12 Januari 2022 - Combinatiekorting

12 Januari 2022 - Huwelijkse voorwaarden niet geldig

12 Januari 2022 - Checklist arbeidsovereenkomst

12 Januari 2022 - Checklist samenlevingscontract

12 Januari 2022 - Werken en studiefinanciering

12 Januari 2022 - Eigenwoningregeling bij opname echtgenoot in verpleeginrichting

12 Januari 2022 - Versoepeling voorwaarden voor financiering van verbouwing

12 Januari 2022 - Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

12 Januari 2022 - Echtscheiding en eigen woning

12 Januari 2022 - Nieuwbouwwoning en hypotheekrente

12 Januari 2022 - Tips voor senioren

12 Januari 2022 - Spreuken

12 Januari 2022 - Afschaffing kapitaalsbelasting in 2006

12 Januari 2022 - Jonggehandicaptenkorting

12 Januari 2022 - Toetrederskorting

12 Januari 2022 - Korting voor maatschappelijke beleggingen

12 Januari 2022 - Overdrachtsbelasting en echtscheiding

12 Januari 2022 - Co-ouderschap en aftrek van kosten

12 Januari 2022 - Kosten laserbehandeling

12 Januari 2022 - Schenken vanuit Duitsland

12 Januari 2022 - De levensloopregeling voordelig

12 Januari 2022 - Verhuur van de woning na echtscheiding

12 Januari 2022 - Giftenaftrek door B.V.

12 Januari 2022 - Belastingadviseur en fiscaal jurist

12 Januari 2022 - Artiest niet in loondienst

12 Januari 2022 - Artiest wel in loondienst

12 Januari 2022 - Polen

12 Januari 2022 - Camper op Duits kenteken

12 Januari 2022 - 2009

12 Januari 2022 - Starten als huisarts of specialist

12 Januari 2022 - Aangifte inkomstenbelasting en eigen woning

12 Januari 2022 - Omzetbelasting terugvragen

12 Januari 2022 - Extra afschrijven, voordeel van een crisis

12 Januari 2022 - FIOD en inkeerregeling

12 Januari 2022 - Europa en zwart geld

12 Januari 2022 - Zwart geld en bankgeheim

12 Januari 2022 - Hogere boetes voor zwartspaarders

12 Januari 2022 - Aftrekpost voor vermogende particulieren

12 Januari 2022 - Klant tevredenheid

12 Januari 2022 - Commissaris en belastingen

12 Januari 2022 - Speur- en ontwikkelingswerk

12 Januari 2022 - Bankgeheim en zwart geld

12 Januari 2022 - BPM op basis van inkoopwaarde

12 Januari 2022 - Goedkope auto uit het buitenland

12 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging voorbereiden

12 Januari 2022 - Starten als waarnemer

12 Januari 2022 - rendement.nl

12 Januari 2022 - Belastingtips.nl

12 Januari 2022 - Leerplicht en ondernemer

12 Januari 2022 - Dank u voor de inschrijving

12 Januari 2022 - Adressen notarissen

12 Januari 2022 - Dank u voor uw inschrijving.

12 Januari 2022 - Offerte/ verzoek informatie

12 Januari 2022 - Aanvraag offerte of gesprek

12 Januari 2022 - Gewijzigde pagina's op datum gesorteerd

12 Januari 2022 - Internationale structuren

12 Januari 2022 - Fiscale Column Henk

12 Januari 2022 - WVA onderzoek

12 Januari 2022 - Unsubscribe

12 Januari 2022 - Afspraak maken belastingadviseurs

12 Januari 2022 - Innovatiebox aanvragen

12 Januari 2022 - Fiscaal nieuws 2013

12 Januari 2022 - Zwitserland heft bankgeheim op

12 Januari 2022 - Ouderschapsverlofkorting

12 Januari 2022 - Ziektekosten of zorgkosten in aangifte inkomstenbelasting

12 Januari 2022 - Kwijtscheldingswinst

12 Januari 2022 - Uitspraak Hoge Raad 27 februari 2009

12 Januari 2022 - Oostenrijk en inkeerregeling

12 Januari 2022 - Fiscale scan medicus

12 Januari 2022 - Paard en fiscus

12 Januari 2022 - Gecoördineerde aanpak buitenlandse vermogens

12 Januari 2022 - Inkomensafhankelijke combinatiekorting

12 Januari 2022 - British Virgin Islands en inkeerregeling

12 Januari 2022 - Afwaardering tot lagere bedrijfswaarde

12 Januari 2022 - Beleggingspand

12 Januari 2022 - Belastingen op winst

12 Januari 2022 - Winst extra verlagen

12 Januari 2022 - Geldlening en klant

12 Januari 2022 - Samenwerkingsverbanden

12 Januari 2022 - Zwitserland geeft info aan VS

12 Januari 2022 - België heft bankgeheim op

12 Januari 2022 - Drugshandelaar is ondernemer

12 Januari 2022 - Medicus en B.V.

12 Januari 2022 - Starten als arts of specialist

12 Januari 2022 - MKB-winstvrijstelling

12 Januari 2022 - Kerstpakket en belastingen

12 Januari 2022 - FC Twente

12 Januari 2022 - Belastingtips 2010

12 Januari 2022 - Inkeerlijn zwartspaarders

12 Januari 2022 - Medicus en eenmanszaak

12 Januari 2022 - Stoppen met uw praktijk

12 Januari 2022 - Financiën verkoopt deelnemingen ING en Fortis in Zwitserland

12 Januari 2022 - Directeur-grootaandeelhouder (DGA)

12 Januari 2022 - Betalingsonmacht schriftelijk

12 Januari 2022 - Invordering Belastingdienst via overheidsvordering

12 Januari 2022 - Huis kopen op een veiling

12 Januari 2022 - TBS-regeling gunstiger

12 Januari 2022 - Beperking inkeerregeling

12 Januari 2022 - Bespaar op uw accountant

12 Januari 2022 - Dossierinzage Belastingdienst

11 Januari 2022 - Is onbelast wegstrepen schuld aan uw B.V. mogelijk?

11 Januari 2022 - Tarieven vennootschapsbelasting

11 Januari 2022 - Erf- en schenkbelasting

11 Januari 2022 - Tarieven & cijfers

11 Januari 2022 - Tarieven

10 Januari 2022 - Werkkostenregeling en thuiswerken

10 Januari 2022 - Hoge Raad zet streep door dispositievereiste

10 Januari 2022 - Cursussen fiscaal en formeel belastingrecht

10 Januari 2022 - Samenwerking Belastingaangifteshop

10 Januari 2022 - Verkrijging aandelen in onroerend goed bv en overdrachtsbelasting

10 Januari 2022 - Crypto trading en belastingheffing

10 Januari 2022 - Informatiebeschikking en buitenlandse banktegoeden

10 Januari 2022 - Informatiebeschikking bij weigeren medewerking

10 Januari 2022 - Handreiking informatiebeschikking

10 Januari 2022 - Informatiebeschikking en BPM

10 Januari 2022 - Informatiebeschikking en belastingplichtige (een taxibedrijf)

10 Januari 2022 - Informatiebeschikking adviseur

10 Januari 2022 - Uitspraak inzake informatiebeschikking?

10 Januari 2022 - De informatiebeschikking en de Belastingdienst

10 Januari 2022 - M biljet door fiscaal jurist laten verzorgen? Emigratieaangifte | Hulp bij invullen formulier

10 Januari 2022 - Werkzaamheden

10 Januari 2022 - Advisering omzetbelasting

10 Januari 2022 - FIOD-onderzoek

08 Januari 2022 - Tom Magazine

08 Januari 2022 - SintSoccerFest 2018

08 Januari 2022 - Straattheater Festival Delden 2018

08 Januari 2022 - MKB Nederland

08 Januari 2022 - VrijMiBo vrijdag 13 juli 2018

07 Januari 2022 - Het Duitse ministerie van financiën heeft een korte samenvatting gemaakt van de fiscale wetten die begin volgend jaar in werking treden

07 Januari 2022 - Fiscale loonheffing en WKR-scan

07 Januari 2022 - Moet u belasting betalen over crypto?

07 Januari 2022 - Crypto melden bij de Belastingdienst

07 Januari 2022 - Innovatie en belastingen

07 Januari 2022 - Voorbeeld bezwaarschrift box 3

07 Januari 2022 - Estate planning

07 Januari 2022 - Procederen tegen de Belastingdienst

07 Januari 2022 - Onjuist advies belastingadviseur en second opinion

07 Januari 2022 - Fusies en overnames

07 Januari 2022 - Verrekenen Cypriotische premies

07 Januari 2022 - Premies en buitenland

07 Januari 2022 - Lage WW-premie voor medewerkers jonger dan 21 jaar

07 Januari 2022 - Uitzendbureau in de zorg en sectorpremie

07 Januari 2022 - WKR rekentool

07 Januari 2022 - Werkkostenregeling

07 Januari 2022 - Boetes Belastingdienst

06 Januari 2022 - Hoe werken wij ?

06 Januari 2022 - Sponsoring

06 Januari 2022 - Evenementenagenda

06 Januari 2022 - Routebeschrijving

06 Januari 2022 - Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

06 Januari 2022 - Overstapservice

06 Januari 2022 - Jongbloed op sociale media

06 Januari 2022 - Automatische SEPA incasso Bedrijven (doorlopend)

06 Januari 2022 - Klachtenregeling

05 Januari 2022 - Tips en trucs

05 Januari 2022 - Columns

05 Januari 2022 - Emigratie

05 Januari 2022 - Overeenkomsten

05 Januari 2022 - Archief

05 Januari 2022 - Contact

05 Januari 2022 - Actueel

05 Januari 2022 - Uitgelicht

05 Januari 2022 - Belastingtips Plus Magazine

05 Januari 2022 - iPhone apps

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging eenmanszaak & VOF

05 Januari 2022 - Uw B.V. en de bedrijfsopvolging: overdracht aandelen

05 Januari 2022 - Juridische aspecten bedrijfsopvolging

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolgingsregeling en materiële onderneming

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging en CV-structuur

05 Januari 2022 - Rechtspraak over bedrijfsopvolging

05 Januari 2022 - Startende ondernemers bij ons altijd welkom!

05 Januari 2022 - Uw B.V. en de bedrijfsopvolging: cumulatief preferente aandelen

05 Januari 2022 - Uw bedrijfspand en de bedrijfsopvolging

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging en rechtsvorm

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging? Is uw testament wel op orde?

05 Januari 2022 - Waardering van een onderneming of B.V.

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF), fiscale regelingen ondernemers

05 Januari 2022 - Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen, uitstel van executie?

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging via verhuur werkt niet

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging en onroerend goed

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging in de overdrachtsbelasting

05 Januari 2022 - Geen BOF voor liquide middelen

05 Januari 2022 - Inkomstenbelastinglatentie bij schenken en erven van aandelen

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolgingsregeling en liquiditeit

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolging en vastgoed

05 Januari 2022 - Bedrijf overdragen aan personeel

05 Januari 2022 - Bedrijfseinde en transitievergoeding

05 Januari 2022 - Bedrijfsopvolgingsregeling ten einde?

05 Januari 2022 - Schenkbelasting en bedrijfsopvolging

05 Januari 2022 - Verhuur van onderneming en BOR

05 Januari 2022 - Hypotheekrenteaftrek DGA en aangekondigde maatregelen op Prinsjesdag 2018

05 Januari 2022 - Uitzonderingen 5%-grens deelnemingsvrijstelling

05 Januari 2022 - Compartimenteringsreserve en deelnemingsvrijstelling

05 Januari 2022 - Verrekenen houdsterverliezen

05 Januari 2022 - Overdracht (afgewaardeerde) vordering

05 Januari 2022 - Fiscaal voordeel B.V. in 2020

05 Januari 2022 - BVM een nieuwe rechtsvorm

05 Januari 2022 - Einde anonimiseringsstructuur in zicht

05 Januari 2022 - Het gigantische belastingvoordeel van Uber

05 Januari 2022 - Afschrijving van onroerend goed in de vennootschapsbelasting

05 Januari 2022 - Deelnemingsvrijstelling

05 Januari 2022 - Benut het liquidatieverlies in de vennootschapsbelasting

05 Januari 2022 - Renteaftrekbeperking in de vennootschapsbelasting

05 Januari 2022 - Geruisloze terugkeer uit de B.V.

05 Januari 2022 - Deelnemerschapslening en de gevolgen

05 Januari 2022 - Geen stortingsplicht Flex B.V.

05 Januari 2022 - Einde verliesverrekening lege B.V.

05 Januari 2022 - Vormen fiscale eenheid ... pas op !

05 Januari 2022 - België heeft ongeoorloofde staatssteun gegeven aan multinationals

05 Januari 2022 - Grensoverschrijdende fiscale eenheid VPB

05 Januari 2022 - De fiscale eenheid Vpb in het geding!

05 Januari 2022 - De forfaitaire regeling van de innovatiebox

05 Januari 2022 - Welke stukken moet de Belastingdienst verstrekken?

05 Januari 2022 - Bestuurder KvK niet direct aansprakelijk

05 Januari 2022 - Algemene informatie

05 Januari 2022 - In het nieuws

05 Januari 2022 - Onze klanten

05 Januari 2022 - Derdenonderzoek van de Belastingdienst

05 Januari 2022 - Boekenonderzoek en FIOD-onderzoek leidt tot forse aanslagen

04 Januari 2022 - Emigratie DGA of ondernemer

04 Januari 2022 - Geen zekerheidsstelling meer bij emigratie

04 Januari 2022 - Emigratie en belastingaangifte

04 Januari 2022 - Erfbelasting en emigratie

04 Januari 2022 - Emigratie en fiscale woonplaats

04 Januari 2022 - Subsidie elektrische auto

04 Januari 2022 - Auto van de zaak en corona

04 Januari 2022 - Taxatiewaarde youngtimer

04 Januari 2022 - Geen kilometeradministratie

04 Januari 2022 - Oldtimerregeling 2014

04 Januari 2022 - Bitcoin-paradijs Portugal

04 Januari 2022 - FIOD legt beslag op crypto

04 Januari 2022 - NFT en belastingen

04 Januari 2022 - Crypto minen en btw-aftrek

04 Januari 2022 - Crypto inkeren of melden bij de Belastingdienst

04 Januari 2022 - Crypto valuta in de jaarrekening

04 Januari 2022 - Crypto's vergeten bij aangifte?

04 Januari 2022 - Vragenbrief cryptomunt of bitcoin

04 Januari 2022 - Bitcoins in de B.V.

04 Januari 2022 - Bitcoins in de eenmanszaak

04 Januari 2022 - Fiscale aspecten cryptovaluta

04 Januari 2022 - Bitcoin in box 1

04 Januari 2022 - Bitcoin en BTW

04 Januari 2022 - Bitcoins en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelasting

04 Januari 2022 - Gerechtelijke uitspraken over bitcoins en crypto

04 Januari 2022 - Bitcoin en belastingen

03 Januari 2022 - Sale en leaseback en omzetbelasting

03 Januari 2022 - Tiny house of tiny office en belastingen

03 Januari 2022 - Grensoverschrijdende arbeid

03 Januari 2022 - Onterechte navordering Zwitsers vermogen

03 Januari 2022 - Terechte navordering hypotheekrente

03 Januari 2022 - Navordering

December 2021

24 December 2021 - Verhuur garageboxen en BTW

24 December 2021 - Exploitatie panden box 1 of box 3

24 December 2021 - Wel of geen verlaagd tarief overdrachtsbelasting?

24 December 2021 - Vastgoedtransacties in de inkomstenbelasting

24 December 2021 - Verhuurdersheffing 2018

24 December 2021 - Vastgoed B.V.

24 December 2021 - Woon- / werkpand fiscaal gezien

24 December 2021 - Verkoopwinst pand box 1 of box 3

24 December 2021 - Afwaarderen bedrijfspand

24 December 2021 - Voorkomen belastingheffing op verkoop bedrijfspand

24 December 2021 - BTW en vastgoed

24 December 2021 - Belastingtips 2022 voor de DGA en de BV

24 December 2021 - DGA en verzekeringsplicht

23 December 2021 - Familiebank-hypotheek

22 December 2021 - Bijtelling bij meerdere auto's

16 December 2021 - Fiscale rechtshulp

16 December 2021 - De thuiswerkvergoeding en belastingen

16 December 2021 - Wijzigingen overdrachtsbelasting

16 December 2021 - Overdrachtsbelasting 2021

16 December 2021 - Lenen bij de B.V. Wie leent moet terugbetalen.

16 December 2021 - Lenen bij de eigen B.V.

16 December 2021 - Reiskosten bij thuiswerken

16 December 2021 - Verhuurdersheffing in strijd met discriminatieverbod

16 December 2021 - Verhuurdersheffing bij lage huur

16 December 2021 - Verhuurdersheffing en servicekosten

16 December 2021 - Verhuurdersheffing bij leegstand

16 December 2021 - Rechtspraak verhuurdersheffing

16 December 2021 - Aangifte verhuurdersheffing 2018

16 December 2021 - Verhuurdersheffing zorginstellingen

16 December 2021 - Regeling vermindering verhuurdersheffing

16 December 2021 - Verhuurdersheffing 2018

16 December 2021 - Middeling van inkomen

14 December 2021 - Wonen in Portugal

06 December 2021 - Fiscale eindejaarstips 2021

November 2021

29 November 2021 - Getuigenverhoor in fiscale procedure

29 November 2021 - Ondernemen in het buitenland

29 November 2021 - Aansprakelijkheid fiscale eenheid BTW is EU-proof

29 November 2021 - Vergoeding loonkosten door UWV

25 November 2021 - Hypotheek voor uw kind

25 November 2021 - Familiebank of stichting en vermogen

25 November 2021 - Familiebank en rentepercentage

25 November 2021 - Vrijwilligersvergoeding Raad van Toezicht

25 November 2021 - Hoe werkt de vrijwilligersregeling?

22 November 2021 - Resultaat afhankelijke vergoeding en omzetbelasting

20 November 2021 - Beperking van de bijtelling

20 November 2021 - Beperken bijtelling auto van de zaak

20 November 2021 - Bestelauto met bijtelling of voordelig auto van de zaak rijden?

20 November 2021 - Fiscaal voordelige bedrijfsauto rijden? Bel ons voor advies

20 November 2021 - Bestelauto en bijtelling, wij adviseren vele bouwbedrijven ..

18 November 2021 - Woning schenken aan kinderen

18 November 2021 - Hoe zit het eigenlijk met de verjaring van belastingschulden?

18 November 2021 - Besparen in box 3

18 November 2021 - Belasting besparen over box 3 vermogen

18 November 2021 - Besparen op box 3 door B.V.

18 November 2021 - Bijtelling DGA autobranche

18 November 2021 - Fiscale adviezen Duitsland

18 November 2021 - Wonen in Duitsland

18 November 2021 - Bedrijven en belastingen in Duitsland

18 November 2021 - Belastingheffing in Duitsland

18 November 2021 - Belasting tweede huis buitenland fiscaal bekeken

18 November 2021 - Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

18 November 2021 - Voordelen en nadelen fiscale eenheid omzetbelasting

10 November 2021 - Verliesverrekening en fiscus

09 November 2021 - Dossierinzage bij de Belastingdienst

09 November 2021 - Dossierinzage en geheimhouding

09 November 2021 - Dossierinzage belastingdienst voordelig

09 November 2021 - Inzagerecht fiscaal dossier

08 November 2021 - Informatie FIOD aan Belastingdienst

05 November 2021 - Administratie wordt verworpen

05 November 2021 - Bewijslast verdeling Belastingdienst

05 November 2021 - Betalingsonmacht schriftelijk melden

05 November 2021 - Registratie akten Belastingdienst

05 November 2021 - Bestuurder aansprakelijk door niet betalen fiscus

05 November 2021 - Belastingdienst geen belastingadviseur

05 November 2021 - Bevoegdheden inspecteur Belastingdienst

05 November 2021 - Belastingdienst en onrechtmatig verkregen bewijs

05 November 2021 - Inspecteur moet voortvarend zijn

05 November 2021 - Waarneming ter plaatse

05 November 2021 - Belastingdienst krijgt informatie onder dwang

05 November 2021 - Wetswijziging formeel belastingrecht

05 November 2021 - Bezwaarschrift niet ontvankelijk

05 November 2021 - Boekenonderzoek en artikel 47 AWR

05 November 2021 - Waarneming ter plaatse

05 November 2021 - Gevangenisstraf bij niet of te laat belasting betalen

04 November 2021 - VBI of buitenland-route

04 November 2021 - Uitspraak Hoge Raad d.d. 20 februari 2009 nr. 42.702

04 November 2021 - Hoge Raad 20 februari 2009 42.699

04 November 2021 - Afkoop pensioen bij emigratie

04 November 2021 - Duitsland een belastingparadijs

04 November 2021 - Emigratie, AWBZ en ziektekosten

04 November 2021 - Conserverende aanslag toegestaan

04 November 2021 - Fiscus en buitenlands vermogen

04 November 2021 - Inkeerregeling Belastingdienst

04 November 2021 - Beleggen op de Nederlandse Antillen

04 November 2021 - Emigratie en conserverende aanslag - vrijheid en blijheid bij emigratie

04 November 2021 - Wanneer belastingplicht in het buitenland?

04 November 2021 - Emigratie, en dan?

04 November 2021 - EU tikt Nederland over de vingers

04 November 2021 - Navordering buitenlands vermogen

04 November 2021 - Internationaal zakendoen

04 November 2021 - Wonen in Tsjechië

04 November 2021 - Arbeidskorting na emigratie

04 November 2021 - Wonen in Duitsland

04 November 2021 - Wonen in Hongarije

03 November 2021 - Salary split

03 November 2021 - België fiscaal belastingparadijs - holding-land bij uitstek

03 November 2021 - Algemeen

03 November 2021 - Belastingen Duitsland

03 November 2021 - Belastingen in Tsjechië

03 November 2021 - Zakendoen in het buitenland

03 November 2021 - Belastingen in Hongarije

03 November 2021 - Wonen in Frankrijk

03 November 2021 - Frans onroerend goed in B.V.

03 November 2021 - Uw vakantiewoning en de Franse fiscus

03 November 2021 - Wonen in Polen

03 November 2021 - Belastingen in Polen

03 November 2021 - Bronbelasting over rente en royalties uit Polen

01 November 2021 - Betalingsregeling en kwijtschelding belastingdienst

01 November 2021 - Onterecht belastingrente

01 November 2021 - Verzuimboete bij niet (tijdige) aangifte

01 November 2021 - Verzuimboete aangifte (67a AWR)

01 November 2021 - Informatiebeschikking

01 November 2021 - Nalaten doen vereiste aangifte

01 November 2021 - Boete fiscale eenheid btw

01 November 2021 - Dwangsom bij niet-tijdig besluit van de Belastingdienst

01 November 2021 - Rechtbank ziet af van zitting

01 November 2021 - Achterhouden FIOD-stukken

01 November 2021 - Geen schending gelijkheidsbeginsel artiest en actrice

Oktober 2021

29 Oktober 2021 - Geringe omzet, maar wel bron van inkomen

26 Oktober 2021 - Vennootschapsbelasting 2021

14 Oktober 2021 - Geen aflossingsverplichting, geen eigenwoningschuld

08 Oktober 2021 - Betalingsonmacht en aansprakelijkheid

08 Oktober 2021 - Het coronavirus en belastingheffing

08 Oktober 2021 - Uitstel van betaling coronavirus

07 Oktober 2021 - Verdragen

07 Oktober 2021 - Landeninformatie

07 Oktober 2021 - Expat Center Twente

07 Oktober 2021 - Auto buitenland

07 Oktober 2021 - Buitenlandse belastingplicht

07 Oktober 2021 - Portugal fiscaal aantrekkelijk

06 Oktober 2021 - Familiefonds en estate planning

06 Oktober 2021 - Boekenonderzoek btw

06 Oktober 2021 - Derdenonderzoek Belastingdienst

06 Oktober 2021 - Boekenonderzoek en e-mail verkeer

06 Oktober 2021 - Navorderen tijdens boekenonderzoek

06 Oktober 2021 - Aandachtspunten boekenonderzoek

06 Oktober 2021 - Informatieverplichting belastingdienst

06 Oktober 2021 - Boekenonderzoek na definitieve aanslag

06 Oktober 2021 - Auditfile Belastingdienst

06 Oktober 2021 - Computercrash en boekenonderzoek Belastingdienst

06 Oktober 2021 - Controle-aanpak Belastingdienst

06 Oktober 2021 - Boekenonderzoek wet DBA

05 Oktober 2021 - Hoekstra en de Maagdeneilanden

05 Oktober 2021 - Pleitbaar standpunt of gevangenisstraf voor accountant

September 2021

30 September 2021 - Bouwterrein of natuurgebied

28 September 2021 - Belastingverdrag Oeganda

28 September 2021 - Belastingplannen 2022 voor ondernemers

28 September 2021 - Belastingplan 2022

28 September 2021 - Bedrijfspand verkopen aan zoon of dochter

27 September 2021 - Afkoop alimentatie emigratie

27 September 2021 - Piloot geen ondernemer, maar werknemer

27 September 2021 - Kosten voor behoud brevet aftrekbaar

27 September 2021 - Waar moet piloot belasting betalen?

27 September 2021 - Per diem vergoeding piloten onbelast

27 September 2021 - Voorkoming van dubbele belasting bij piloten

27 September 2021 - Piloten en belasting

26 September 2021 - Belastingverdrag Oekraïne

26 September 2021 - Belastingverdrag Oman

26 September 2021 - Belastingverdrag Oezbekistan

26 September 2021 - Belastingverdrag Oostenrijk

26 September 2021 - Belastingverdrag Pakistan

26 September 2021 - Belastingverdrag Polen

26 September 2021 - Belastingverdrag Panama

26 September 2021 - Belastingverdrag Portugal

26 September 2021 - Belastingverdrag Qatar

26 September 2021 - Belastingverdrag Roemenië

26 September 2021 - Belastingverdrag Russische Federatie

26 September 2021 - Belastingverdrag Saudi Arabië

26 September 2021 - Belastingverdrag Slovenië

26 September 2021 - Belastingverdrag Sri Lanka

26 September 2021 - Belastingverdrag Thailand

26 September 2021 - Belastingverdrag Tunesië

26 September 2021 - Belastingverdrag Turkije

26 September 2021 - Belastingverdrag Uganda

26 September 2021 - Belastingverdrag Venezuela

26 September 2021 - Belastingverdrag Verenigde Arabische Emiraten

26 September 2021 - Belastingverdrag Verenigd Koninkrijk

26 September 2021 - Belastingverdrag Zambia

26 September 2021 - Belastingverdrag Vietnam

26 September 2021 - Belastingverdrag Zimbabwe

26 September 2021 - Belastingverdrag Zuid Afrika

26 September 2021 - Belastingverdrag Zweden

26 September 2021 - Belastingverdrag Litouwen

26 September 2021 - Belastingverdrag Joegoslavië

26 September 2021 - Belastingverdrag Jordanië

26 September 2021 - Belastingverdrag Kazachstan

26 September 2021 - Belastingverdrag Koeweit

26 September 2021 - Belastingverdrag Korea

26 September 2021 - Belastingverdrag Kroatië

26 September 2021 - Belastingverdrag Letland

26 September 2021 - Belastingverdrag Luxemburg

26 September 2021 - Belastingverdrag Macedonië

26 September 2021 - Belastingverdrag Malawi

26 September 2021 - Belastingverdrag Maleisië

26 September 2021 - Belastingverdrag Moldavië

26 September 2021 - Belastingverdrag Mongolië

26 September 2021 - Belastingverdrag Nigeria

26 September 2021 - Belastingverdrag Noorwegen

26 September 2021 - Belastingverdrag Zwitserland

26 September 2021 - Belastingverdrag Japan

26 September 2021 - Kenia

26 September 2021 - Kenia (nog niet in werking)

24 September 2021 - Wanneer zijn studiekosten kind aftrekbaar bij ouders

23 September 2021 - Belastingplan 2022 particulieren

21 September 2021 - Heracles

10 September 2021 - Willekeurige afschrijving

10 September 2021 - Voorzieningen

10 September 2021 - Gratis koffie of vergoeding

10 September 2021 - Producten uit eigen bedrijf

10 September 2021 - Hobby fiscaal aftrekbaar

10 September 2021 - Boete Belastingdienst

10 September 2021 - Sale en leaseback

10 September 2021 - Innovatiebox aanvragen ✓5% winstbelasting over innovatie activiteiten

10 September 2021 - Fiscaal vriendelijk herstructureren en juridische fusies en splitsingen

10 September 2021 - Innovatiebox

10 September 2021 - Lijfrenteaftrek bij dooroverdracht tegen creditering

10 September 2021 - Aansprakelijkheid buitenlandse bestuurders

10 September 2021 - Oplossing herinvesteringsreserve

10 September 2021 - Staking onderneming en fiscus

10 September 2021 - Crowdfunding en belastingen

10 September 2021 - Foutenleer fiscaal gezien

10 September 2021 - WVA onderwijs - problemen en procedures

10 September 2021 - Fiscaal voordelig investeren

10 September 2021 - Aftrekbare kosten onderneming

10 September 2021 - Hoge Raad: iPad is een computer

10 September 2021 - Namens uw bedrijf in bezwaar

10 September 2021 - Herinvesteringsreserve bij staking onderneming

10 September 2021 - Onzakelijke lening fiscaal gezien

10 September 2021 - Multi Level Marketing en belastingen

10 September 2021 - Doorschuiving of staking onderneming

10 September 2021 - fiscale tips 2019 voor ondernemers

10 September 2021 - Baangerelateerde arbeidskorting (BIK regeling)

10 September 2021 - Voorkomen van overdrachtswinst (en dus belastingheffing)

10 September 2021 - Kantoor thuis en Belastingdienst, wat is aftrekbaar?

09 September 2021 - Checklist echtscheiding

07 September 2021 - Alimentatie schriftelijk vastleggen

07 September 2021 - Partneralimentatie in 2020 te hoog

07 September 2021 - Partneralimentatie minder aftrek

07 September 2021 - Partneralimentatie niet aftrekbaar door huwelijkse voorwaarden

07 September 2021 - Afkoop alimentatie

02 September 2021 - Wetswijzigingen eigenwoningregeling

02 September 2021 - Truc schenken op papier

01 September 2021 - Geschil over aftrek hypotheekrenteaftrek

Augustus 2021

20 Augustus 2021 - Kinderaftrek

20 Augustus 2021 - Alimentatie dubbel aftrekbaar?

19 Augustus 2021 - Scheiding van tafel en bed

19 Augustus 2021 - Pensioen en echtscheiding

19 Augustus 2021 - Afkoop alimentatie niet aftrekbaar

19 Augustus 2021 - Trouwen en echtscheidingen van 1950 tot 2050

19 Augustus 2021 - Kinderen en echtscheiding

19 Augustus 2021 - Echtscheiding en belastingen

19 Augustus 2021 - Omgangsregeling

19 Augustus 2021 - Hoe hoog is de kinderalimentatie?

19 Augustus 2021 - Duur kinderalimentatie

19 Augustus 2021 - Alimentatie en belastingen

19 Augustus 2021 - De voorfase bij echtscheidingen

19 Augustus 2021 - Wat is mediation?

19 Augustus 2021 - Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

19 Augustus 2021 - Ondernemer en auto van de zaak

18 Augustus 2021 - DGA pensioen bij echtscheiding

18 Augustus 2021 - Welke kosten van de advocaat zijn aftrekbaar bij echtscheiding?

18 Augustus 2021 - Echtscheiding en eigen woning

18 Augustus 2021 - Advocaatkosten echtscheiding in bedrijf aftrekbaar

18 Augustus 2021 - Advocaatkosten terugvorderen alimentatie

18 Augustus 2021 - Echtscheiding en testament

18 Augustus 2021 - Echtscheiding bij ondernemers

18 Augustus 2021 - Echtscheiding en verplicht afstorten pensioen in eigen beheer

18 Augustus 2021 - Schenking en echtscheiding

18 Augustus 2021 - Afkoop alimentatie via lijfrente of banksparen

18 Augustus 2021 - Wisselende alimentatie aftrekbaar

18 Augustus 2021 - Auto van de zaak

17 Augustus 2021 - Geschil aftrek specifieke zorgkosten

17 Augustus 2021 - Rechtspraak

17 Augustus 2021 - Oldtimer, youngtimer en fiscus

17 Augustus 2021 - Milieuvriendelijke auto en bijtelling

17 Augustus 2021 - Bijtelling naar tijdsgelang

17 Augustus 2021 - Auto van de zaak via een derde

17 Augustus 2021 - Grijs kenteken en BPM

17 Augustus 2021 - Bijtelling auto splitsen

17 Augustus 2021 - Parkeergelegenheid

17 Augustus 2021 - Motor van de zaak

17 Augustus 2021 - Geen kilometeradministratie

17 Augustus 2021 - Eigenwoningforfait en verzekeringen

17 Augustus 2021 - Zelfstandigenaftrek

17 Augustus 2021 - Heffingskortingen

17 Augustus 2021 - Vennootschapsbelasting tarieven | hoogte VPB tarief 2019 / 2018 / 2017 / 2016

09 Augustus 2021 - Woning als hoofdverblijf en overdrachtsbelasting

04 Augustus 2021 - Archief

03 Augustus 2021 - Zakendoen in Duitsland

03 Augustus 2021 - Een woning in Frankrijk

02 Augustus 2021 - Controle op tweede huis in Frankrijk

02 Augustus 2021 - Wonen in Italië

02 Augustus 2021 - Vermogensbelasting in Spanje tot 2008

02 Augustus 2021 - Inkomstenbelasting in Spanje

02 Augustus 2021 - Belastingvoordeel internationale managers in Spanje

02 Augustus 2021 - Herinvoering vermogensbelasting Spanje 2011 en 2012

02 Augustus 2021 - Albanië

02 Augustus 2021 - Emigratie DGA en heffing

02 Augustus 2021 - Buitenlands vermogen

Juli 2021

28 Juli 2021 - Pensioen en belastingen in Portugal

28 Juli 2021 - Aftrek specifieke zorgkosten

26 Juli 2021 - KIA bij samenwerkingsverbanden

21 Juli 2021 - Belastingen in Portugal

21 Juli 2021 - Portugal voert extra villa heffing in

21 Juli 2021 - Vakantiewoning in Portugal en belastingen

19 Juli 2021 - Btw-aftrek bij aankoop perceel

12 Juli 2021 - Besluit startersvrijstelling en verlaagd tarief

07 Juli 2021 - In Person uitzendbureau

07 Juli 2021 - Otto Workforce

07 Juli 2021 - Referenties klanten

07 Juli 2021 - Servion

02 Juli 2021 - Belastingtips 2019

01 Juli 2021 - Bitcoins en belastingen

01 Juli 2021 - Afwisselend gebruik bestelauto, advies en overeenkomst nodig?

Juni 2021

29 Juni 2021 - Navorderen en belastingkorting

29 Juni 2021 - Vlucht MH17 en belastingen

28 Juni 2021 - Kwijtschelding belastingschulden

28 Juni 2021 - Bewijsuitsluiting Belastingdienst

28 Juni 2021 - Griffierechten fiscale procedure

28 Juni 2021 - Pleitbaar standpunt, boete en de Hoge Raad

28 Juni 2021 - Weigeren bewijsstukken onderbouwen

28 Juni 2021 - Geen onzakelijke lening bij verstrekte lening door minderheidsaandeelhouder

28 Juni 2021 - Terugvordering van toeslagen bij vluchtelingen

28 Juni 2021 - Fiscale procedure tegen Belastingdienst

28 Juni 2021 - Dossier compleet; eerlijk proces

28 Juni 2021 - Bewijslast na overlijden

28 Juni 2021 - Procederen zonder machtiging

28 Juni 2021 - Belastingdienst moet informatie verstrekken

28 Juni 2021 - Is dwangsom loon

28 Juni 2021 - DGA aansprakelijk voor belastingschulden

28 Juni 2021 - Vooroverleg belastingdienst

28 Juni 2021 - Boete belastingadviseur & Wall of Shame

28 Juni 2021 - Uitstel van betaling door crisis

28 Juni 2021 - Fiscaal verschoningsrecht, wat is het en hoe werkt het?

28 Juni 2021 - Vaststellingsovereenkomst Belastingdienst

28 Juni 2021 - Navordering en kwade trouw

28 Juni 2021 - Interne compensatie

28 Juni 2021 - Melden van internationale fiscale adviezen

21 Juni 2021 - TONK-regeling

21 Juni 2021 - Tozo-regeling

15 Juni 2021 - afschaffing levensloopregeling

14 Juni 2021 - Samenwonen en overdrachtsbelasting

14 Juni 2021 - Handreiking fiets van de zaak

10 Juni 2021 - Fiets van de zaak

09 Juni 2021 - Belastingroute Malta en Nederland

08 Juni 2021 - Overzicht van Nederlandse belastingverdragen

Mei 2021

26 Mei 2021 - Maaltijdbezorgers en belastingen

26 Mei 2021 - Omzetbelasting en comissarisbeloning

26 Mei 2021 - Materiële onderneming bij verhuur vastgoed

21 Mei 2021 - Eindejaarstips 2020

21 Mei 2021 - Belastingplan 2021

21 Mei 2021 - Geen teruggaaf overdrachtsbelasting bij ontbreken ontbindende voorwaarde

19 Mei 2021 - Teruggaaf van overdrachtsbelasting

17 Mei 2021 - Belastingvrij geld schenken aan echtgenoot of partner

06 Mei 2021 - Startersvrijstelling overdrachtsbelasting

06 Mei 2021 - Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

06 Mei 2021 - Woningbegrip in de overdrachtsbelasting

06 Mei 2021 - Doeleis bij verhuur van opslagruimten

06 Mei 2021 - Onroerendezaakrechtspersonen en vastgoed-bv

06 Mei 2021 - Onroerende zaak overdrachtsbelasting

06 Mei 2021 - Waarover wordt overdrachtsbelasting geheven?

06 Mei 2021 - Tarieven en vrijstellingen in de overdrachtsbelasting

06 Mei 2021 - Wijze van heffing overdrachtsbelasting

06 Mei 2021 - Belastbare feiten overdrachtsbelasting

03 Mei 2021 - Personeelsreis niet gericht vrijgesteld

April 2021

29 April 2021 - Versoepeling Regeling Vervroegde Uitreding (RVU) 2021

20 April 2021 - Verschoningsrecht advocaat bij inkeerregeling

16 April 2021 - Vakantiewoning

16 April 2021 - Gratis webinar BTW e commerce 20 april 2021

14 April 2021 - Maaltijden en fiscus

08 April 2021 - De informatiebeschikking helpt belastingplichtige

08 April 2021 - Reisbureauregeling btw

07 April 2021 - Duitse KG en belastingen

06 April 2021 - Fiscale behandeling van corona-steun

02 April 2021 - Amusementshal en btw

Maart 2021

30 Maart 2021 - BPM bij invoer schade-auto

29 Maart 2021 - BSR-therapeut en btw

25 Maart 2021 - Aftrek BTW voor kosten DGA die door B.V. worden voldaan

23 Maart 2021 - Noodloket coronavirus

22 Maart 2021 - Kleine geschenkenregelingen en corona

19 Maart 2021 - Tiny house en belastingen

18 Maart 2021 - Fiscaal afwaarderen van vastgoed

15 Maart 2021 - Fiscale plannen verkiezingen 2021

15 Maart 2021 - Omkering bewijslast of informatiebeschikking

15 Maart 2021 - Herstel fouten door de Belastingdienst

15 Maart 2021 - Getuigen bij de belastingrechter: overschat?

15 Maart 2021 - Strafrechtelijk onderzoek is nieuw feit

15 Maart 2021 - Het Besluit Fiscaal Bestuursrecht

15 Maart 2021 - (On)partijdig: de oud-belastingambtenaar als rechter

15 Maart 2021 - Bestuurdersverbod door de Belastingdienst

15 Maart 2021 - De macht van de Belastingdienst

15 Maart 2021 - Geen uitstel van betaling meer bij Belastingdienst, en dan?

15 Maart 2021 - Openbaar Ministerie vordert informatie

15 Maart 2021 - Getuigenaanbod in belastingzaken

15 Maart 2021 - De afstandsverkopenregeling

12 Maart 2021 - De inkeerregeling in 2021

09 Maart 2021 - Nieuw belastingverdrag met Duitsland

01 Maart 2021 - Bijtelling auto van de zaak in Duitsland

Februari 2021

25 Februari 2021 - Surfschool en verlaagd btw tarief

25 Februari 2021 - Tips aangifte inkomstenbelasting 2020

23 Februari 2021 - Sportvrijstelling in de btw

22 Februari 2021 - Belastingvrij ondernemen

17 Februari 2021 - Schijnzelfstandigheid Deliveroo

16 Februari 2021 - Belonen van kinderen

16 Februari 2021 - De Rijnvarendenovereenkomst

15 Februari 2021 - WBSO en boete

12 Februari 2021 - Werken in meerdere EU-landen

11 Februari 2021 - Fiscaal nieuws 2007

11 Februari 2021 - De Verordening 883/2004

10 Februari 2021 - Auto, vliegtuig, paard en scooter van de zaak

10 Februari 2021 - Paarden en belastingen

02 Februari 2021 - Zelfstandigenaftrek in 2021

02 Februari 2021 - Urencriterium bij ondernemers

01 Februari 2021 - Vrijstelling collectief beheer

01 Februari 2021 - Btw-vrijstelling collectief vermogensbeheer

Januari 2021

29 Januari 2021 - Box 3 - Vermogen, spaargeld en belastingheffing

28 Januari 2021 - Tarieven en vrijstellingen Successiewet 2021

26 Januari 2021 - Garantiefonds evenementen

26 Januari 2021 - Zwartspaarder kan nog vrijwillig inkeren

25 Januari 2021 - Steun horeca COVID

22 Januari 2021 - DGA en coronamaatregelen

22 Januari 2021 - Overzicht van corona maatregelen

22 Januari 2021 - Belastingvrij schenken in 2021

21 Januari 2021 - 30% regeling en wisseling van werkgever

21 Januari 2021 - Ontslagvergoeding bij internationale detachering

21 Januari 2021 - Belastingdienst 2.0

18 Januari 2021 - Stappenplan werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling 2015

18 Januari 2021 - Nihilwaarderingen werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Vragen werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Intermediaire kosten en werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Loon in natura en werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Verstrekkingen buiten dienstbetrekking WKR

18 Januari 2021 - Werkkostenregeling 2013 en 2014, de WKR

18 Januari 2021 - Werkkostenregeling en maaltijden

18 Januari 2021 - Werkkostenregeling voorbereiden

18 Januari 2021 - Wijzigingen werkkostenregeling 2015

18 Januari 2021 - Minder onkostenvergoedingen door de werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Vaste kostenvergoeding en belastingdienst

18 Januari 2021 - Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

18 Januari 2021 - WKR en aandelenplan

18 Januari 2021 - De gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Kerstbonus via werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Belastingvrije onkostenvergoeding

18 Januari 2021 - Kosten van tijdelijk verblijf - Werkkostenregeling

18 Januari 2021 - Gebruikelijkheid bij werkkostenregeling

15 Januari 2021 - Margeregeling en globalisatie

13 Januari 2021 - Corona-reserve in aangifte vennootschapsbelasting 2019

13 Januari 2021 - De margeregeling, hoe werkt deze?

13 Januari 2021 - Kilometeradministratie kapot

13 Januari 2021 - KOR 2020

12 Januari 2021 - Geen bijtelling zonder kilometeradministratie

11 Januari 2021 - Stel een testament op

11 Januari 2021 - Algemeenheid van goederen en onroerend goed

08 Januari 2021 - Een assurantiekantoor en belastingheffing

08 Januari 2021 - De KOR en zonnepanelen

08 Januari 2021 - Toekomst van de kleineondernemersregeling (KOR) 2025

08 Januari 2021 - De kleineondernemersregeling (KOR)

07 Januari 2021 - Uitzondering op de 8-maandentermijn erfbelasting

07 Januari 2021 - Actueel omzetbelasting

07 Januari 2021 - DGA = BTW-ondernemer?

07 Januari 2021 - Geen BTW op voorschot - BTW op geannulleerde order

07 Januari 2021 - Tussenpersoon geen BTW

07 Januari 2021 - Misbruik BTW binnen de zorg en scholen

07 Januari 2021 - Factuurvereisten BTW administratie

07 Januari 2021 - BTW privégebruik auto

07 Januari 2021 - Geen aftrek BTW op loon in natura

07 Januari 2021 - Diensten van kappers

07 Januari 2021 - BTW op oninbare vorderingen

07 Januari 2021 - Kleine ondernemersregeling bij kappers

07 Januari 2021 - Vanaf 1 januari 2015 nieuwe BTW-regels internetdiensten

07 Januari 2021 - Hof: "Verhuur van garageboxen is vrijgesteld van BTW"

07 Januari 2021 - BTW verschuldigd bij ongebruikte tickets

07 Januari 2021 - Nieuw besluit vrijstelling medische prestaties

07 Januari 2021 - Niet-geïntegreerde zonnepanelen roerende zaak voor omzetbelasting

07 Januari 2021 - Collectiviteitskorting belast met BTW

07 Januari 2021 - BTW-constructie binnen zorg en onderwijs

07 Januari 2021 - BTW-verhoging van 6% naar 9% in 2019

07 Januari 2021 - Verkoper van drie boten kwalificeert als ondernemer voor omzetbelasting

07 Januari 2021 - Business seats en BTW

07 Januari 2021 - BTW-regels voor waardebonnen en vouchers

07 Januari 2021 - Omzetbelasting bij verhuur onroerend goed

07 Januari 2021 - Zonnepanelen en BTW terugvragen

07 Januari 2021 - Omzetbelasting op oninbare vordering of debiteur

07 Januari 2021 - BTW en administratieve verplichtingen

07 Januari 2021 - Grensoverschrijdende EU-handel

07 Januari 2021 - Verrekenen omzetbelasting op horecabestedingen

07 Januari 2021 - De invoerregeling

07 Januari 2021 - BTW over managementdiensten

07 Januari 2021 - Fysiotherapie en fiscaliteit

06 Januari 2021 - Controleer de beschikking Werkhervattingskas 2021

05 Januari 2021 - Betalingsproblemen bij ontvangen van een erfenis?

05 Januari 2021 - Schenken: schuldigerkenning en de (vereiste) notariële akte

05 Januari 2021 - Schenking onder schuldigerkenning: inschakelen notaris nodig!

05 Januari 2021 - Vanaf 2010 gelden nieuwe regels voor de waardering van woningen bij overlijden

05 Januari 2021 - Toch versoepeling artikel 10 Successiewet

05 Januari 2021 - Gevolgen verhuur bij artikel 10 Successiewet

05 Januari 2021 - Let op met schenkingen voor het overlijden

05 Januari 2021 - Rentebetaling bij schenking onder schuldigerkenning, doen!

05 Januari 2021 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

05 Januari 2021 - Het fiscale regime voor de ANBI en de SBBI

05 Januari 2021 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

05 Januari 2021 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting

05 Januari 2021 - Erfbelasting betalen over geërfde woning

05 Januari 2021 - Eigen woning erven

05 Januari 2021 - Overdrachtsbelasting besparen door aangaan geregistreerd partnerschap

05 Januari 2021 - Energie-investeringsaftrek

05 Januari 2021 - Artikel 10 SW: erfbelasting, rente en huurvergoeding.

05 Januari 2021 - Renteloos lenen fiscale truc

05 Januari 2021 - Pensioen bij emigratie

05 Januari 2021 - Belastingdienst mag camera's boven snelwegen niet zomaar gebruiken voor naheffing!

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Nieuw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap