print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Gewijzigde pagina's op datum gesorteerd

Juli 2024

13 Juli 2024 - Belastingkorting en aanmerkelijk belang

13 Juli 2024 - DGA voldoet boeterente aan eigen BV, aftrekbaar?

12 Juli 2024 - Boekenonderzoek belastingdienst ZZPer

12 Juli 2024 - Dienstbetrekking of zelfstandig ondernemer

12 Juli 2024 - Geen doorstootverplichting bij doorbetaaldloonregeling

12 Juli 2024 - De verzekeringsplicht van de DGA met een minderheidsbelang

11 Juli 2024 - Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen

09 Juli 2024 - DGA koopt woning in Spanje, in prive, SL of BV

09 Juli 2024 - Inkomstenbelasting in Spanje

09 Juli 2024 - Dividendbelasting in Spanje

09 Juli 2024 - Schoonmakers die werken via digitaal platform zijn geen ondernemer maar werknemer

08 Juli 2024 - Bijtelling auto van de zaak

05 Juli 2024 - Shorstay en omzetbelasting

02 Juli 2024 - Urencriterium bij ondernemers

02 Juli 2024 - Opleidingsuren belastingplichtige tellen niet mee voor urencriterium

02 Juli 2024 - Dossierinzage bij de Belastingdienst

02 Juli 2024 - Enschedese haring 2024

02 Juli 2024 - Jongbloed Racing day in Enschede op 11 augustus 2024

02 Juli 2024 - Jongbloed Springkussen festival op 28 juli 2024

02 Juli 2024 - Jongbloed EK Voetbal Fan dag op 30 juni 2024

Juni 2024

29 Juni 2024 - Belastingen in Roemenie

29 Juni 2024 - Waardering bij werknemersparticipatie

29 Juni 2024 - Werknemersparticipatie en belastingen

29 Juni 2024 - Fiscale mogelijkheden werknemersparticipatie

29 Juni 2024 - Bedrijf overdragen aan personeel

29 Juni 2024 - Lucratief belang en werknemersparticipatie

27 Juni 2024 - Belastingen in Polen

27 Juni 2024 - Wonen in Polen

26 Juni 2024 - Achterhouden FIOD-stukken

26 Juni 2024 - Achterhouden informatie door de Belastingdienst

26 Juni 2024 - Op de zaak betrekking hebbende stukken 

26 Juni 2024 - Op de zaak betrekking hebbende stukken

26 Juni 2024 - Fiscale eenheid omzetbelasting

26 Juni 2024 - Fiscale eenheid btw en verwevenheid?

25 Juni 2024 - Bewaarplicht Belastingdienst

25 Juni 2024 - Aanpassingen in box 3 in 2023

25 Juni 2024 - Uitspraak Hoge Raad inzake box 3

25 Juni 2024 - Hoge Raad schiet box 3 stelsel af

25 Juni 2024 - Belastingdienst mag de waardestijging van een vakantiehuis belasten

24 Juni 2024 - Fiscale vestigingsplaats vennootschap

24 Juni 2024 - Tie Breaker rule bij bepalen fiscale woonplaats

24 Juni 2024 - Fiscale woonplaats en eigen woning in Nederland

24 Juni 2024 - Fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

24 Juni 2024 - Fiscale woonplaats bepalen

22 Juni 2024 - Aangifte te laat en boete

22 Juni 2024 - Boete belastingdienst verminderen

22 Juni 2024 - Vergrijpboete terecht of niet?

22 Juni 2024 - Fiscale boete en strafvervolging

22 Juni 2024 - Wanneer krijgt u een vergrijpboete van de Belastingdienst?

22 Juni 2024 - Vermindering van fiscale boete door belastingschuld

22 Juni 2024 - Inzagerecht fiscaal dossier

22 Juni 2024 - Inzagerecht bij een boekenonderzoek

22 Juni 2024 - Ingebrekestelling van de Belastingdienst "de dwangsom regeling"

22 Juni 2024 - Dossierinzage Belastingdienst

22 Juni 2024 - Dwangsom Belastingdienst

22 Juni 2024 - Dwangsom bij niet-tijdig besluit van de Belastingdienst

22 Juni 2024 - Advieskosten bedrijfsopvolging zijn niet aftrekbaar

22 Juni 2024 - Afscheidsbonus voor werknemers bij verkoop bedrijf niet aftrekbaar

21 Juni 2024 - Borgstelling Directeur Groot Aandeelhouder moet zakelijk zijn

20 Juni 2024 - Toekomstig box 3 stelsel

20 Juni 2024 - Box 3 beleggen en onroerende zaken

17 Juni 2024 - Ons sociale hart

17 Juni 2024 - Werknemer of ondernemer ?

17 Juni 2024 - Maaltijden op de werkplek en belastingen

17 Juni 2024 - Maaltijden en de werkkostenregeling

17 Juni 2024 - Maaltijden en fiscus

17 Juni 2024 - Werkkostenregeling en maaltijden

17 Juni 2024 - Gratis een gezonde lunch aanbieden is vrijgesteld van belastingheffing

14 Juni 2024 - Immateriele Schadevergoeding bij fiscale procedures

14 Juni 2024 - Maximale immateriële schadevergoeding fiscale procedure

13 Juni 2024 - Bitcoin of crypto in aangifte inkomstenbelasting en inkeerregeling

13 Juni 2024 - Crypto en belastingheffing

13 Juni 2024 - Bitcoin in box 1

13 Juni 2024 - Bitcoin of crypto en vrijwillige verbetering aangifte inkomstenbelasting

13 Juni 2024 - Bitcoins en belastingen

13 Juni 2024 - Bitcoin-paradijs Portugal

13 Juni 2024 - Aanpassing M biljet en C biljet

12 Juni 2024 - UBD melding BTW verlegd

12 Juni 2024 - FIOD waarschuwing voor notarissen en Plof BV

11 Juni 2024 - Mbappe fiscale wetgeving in Spanje

11 Juni 2024 - Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

11 Juni 2024 - Samenloop verliesverrekening met de kwijtscheldingswinstvrijstelling

10 Juni 2024 - Formulier wereldinkomen invullen

10 Juni 2024 - Bitcoin en BTW

07 Juni 2024 - Belastingheffing in Frankrijk

07 Juni 2024 - Polen en belastingen

07 Juni 2024 - Bronbelasting over rente en royalties uit Polen

06 Juni 2024 - Waardering bedrijfspand in box 3

06 Juni 2024 - Box 3 niet rechtsgeldig

05 Juni 2024 - Terugkomen op keuze fiscaal partnerschap

04 Juni 2024 - Curaçao en belastingheffing

04 Juni 2024 - Overdracht onderneming naar buitenland

03 Juni 2024 - Bulgarije en belastingen

03 Juni 2024 - Oostenrijk en belastingen

03 Juni 2024 - Wonen in Portugal

03 Juni 2024 - Spanje

03 Juni 2024 - Buitenlands vermogen

03 Juni 2024 - Zakendoen in het buitenland

03 Juni 2024 - Wonen in Tsjechië

03 Juni 2024 - Wonen in Duitsland

03 Juni 2024 - Wonen in Frankrijk

03 Juni 2024 - Wonen in Italië

03 Juni 2024 - Wonen in Hongarije

03 Juni 2024 - Bulgarije

03 Juni 2024 - Belastingverdrag Bulgarije

03 Juni 2024 - Deelauto en belastingen

02 Juni 2024 - Lucratief belang en partiele buitenlandse belastingplicht

Mei 2024

30 Mei 2024 - Landeninformatie

30 Mei 2024 - Meer partneralimentatie betalen dan afgesproken in convenant

29 Mei 2024 - Flexwoning en belastingen

28 Mei 2024 - Werken in het Buitenland voor een Buitenlandse Werkgever

28 Mei 2024 - Emigratie, en dan?

28 Mei 2024 - De Belastingdienst en steekproeven bij boekenonderzoeken: Wat u moet weten?

28 Mei 2024 - Steekproef bij boekenonderzoek Belastingdienst niet accepteren

28 Mei 2024 - Steekproef Belastingdienst en extrapolatie

28 Mei 2024 - Statistische steekproef bij boekenonderzoek

28 Mei 2024 - Steekproef bij boekenonderzoek

27 Mei 2024 - Emigratie en fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

24 Mei 2024 - Bedrijfsopvolging onder druk

24 Mei 2024 - Jongbloed Foundation opent tienerkamer in MST in Enschede

24 Mei 2024 - Airbnb-verhuur woning

24 Mei 2024 - Airbnb, verhuur en belastingen

24 Mei 2024 - Airbnb-inkomsten belastingvrij of toch niet?

24 Mei 2024 - Airbnb verhuur en fiscus

23 Mei 2024 - Teruggaaf dividendbelasting

23 Mei 2024 - Download

21 Mei 2024 - Box 3 procedures vanaf 2023

17 Mei 2024 - Verliesverrekening bij aandeelhouderswisseling

17 Mei 2024 - Belastingplannen 2025

16 Mei 2024 - Belastingplannen 2024

15 Mei 2024 - Wijziging bedrijfsopvolging in 2024

15 Mei 2024 - Belastingdienst houdt informatie achter

15 Mei 2024 - Pro forma bezwaarschrift

13 Mei 2024 - Fiscaal partnerschap en eigen woning

10 Mei 2024 - Emigratie en stamrecht

09 Mei 2024 - Voorkom rente over belastingaanslag

09 Mei 2024 - Een privéagenda is geen administratie

09 Mei 2024 - Lucratief belang en belastingheffing

09 Mei 2024 - Loon of schenking aan werknemer

09 Mei 2024 - 30% Regeling en de Belastingdienst

09 Mei 2024 - 30%-Regeling (niet voor terugkerende Nederlanders)

09 Mei 2024 - 30% Regeling voor ontslaguitkering

09 Mei 2024 - 30% regeling 2012 en voordeel in de inkomstenbelasting

09 Mei 2024 - 30% regeling en wisseling van werkgever

09 Mei 2024 - 30% Regeling voor buitenlandse tandarts

09 Mei 2024 - ANBI en belastingen

09 Mei 2024 - Het fiscale regime voor de ANBI en de SBBI

09 Mei 2024 - Uw B.V. en de bedrijfsopvolging: cumulatief preferente aandelen

09 Mei 2024 - Bedrijfsopvolging onderneming voortzetten

09 Mei 2024 - Bij verhuur van onderneming wordt nog steeds aan voortzettingseis BOR voldaan

09 Mei 2024 - Oplossingen voor wetsvoorstel excessief lenen DGA

09 Mei 2024 - Excessief lenen directeur-grootaandeelhouder

09 Mei 2024 - Beantwoording vragen excessief lenen

09 Mei 2024 - Excessief lenen bij emigratie en immigratie

09 Mei 2024 - Uitleg wetsvoorstel excessief lenen

09 Mei 2024 - Excessief lenen bij de eigen vennootschap

09 Mei 2024 - Overdracht vastgoed als bedrijf

09 Mei 2024 - Jongbloed Belastingconsulent of fiscaal jurist

09 Mei 2024 - Beckham regeling in Spanje

08 Mei 2024 - Geruisloze omzetting naar bv

08 Mei 2024 - Lucratief belang loonbelasting

08 Mei 2024 - Constructie kruislingse schenking

06 Mei 2024 - Dubai en belastingheffing

April 2024

29 April 2024 - Omzetbelasting en management fee

29 April 2024 - Echtscheiding en wijziging huwelijkse voorwaarden

29 April 2024 - EK-Voetbal 2024 en belastingheffing (deel 1)

29 April 2024 - Belastingen in Portugal

29 April 2024 - Portugal pensioen, rentenieren en belastingen

28 April 2024 - Wat is mediation?

28 April 2024 - De voorfase bij echtscheidingen

28 April 2024 - Echtscheiding en belastingen

28 April 2024 - Alimentatie en belastingen

28 April 2024 - Kinderen en echtscheiding

28 April 2024 - Welke kosten van de advocaat zijn aftrekbaar bij echtscheiding?

28 April 2024 - Waardebepaling onderneming bij echtscheiding

28 April 2024 - Kinderregelingen 2015 en echtscheidingen

28 April 2024 - Advocaatkosten echtscheiding in bedrijf aftrekbaar

28 April 2024 - Echtscheiding en eigen woning

28 April 2024 - Belastinglatentie ondernemer / DGA bij echtscheiding

28 April 2024 - Samenwoners en alimentatie

28 April 2024 - Advocaatkosten terugvorderen alimentatie

28 April 2024 - Echtscheiding en woonlasten

28 April 2024 - Mediation verplicht

28 April 2024 - Kosten akte verdeling bij echtscheiding niet aftrekbaar

28 April 2024 - Echtscheiding en testament

28 April 2024 - Fiscale aandachtspunten bij een echtscheiding

28 April 2024 - Hypotheekrente aftrek bij een echtscheiding

28 April 2024 - Partneralimentatie niet aftrekbaar door huwelijkse voorwaarden

28 April 2024 - Pensioen en echtscheiding

28 April 2024 - DGA pensioen bij echtscheiding

28 April 2024 - Eigen woning - Hypotheekrenteaftrek bij scheiding

28 April 2024 - Alimentatie schriftelijk vastleggen

28 April 2024 - Combinatiekorting en co-ouderschap

28 April 2024 - Partneralimentatie in 2020 te hoog

28 April 2024 - Schenking en echtscheiding

28 April 2024 - Afkoop alimentatie via lijfrente of banksparen

28 April 2024 - Aanmerkelijkbelangclaim bij echtscheiding

28 April 2024 - Afkoop alimentatie niet aftrekbaar

28 April 2024 - Splitsen van de bv bij echtscheiding van een DGA

28 April 2024 - Alimentatie dubbel aftrekbaar?

28 April 2024 - Afkoop alimentatie kan netto

28 April 2024 - Afkoop alimentatie emigratie

28 April 2024 - De procedure bij de Rechtbank

28 April 2024 - Checklist echtscheiding

28 April 2024 - Trouwen en echtscheidingen van 1950 tot 2050

28 April 2024 - Echtscheiding en hypotheekrente

28 April 2024 - Wisselende alimentatie aftrekbaar

28 April 2024 - Inkomen DGA bij een echtscheiding

28 April 2024 - Huwelijkse voorwaarden bij ondernemer of DGA nodig?

28 April 2024 - Echtscheiding en verplicht afstorten pensioen in eigen beheer

28 April 2024 - Alimentatie-afspraken voor het huwelijk

28 April 2024 - Afgekocht pensioen DGA en echtscheiding

28 April 2024 - Afkoop alimentatie (soms) niet aftrekbaar

28 April 2024 - Draagkracht van een DGA berekenen

28 April 2024 - Waardering onderneming bij echtscheiding

28 April 2024 - Accountant niet aansprakelijk voor schade bij echtscheiding

28 April 2024 - Echtscheiding en woning in 2011

28 April 2024 - Echtscheiding ondernemer en DGA

28 April 2024 - Recht op partneralimentatie bij echtscheiding

28 April 2024 - Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

28 April 2024 - Echtscheiding bij ondernemers

28 April 2024 - Echtscheiding en betaalde hypotheekrente

28 April 2024 - Partneralimentatie minder aftrek

28 April 2024 - Scheiding van tafel en bed

26 April 2024 - Ambtshalve vermindering bij nieuwe jurisprudentie

26 April 2024 - Fiscale eenheid vennootschapsbelasting opheffen

26 April 2024 - Fiscale eenheid vennootschapsbelasting? Einde liquidatieverlies en welkom entreeheffing!

26 April 2024 - De fiscale eenheid Vpb in het geding!

26 April 2024 - Handboek loonheffingen 2024

26 April 2024 - Kenia

25 April 2024 - Verschoonbare termijnoverschrijdingen in bezwaar en beroep bij fiscale zaken

25 April 2024 - Toekomst bedrijfsopvolgingsregeling

25 April 2024 - Fiscale bedrijfsopvolgingsregeling anno 2023

25 April 2024 - Bedrijfsopvolging en bezitseis

25 April 2024 - De bedrijfsopvolgingsregeling bij overname en uitbreiding

24 April 2024 - Opmerkelijke standpunten kennisgroep belastingdienst loonheffingen

24 April 2024 - Fiscale ontwikkelingen vastgoedmarkt

22 April 2024 - Publicatie RTL inzake achterhouden informatie

21 April 2024 - Moet een belastingplichtige zijn agenda verstrekken aan de Belastingdienst?

21 April 2024 - Emigratie DGA naar populair emigratieland

19 April 2024 - Herroeping van een geruisloze doorschuiving voor ondernemers mogelijk?

19 April 2024 - Vennootschapsbelasting bij overheidsorganen, zoals de gemeente

19 April 2024 - Fiscaal juridische grens tussen boekenonderzoek (belastingcontrole) en fiscale opsporing

17 April 2024 - Beperking renteaftrek vastgoed

16 April 2024 - Villa tax en bezwaar

16 April 2024 - Dossierinzage en geheimhouding

16 April 2024 - Dossierinzage belastingdienst voordelig

16 April 2024 - Informatiebeschikking en niet verstrekken stukken

15 April 2024 - De versobering van de 30% regeling

15 April 2024 - MKB-winstvrijstelling

15 April 2024 - Checklist 30% regeling

14 April 2024 - Wetsvoorstel BTW herziening op diensten aan onroerende zaken

05 April 2024 - Fiscale investeringsfaciliteiten voor bedrijven en ondernemers

05 April 2024 - Anonimiseren van vermogen vanaf 2025

04 April 2024 - Grondslag overdrachtsbelasting koopsom of taxatierapport

02 April 2024 - Volop vragen over belasting op bitcoin: ’Grote uitdaging voor Belastingdienst’

02 April 2024 - Bitcoin verzwijgen voor fiscus is gevaarlijk

02 April 2024 - Afsluitprovisie op financiering bij overname

Maart 2024

27 Maart 2024 - Zeevarende en fiscus

27 Maart 2024 - Zeevarende woont in buitenland

27 Maart 2024 - Premieplicht zeevarende

27 Maart 2024 - Trainer sportvereniging werknemer?

27 Maart 2024 - Sponsoring, BTW en fiscus

27 Maart 2024 - Sporters, buitenland en fiscus

26 Maart 2024 - Emigratie en fiscale woonplaats

26 Maart 2024 - Fiscale woonplaats volgens Belastingdienst

26 Maart 2024 - Zelfstandige of werknemer, de belastingdienst gaat handhaven per 2025

25 Maart 2024 - Betalingsregeling Belastingdienst

25 Maart 2024 - Versoepelingen coronabelastingschulden

25 Maart 2024 - Betalingsregeling Belastingdienst

25 Maart 2024 - Betalingsregeling 2021 en 2022 met Belastingdienst

25 Maart 2024 - Betalingsregeling en kwijtschelding belastingdienst

25 Maart 2024 - Betalingsregeling Belastingdienst

25 Maart 2024 - Fiscaliteit bij sanering of faillissement

25 Maart 2024 - Saneringsakkoord voor 1 oktober 2023

25 Maart 2024 - Verzekeringsplicht rijnvarende die in meerdere landen werkt

20 Maart 2024 - Checklist boekenonderzoek

20 Maart 2024 - Aandachtspunten boekenonderzoek

20 Maart 2024 - Boekenonderzoeken in de schoonmaaksector in 2020

20 Maart 2024 - Boekenonderzoek restaurant

20 Maart 2024 - Boekenonderzoek na definitieve aanslag

20 Maart 2024 - Boekenonderzoeken binnen de Horeca

20 Maart 2024 - Fiscaal due diligence onderzoek en boekenonderzoek

20 Maart 2024 - Lucratief belang bij wonen in buitenland, de Grenzen van Fiscale Jurisdictie

20 Maart 2024 - Fiscaal succesvolle bedrijfsovername

19 Maart 2024 - Aanpassingen in Afschrijvingsregels voor Bedrijfspanden

19 Maart 2024 - Fraus legis in de fiscale wereld

19 Maart 2024 - Belastingdienst wil schijnzelfstandigen aanpakken in 2020

19 Maart 2024 - Zelfstandigenaftrek

19 Maart 2024 - Zelfstandigenaftrek

18 Maart 2024 - W&I-verzekering bij overname fiscaal aftrekbaar of niet?

18 Maart 2024 - Vendor loan of earn-out lening?

18 Maart 2024 - Kosten aankoop en verkoop onderneming

18 Maart 2024 - Holdingstructuur

18 Maart 2024 - Kosten adviseur aftrekbaar bij verkoop deelneming

14 Maart 2024 - Voordeel box 3 in aangifte inkomstenbelasting 2021

14 Maart 2024 - Box 3 heffing in 2018 en 2019 buitensporig

13 Maart 2024 - Kwijtscheldingswinst

11 Maart 2024 - Verhuur werkkamer en aftrek omzetbelasting

08 Maart 2024 - Belastingvrij verstrekkingen aan personeel

08 Maart 2024 - BTW en paarden

07 Maart 2024 - Crypto inkeren of melden bij de Belastingdienst

07 Maart 2024 - Crypto melden bij de Belastingdienst

07 Maart 2024 - Crypto in aangifte inkomstenbelasting

07 Maart 2024 - Deels bebouwde grond, bouwterrein?

07 Maart 2024 - Bouwterrein of natuurgebied

06 Maart 2024 - Boekenonderzoek bij belastingadviseur of accountant

06 Maart 2024 - Vastgoed winst belast als ROW of niet?

06 Maart 2024 - Vastgoed exploitatie in de inkomstenbelasting

06 Maart 2024 - Exploitatie panden box 1 of box 3

06 Maart 2024 - Waardering failliet vermogen in box 3

Februari 2024

29 Februari 2024 - Letselschade en belastingen

29 Februari 2024 - Letselschadevergoeding belastingvrij

29 Februari 2024 - Letselschade en belastingen

29 Februari 2024 - Letselschade, smartengeld en belastingen

28 Februari 2024 - Woning kopen en slopen, wat zijn de gevolgen voor de overdrachtsbelasting?

23 Februari 2024 - Btw-tarief werkzaamheden aan woningen

22 Februari 2024 - Co-ouderschap en de inkomensafhankelijke combinatiekorting

22 Februari 2024 - Fiscale voorziening transitievergoeding

22 Februari 2024 - Grenswerkers en belastingen in Belgie en Duitsland

22 Februari 2024 - Box 3 - Vermogen, spaargeld en belastingheffing

21 Februari 2024 - Fiscale advisering Elektramat bij overname

21 Februari 2024 - Organiseren en beheren familie vermogen

21 Februari 2024 - Inkomen via martkplaats belast

21 Februari 2024 - Opsporen inkomen bij digitale platformen

20 Februari 2024 - Procesafspraken tussen OM en verdediging

19 Februari 2024 - Belastingrente en aangifte inkomstenbelasting

19 Februari 2024 - Waarderingsproblematiek bij overgang woning naar privévermogen

19 Februari 2024 - Aanpassen huwelijkse voorwaarden vlak voor overlijden

12 Februari 2024 - Btw bij bedrijfsovernames

09 Februari 2024 - Gebruikelijk loon DGA in 2024

08 Februari 2024 - Boekenonderzoek Belastingdienst

08 Februari 2024 - Hypotheek voor uw kind

08 Februari 2024 - Familiebank-hypotheek

08 Februari 2024 - Familiefonds en estate planning

08 Februari 2024 - Familiebank en rentepercentage

07 Februari 2024 - Verzuimboete aangifte (67a AWR)

07 Februari 2024 - Verzuimboete bij niet (tijdige) aangifte

07 Februari 2024 - Geen verzuimboete bij vrijwillige verbetering met suppletie Omzetbelasting

07 Februari 2024 - Verhuur auto van de zaak

02 Februari 2024 - Terugblik Jongbloed Dakar Team 2024

01 Februari 2024 - Fiscale vestigingsplaats van een bedrijf of vennootschap

Januari 2024

31 Januari 2024 - Dividenduitkering na emigratie DGA niet meer in Nederland belast

31 Januari 2024 - Emigratie DGA en dividenduitkering

31 Januari 2024 - Dividenduitkering DGA

31 Januari 2024 - Dividenduitkering in 2018? Beperk risico's > uitkeringstoets & balanstest

31 Januari 2024 - DGA salaris of dividend

31 Januari 2024 - Bijtelling over auto van de zaak

26 Januari 2024 - Jongbloed Dakar Team

26 Januari 2024 - Jongbloed Dakar "Het verhaal"

26 Januari 2024 - Belastingen in Spanje - belastingtarieven: inkomstenbelasting, successierechten

26 Januari 2024 - Persbericht

22 Januari 2024 - Gert Huzink weer thuis

19 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "19 JANUARI 2024"

19 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "18 JANUARI 2024"

17 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "17 JANUARI 2024"

17 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "16 JANUARI 2024"

16 Januari 2024 - Informatie Saudi Arabie

16 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "14 JANUARI 2024"

16 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "15 JANUARI 2024"

15 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "12 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - PERSBERICHT

14 Januari 2024 - Het Bivak op Dakar 2024

14 Januari 2024 - Jongbloed Dakar "we gaan beginnen"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "6 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "7 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "8 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "10 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "9 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "11 JANUARI 2024"

14 Januari 2024 - P E R S B E R I C H T JONGBLOED DAKAR "13 JANUARI 2024"

11 Januari 2024 - BV verkoopt een marge auto

10 Januari 2024 - Commanditaire vennootschap en box 3

08 Januari 2024 - Alles over Dakar

06 Januari 2024 - Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.

04 Januari 2024 - Box 3 heffing in 2021en daarna

04 Januari 2024 - Box 3 in aangifte inkomstenbelasting

04 Januari 2024 - Beleggen in de bv of in box 3

04 Januari 2024 - Eigenwoningschuld en gevolgen beleggingsactiviteiten in box 3

04 Januari 2024 - Problemen vastgoed belegger in box 3

04 Januari 2024 - De oplossing voor box 4

04 Januari 2024 - Beleggen met lening in box 3

04 Januari 2024 - Ontbreken box 3 compensatie onredelijk

04 Januari 2024 - Box 3 ambtshalve verminderen of niet

04 Januari 2024 - Negatieve waarde in box 3

04 Januari 2024 - Box 3 en discriminatie

04 Januari 2024 - Aanpassing Box 3 in 2022

04 Januari 2024 - Derdenrekening en box 3

04 Januari 2024 - Box 3 heffing ontwijken of onterecht

04 Januari 2024 - Box 3 in beweging?

04 Januari 2024 - Crypto lager waarderen in box 3

04 Januari 2024 - Besparen in box 3

04 Januari 2024 - Belasting besparen over box 3 vermogen

04 Januari 2024 - Is het rendement in Box 3 van 4% te hoog?

04 Januari 2024 - Box 3 Inkomstenbelasting

04 Januari 2024 - Box 3 in strijd met het eigendomsrecht

04 Januari 2024 - Besparen op box 3 door B.V.

04 Januari 2024 - Belastingen verminderen box 3 vermogen

04 Januari 2024 - Borgstelling fiscaal aftrekbaar voor DGA

04 Januari 2024 - Mercedes Sprinter is bestelbus, geen bijtelling

04 Januari 2024 - Bestelauto en bijtelling, wij adviseren vele bouwbedrijven ..

04 Januari 2024 - Bestelauto met bijtelling of voordelig auto van de zaak rijden?

03 Januari 2024 - De zwarte lijst van de Belastingdienst

03 Januari 2024 - Knevelarij en zwarte lijst

03 Januari 2024 - Zwarte lijst belastingdienst

03 Januari 2024 - Procedure zwarte lijst Belastingdienst

03 Januari 2024 - Belastingadviseurs op zwarte lijst

03 Januari 2024 - Zwarte lijsten Belastingdienst

03 Januari 2024 - Navordering en FSV-lijst

03 Januari 2024 - FSV zwarte lijst van de Belastingdienst

02 Januari 2024 - Tarieven en vrijstellingen Successiewet

02 Januari 2024 - Tarieven en vrijstellingen in de overdrachtsbelasting

02 Januari 2024 - Erf- en schenkbelasting

02 Januari 2024 - KIA bij samenwerkingsverbanden

02 Januari 2024 - Milieu-investeringsaftrek / Vamil

02 Januari 2024 - Energie-investeringsaftrek

02 Januari 2024 - Investeringsaftrek verhuurde woning

02 Januari 2024 - Tabellen investeringsaftrek / Kleinschaligheidsinvesteringaftrek

02 Januari 2024 - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

02 Januari 2024 - Innovatiebox 2021

02 Januari 2024 - Innovatiebox in Duitsland

02 Januari 2024 - bepalen aggregatieniveau en innovatieboxvoordeel

02 Januari 2024 - Innovatiebox 2013 met 25% forfait

02 Januari 2024 - Van octrooibox naar innovatiebox

02 Januari 2024 - Innovatiebox

02 Januari 2024 - Innovatiebox aanvragen ✓5% winstbelasting over innovatie activiteiten

02 Januari 2024 - Innovatiebox wordt aantrekkelijker

02 Januari 2024 - Innovatiebox en afdrachtvermindering loonbelasting

02 Januari 2024 - Innovatiebox, een kijkje in de keuken.

02 Januari 2024 - Innovatiebox vervalt in 2017

02 Januari 2024 - De innovatiebox

02 Januari 2024 - Gebruikelijk loon voor medici

02 Januari 2024 - Nihilwaarderingen werkkostenregeling

02 Januari 2024 - Gerichte vrijstellingen werkkostenregeling

02 Januari 2024 - Stappenplan werkkostenregeling

02 Januari 2024 - Werkkostenregeling

02 Januari 2024 - Renteloze lening en vrije ruimte WKR

02 Januari 2024 - Heffingskortingen

02 Januari 2024 - Algemene heffingskorting

02 Januari 2024 - Tarieven & cijfers

02 Januari 2024 - Eigenwoningforfait en verzekeringen

02 Januari 2024 - Gemengde kosten en aftrek

02 Januari 2024 - De lijfrenteaftrek

02 Januari 2024 - Tarieven

December 2023

21 December 2023 - Advisering Adwise bij Samenwerking

20 December 2023 - Doorstootverplichting

19 December 2023 - Achteraf opstellen kilometeradministratie

19 December 2023 - Kilometeradministratie kapot

19 December 2023 - Geen vergrijpboete bij onjuiste rittenadministratie

19 December 2023 - Kilometeradministratie DGA ondeugdelijk

19 December 2023 - Knoeien met kilometeradministratie auto van de zaak

19 December 2023 - Gebrekkige kilometeradministratie en naheffing

19 December 2023 - Ondeugdelijke kilometeradministratie auto van de zaak

19 December 2023 - Ondeugdelijke kilometeradministratie auto van de zaak

19 December 2023 - Bijtelling wegens slechte kilometeradministratie

19 December 2023 - Achteraf opmaken rittenregistratie

19 December 2023 - Verlies rittenadministratie

19 December 2023 - Kilometeradministratie achteraf opstellen

19 December 2023 - Belastingvrij thuiswerken

19 December 2023 - Belastingvrije kostenvergoeding voor een piloot

19 December 2023 - Belastingvrij internet thuis vergoeden

19 December 2023 - Belastingvrije onkostenvergoeding

19 December 2023 - Belastingvrije studievergoeding voor kinderen van werknemers

19 December 2023 - Hoge Raad kraakt box 3 per 2017

17 December 2023 - Knuffels in kersttuin aan Marthalaan in Enschede

16 December 2023 - Jongbloed Fiscaal Juristen Internationaal

16 December 2023 - Emigratie naar Spanje

10 December 2023 - Overdrachtsbelasting woning of kantoor

10 December 2023 - Woning en aanhorigheden in de overdrachtsbelasting

10 December 2023 - Overdrachtsbelasting woning of niet-woning

10 December 2023 - Kilometer-declaratieformulier

10 December 2023 - Gebruikelijk loon internationale en grensoverschrijdende situaties

10 December 2023 - Gebruikelijk loon DGA in 2024

10 December 2023 - Stichting Administratiekantoor en gebruikelijk loon

10 December 2023 - Pas op met de gebruikelijkloonregeling !

10 December 2023 - Tijdsbesteding en gebruikelijk loon DGA

10 December 2023 - Salaris DGA | Hoogte gebruikelijk loon 2018 berekenen

10 December 2023 - Gebruikelijk loon medisch specialisten

10 December 2023 - Tandarts en gebruikelijk loon

10 December 2023 - Tandarts en gebruikelijk loon

10 December 2023 - Gebruikelijk loon bij doorbetaaldloonregeling

10 December 2023 - DGA-salaris berekenen

10 December 2023 - DGA-salaris berekenen

10 December 2023 - DGA-salaris en rekening-courantschuld

10 December 2023 - Gebruikelijk loon DGA in 2023

10 December 2023 - DGA salaris partner accountants- en belastingadvieskantoor

10 December 2023 - Gebruikelijk loon DGA

10 December 2023 - Geen lager DGA-loon bij inactieve BV

10 December 2023 - Gebruikelijk loon bij parttime DGA

06 December 2023 - Boete Belastingdienst en strafrechter

06 December 2023 - Fiscale boete of strafvervolging

06 December 2023 - Belastingfraude en gevangenisstraf

06 December 2023 - Fiscale boete of gevangenisstraf

06 December 2023 - Dubbel boeten voor hetzelfde feit

06 December 2023 - Fiscale boete is strafrecht

06 December 2023 - Ne bis in idem beginsel in belastingzaken

06 December 2023 - Geen samenloopvrijstelling niet afgebouwd pand

06 December 2023 - Samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting

06 December 2023 - Vergoeding voor uitgestelde levering en deelnemingsvrijstelling

04 December 2023 - Onzakelijke lening DGA aan voetbalclub

03 December 2023 - Lager fictief loon DGA bij verliessituatie

03 December 2023 - Kwijtschelding belastingschulden

01 December 2023 - Onterecht belastingrente

01 December 2023 - Belastingrente regeling

November 2023

30 November 2023 - DGA met rekening courant schuld

24 November 2023 - Versnelde afschrijving in 2023

21 November 2023 - Inrichtingseisen voor bestelauto en bijtelling, voorkom boetes !

20 November 2023 - Hypotheekrente DGA of werknemer

20 November 2023 - Geschil over aftrek hypotheekrenteaftrek

15 November 2023 - Noodplan overlijden DGA of ondernemer

14 November 2023 - Aandelenfusie en ontgaan of uitstellen van belastingheffing

07 November 2023 - Fiscale eindejaarstips 2023

07 November 2023 - Eindejaarstips 2023 voor ondernemers (eenmanszaak, VOF)

07 November 2023 - Eindejaarstips 2023 voor bv (rechtspersonen)

07 November 2023 - Fiscale eindejaarstips 2023 DGA

07 November 2023 - Fiscale eindejaarstips 2023 voor ondernemers en bedrijven

07 November 2023 - Dossier compleet; eerlijk proces

07 November 2023 - Geen prestatie, maar wel met BTW gefactureerd? Dan betalen!?

06 November 2023 - Fiscale Eindejaarstips

06 November 2023 - Fiscale eindejaarstips 2021

06 November 2023 - Eindejaarstip 2022: beoordeel de fiscale eenheid

06 November 2023 - Eindejaarstips 2020

01 November 2023 - Testament voor een DGA of ondernemer

01 November 2023 - Einde van het NHR – regime in Portugal vanaf 2024

01 November 2023 - Eindejaarsuitkering belastingvrij uitkeren via WKR

01 November 2023 - Emigratie en conserverende aanslag - vrijheid en blijheid bij emigratie

Oktober 2023

30 Oktober 2023 - Belastingplan 2024 aangenomen

27 Oktober 2023 - NOW en 30% regeling

27 Oktober 2023 - Wetsvoorstel vastgoed aandelentransacties

25 Oktober 2023 - Fiscale scan

24 Oktober 2023 - Verhuld vermogen en inkeerregeling

23 Oktober 2023 - Ziektekosten of zorgkosten in aangifte inkomstenbelasting

20 Oktober 2023 - Keuzeherziening bij vermogensetikettering

20 Oktober 2023 - Vermogensetikettering in de inkomstenbelasting

19 Oktober 2023 - Speciale fiscale regeling in Portugal

19 Oktober 2023 - Pro rata methode en financiele handelingen

17 Oktober 2023 - Hospices en omzetbelasting

17 Oktober 2023 - Bestuurdersaansprakelijkheid en faillissement

17 Oktober 2023 - Schadevergoeding bestuurdersaansprakelijkheid en belastingen

17 Oktober 2023 - Bestuurdersaansprakelijkheid en Belastingdienst

17 Oktober 2023 - Geen bestuurdersaansprakelijkheid

13 Oktober 2023 - Controledossier Belastingdienst opvragen

13 Oktober 2023 - Hoorgesprek in de bezwaarfase

11 Oktober 2023 - BTW aftrek bij gemengd gebruikt onroerend goed

05 Oktober 2023 - Pensioen advies werknemer is belast loon

03 Oktober 2023 - Advocaat is nog geen fiscaal jurist

03 Oktober 2023 - Auto als dividenduitkering

September 2023

28 September 2023 - Boete aan belastingadviseur

27 September 2023 - Bewijslast verdeling fiscale procedures

26 September 2023 - Laadpaal thuis en belastingen

25 September 2023 - DGA is fiscale melkkoe

25 September 2023 - De Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) in 2024

21 September 2023 - Bedrijfsopvolging of verkoop van uw onderneming of BV

21 September 2023 - Conserverende aanslag toegestaan

21 September 2023 - Is contributie belast met btw?

21 September 2023 - Belastingplannen 2024 voor de DGA en de bv

21 September 2023 - Belastingplannen 2024 voor ondernemers

21 September 2023 - Preventief medisch onderzoek kan belastingvrij !

21 September 2023 - De gouden handdruk

21 September 2023 - Gouden handdruk verzekering

21 September 2023 - Belastingtips Plus Magazine

21 September 2023 - Verzoek om nieuw fiscaal nummer voor de loonbelasting en / of omzetbelasting

21 September 2023 - Emigratie en wonen in het buitenland

21 September 2023 - Model verzoek minnelijke taxatie

20 September 2023 - Model verzoek om toepassing van artikel 3.62 lid 1 Wet IB 2001

20 September 2023 - Verzoekschriften

20 September 2023 - Uitgelicht

20 September 2023 - Schijnconstructies

20 September 2023 - Vrijwilligersvergoeding voor bestuursleden

20 September 2023 - Hoe werkt de vrijwilligersregeling?

20 September 2023 - Vrijwilligersvergoeding Raad van Toezicht

20 September 2023 - Gouden handdruk op bankrekening

20 September 2023 - Stamrecht B.V.

20 September 2023 - Vrijwilligersregeling

20 September 2023 - Kosten stamrecht B.V.

20 September 2023 - Beleggen in stamrecht B.V.

20 September 2023 - Oprichting stamrecht B.V.

20 September 2023 - Sociale verzekeringen

20 September 2023 - Bizz vakblad voor ondernemers

20 September 2023 - Nieuwe collega's

20 September 2023 - Jongbloed Fiscaal Juristen met ingang van 2020 ook in Almelo!

20 September 2023 - Referenties klanten

20 September 2023 - Afkoop pensioen bij emigratie

20 September 2023 - Pensioen DGA

20 September 2023 - Inkeerregeling Belastingdienst

20 September 2023 - Levensloop en gebruikelijk loon

20 September 2023 - Emigratie, AWBZ en ziektekosten

20 September 2023 - Directeur adviseren

20 September 2023 - Ondernemer en auto van de zaak

20 September 2023 - Grijs kenteken en BPM

20 September 2023 - Bijtelling naar tijdsgelang

20 September 2023 - Geen bijtelling zonder kilometeradministratie

20 September 2023 - De overdrachtsbelasting

20 September 2023 - Overdrachtsbelasting en echtscheiding

20 September 2023 - VBI of buitenland-route

20 September 2023 - Co-ouderschap en aftrek van kosten

20 September 2023 - Reiskosten bij thuiswerken

20 September 2023 - Reiskostenvergoeding

20 September 2023 - Afschrijving onroerende zaken

20 September 2023 - Afschrijving van onroerend goed in de vennootschapsbelasting

20 September 2023 - Onroerendezaakrechtspersonen en vastgoed-bv

20 September 2023 - Vastgoed beleggen via een STAK of stichting

20 September 2023 - Fiscaal afwaarderen van vastgoed

20 September 2023 - Vastgoedtransacties in de inkomstenbelasting

20 September 2023 - Werkkostenregeling en thuiswerken

20 September 2023 - De thuiswerkvergoeding en belastingen

20 September 2023 - Werkkostenregeling en aanwijzing als eindheffingsloon

20 September 2023 - Vaste onkostenvergoeding en werkkostenregeling

20 September 2023 - WKR en aandelenplan

20 September 2023 - Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

20 September 2023 - Minder onkostenvergoedingen door de werkkostenregeling

20 September 2023 - Intermediaire kosten en werkkostenregeling

20 September 2023 - Loon in natura en werkkostenregeling

20 September 2023 - Werkkostenregeling (WKR) en scholing

20 September 2023 - Beperking werkkostenregeling 2021

20 September 2023 - Gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling

20 September 2023 - Gebruikelijkheid bij werkkostenregeling

20 September 2023 - Kerstbonus via werkkostenregeling

20 September 2023 - De gebruikelijkheidstoets van de werkkostenregeling

20 September 2023 - Werkkostenregeling voorbereiden

20 September 2023 - Werkkostenregeling en de fiets van de zaak

20 September 2023 - Moet ik met de werkkostenregeling aan de slag?

20 September 2023 - Vragen werkkostenregeling

20 September 2023 - Gebruikelijkheidstoets werkkostenregeling

20 September 2023 - Vrijgesteld loon en werkkostenregeling

20 September 2023 - De VBI en FBI

20 September 2023 - VBI voor DGA

20 September 2023 - Open fonds voor gemene rekening ook mogelijk bij 98% - 2% verhouding

20 September 2023 - Giftenaftrek door B.V.

20 September 2023 - Wanneer is een gift aftrekbaar?

20 September 2023 - Geefwet

20 September 2023 - Belastingplan 2024 particulieren

20 September 2023 - Vennootschapsbelasting tarieven | hoogte VPB tarief 2019 / 2018 / 2017 / 2016

19 September 2023 - Prinsjesdag

19 September 2023 - Ondernemersaftrek? Let op het grotendeelscriterium!

19 September 2023 - Ondernemersaftrek in de inkomstenbelasting

19 September 2023 - Belastingplannen 2023 voor ondernemers

19 September 2023 - Belastingplan 2023 particulieren en werknemer

19 September 2023 - Belastingplannen 2023 voor de DGA en de bv

19 September 2023 - Belastingplannen 2023

19 September 2023 - Nieuwe collega's

19 September 2023 - Emigratie DGA en inkomen

12 September 2023 - Fiscale aandachtspunten aandelenfusie

12 September 2023 - De turboliquidatie – zijn er risico’s?

12 September 2023 - Nieuwe tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

12 September 2023 - Huisvesting uitzendkrachten en belastingen

10 September 2023 - Belastingplannen 2021?

10 September 2023 - Prinsjesdag

08 September 2023 - Beleggingspand

06 September 2023 - Podcast register belastingadviseurs

06 September 2023 - Lening DGA aan failliete BV

06 September 2023 - Onzakelijke lening fiscaal gezien

06 September 2023 - Onzakelijke lening directeur-grootaandeelhouder

05 September 2023 - WHOA en belastingen

05 September 2023 - Bijtelling auto van de zaak bij ZZPer of eenmanszaak

05 September 2023 - Bezwaarschrift niet ontvankelijk

01 September 2023 - Wonen in Duitsland met AOW uitkering en hypotheekrenteaftrek

Augustus 2023

31 Augustus 2023 - Verhuur buitenlandse auto in Nederland

31 Augustus 2023 - Fiscale boete belastingadviseur

31 Augustus 2023 - Informatieverzoek door Belastingdienst in bezwaarfase

30 Augustus 2023 - Samenloop overdrachtsbelasting en schenkbelasting

28 Augustus 2023 - Afschaffing kapitaalsbelasting in 2006

28 Augustus 2023 - Huurtoeslag en zorgtoeslag

24 Augustus 2023 - Voortvarend een aanslag inkomstenbelasting opleggen

24 Augustus 2023 - Hoe hoog is de kinderalimentatie?

24 Augustus 2023 - Beleggen in Vastgoed B.V. en belastingen

24 Augustus 2023 - Boete inkeerregeling disproportioneel

24 Augustus 2023 - Auto in eenmanszaak, zakelijk of privé

18 Augustus 2023 - Omkering bewijslast en redelijke schatting

17 Augustus 2023 - Cultureel Straattheater Festival Delden

17 Augustus 2023 - Masterclasses fiscaliteit

17 Augustus 2023 - Forse boete buitenlandse bankrekening

17 Augustus 2023 - Racing day 2023 in Enschede

17 Augustus 2023 - Kampioensduel FC Twente

17 Augustus 2023 - Jongbloed Waterfestijn 2023

17 Augustus 2023 - Jongbloed Springkussen festival 2023

17 Augustus 2023 - SintSoccerFest 2018

17 Augustus 2023 - Loon of immateriele schadevergoeding

15 Augustus 2023 - Pensioen bij emigratie

14 Augustus 2023 - Werken met zelfstandigen in de bouw

14 Augustus 2023 - Veranderingen box 2 in 2024

14 Augustus 2023 - Doorschuifregelingen in box 2

14 Augustus 2023 - Box 2

14 Augustus 2023 - Verrekenbare verliezen uit aanmerkelijk belang door belastingkorting

14 Augustus 2023 - Aanmerkelijk belang en overlijden DGA

14 Augustus 2023 - Aanmerkelijkbelangheffing bij earn out

14 Augustus 2023 - Plan bedrijfsopvolging

14 Augustus 2023 - Bedrijfsopvolging en vastgoedexploitatie

14 Augustus 2023 - Bedrijfsopvolging in 2023

10 Augustus 2023 - Advies aanvraag

10 Augustus 2023 - Stel uw vraag

10 Augustus 2023 - Disclaimer

10 Augustus 2023 - Afspraak maken belastingadviseurs

10 Augustus 2023 - Verwerking van persoonsgegevens

10 Augustus 2023 - Privacy Statement

09 Augustus 2023 - Inkeren crypto bezitters voor box 3

09 Augustus 2023 - Vergoeding buitenlandse dienstreizen

09 Augustus 2023 - Earningsstripping en rente aftrekbeperking

Juli 2023

31 Juli 2023 - Fiscaal strafrecht

31 Juli 2023 - DGA werkt in buitenland

31 Juli 2023 - Vooringenomenheid van de Belastingdienst een doodzonde

26 Juli 2023 - Fraus legis en belastingen

26 Juli 2023 - Fraus legis of pleitbaar standpunt

25 Juli 2023 - BOR en liquide middelen

24 Juli 2023 - Belastingdienst moet informatie verstrekken

11 Juli 2023 - De fiscale glijclausule

04 Juli 2023 - DGA loon tijdsevenredig toepassen

03 Juli 2023 - Fiscale wetswijzigingen 2023 en 2024

02 Juli 2023 - Cafetariaregeling voorbeeld

02 Juli 2023 - Controle rittenregistratie

02 Juli 2023 - Foto KLPD en kilometerregistratie

Juni 2023

28 Juni 2023 - Werkzaamheden

28 Juni 2023 - Fiscaal advies voor accountants- en administratiekantoren

26 Juni 2023 - Genieten van uw pensioen in het buitenland

23 Juni 2023 - Piloot woonachtig in Nederland krijgt geen voorkoming dubbele belasting

14 Juni 2023 - Rekening courant en uitdeling DGA

14 Juni 2023 - Investeringsaftrek en Airbnb

09 Juni 2023 - Buitenlandse sporter fiscaal voordeel

08 Juni 2023 - Crypto currencies in de Vennootschapsbelasting

08 Juni 2023 - Afsplitsing van vastgoed binnen een familiebedrijf

07 Juni 2023 - Paard en belastingen

07 Juni 2023 - Offerte/ verzoek informatie

Mei 2023

29 Mei 2023 - Splitsing vennootschap en belastingen

23 Mei 2023 - Schijnzelfstandigheid en belastingen

16 Mei 2023 - Tax Control Framework

12 Mei 2023 - Crypto en belastingen

10 Mei 2023 - DGA en auto

10 Mei 2023 - Rekening-courant DGA

10 Mei 2023 - Rekening-courantschuld DGA in 2019

10 Mei 2023 - Rente rekening courant schuld en DGA

10 Mei 2023 - Boekenonderzoek | Help de belastingdienst komt op bezoek!

10 Mei 2023 - Meer boekenonderzoeken Belastingdienst

10 Mei 2023 - Boekenonderzoek paardenbranche

10 Mei 2023 - Boekenonderzoek en cautie

10 Mei 2023 - Second opinion fiscale procedure

10 Mei 2023 - Procederen is leuk

10 Mei 2023 - Fiscale procedures

10 Mei 2023 - Fiscale procedure tegen Belastingdienst

10 Mei 2023 - Belasting besparen via fiscale procedure

10 Mei 2023 - Fiscale procedure

10 Mei 2023 - Moet u belasting betalen over crypto?

09 Mei 2023 - Piloot werkzaam in Italië krijgt voorkoming dubbele belasting

09 Mei 2023 - Piloot heeft recht op voorkoming van dubbele belasting

09 Mei 2023 - Piloot en voorkoming dubbele belasting

09 Mei 2023 - Voorkoming van dubbele belasting bij piloten

05 Mei 2023 - Opladen auto van de zaak

05 Mei 2023 - Omzetbelasting op kosten bij verkoop aandelen of onderneming

05 Mei 2023 - Rittenregistratie en kentekenherkenning

05 Mei 2023 - Vereisten rittenregistratie auto van de zaak

05 Mei 2023 - Rittenadministratie is vernietigd

April 2023

21 April 2023 - Kennisgroep Inkomstenbelasting

20 April 2023 - Contact

18 April 2023 - Melden betalingsonmacht

18 April 2023 - Geen melding betalingsonmacht

18 April 2023 - Betalingsonmacht schriftelijk

18 April 2023 - Betalingsonmacht en aansprakelijkheid

18 April 2023 - Betalingsonmacht schriftelijk melden

18 April 2023 - Voorbeeld verzoek uitstel van betaling loonbelasting of omzetbelasting belastingdienst

17 April 2023 - Bestuurder dubbel aansprakelijk voor schulden failliete BV

11 April 2023 - Aandachtspunten boekenonderzoek loonbelasting

05 April 2023 - Onkostenvergoedingen en fiscus

03 April 2023 - Vergrijpboete bij suppletie omzetbelasting

03 April 2023 - Samenwonende ex-partners en aftrek partneralimentatie

Maart 2023

31 Maart 2023 - Vergoeding studiekosten door DGA aan kinderen

31 Maart 2023 - Personeelsfonds en belastingheffing

31 Maart 2023 - Advieskosten werknemersparticipatie

31 Maart 2023 - Vergoeding laadkosten thuis bij auto van de zaak

31 Maart 2023 - Dubbele huisvestingskosten buitenlandse werknemer

31 Maart 2023 - Opladen privé-auto aan laadpaal werkgever

31 Maart 2023 - Reiskosten en thuiswerkvergoeding bij ouderschapsverlof

30 Maart 2023 - Kennisgroep Belastingdienst Loonheffingen

30 Maart 2023 - Kennisgroep Autobelasting

30 Maart 2023 - Kennisgroep standpunten belastingdienst

30 Maart 2023 - Kennisgroep Belastingdienst Successie

30 Maart 2023 - Kennisgroep Belastingdienst Omzetbelasting

28 Maart 2023 - Schijnzelfstandigheid Deliveroo

22 Maart 2023 - Echtscheiding met fiscale bril

13 Maart 2023 - WOZ-waarde en belastingen

09 Maart 2023 - Belastingverdrag Algerije

08 Maart 2023 - Sectorindeling detacheerders

08 Maart 2023 - Wijziging schenkbelasting 2023

06 Maart 2023 - Wijziging huwelijkse voorwaarden in zicht overlijden

06 Maart 2023 - Wantrouwen in de Belastingdienst

06 Maart 2023 - Reisbureauregeling btw

06 Maart 2023 - Wantrouwen in de Belastingdienst

04 Maart 2023 - SPF Schenking en belastingen

03 Maart 2023 - Aftrek specifieke zorgkosten

03 Maart 2023 - Eenmalig verhoogde vrijstelling eigen woning

03 Maart 2023 - Belastingplicht stichtingen en verenigingen

02 Maart 2023 - Verpleeghuis geen woning voor overdrachtsbelasting

01 Maart 2023 - De 183-dagenregeling

Februari 2023

23 Februari 2023 - Fiscale woonplaats en belastingplicht piloot

17 Februari 2023 - Omzetbelasting bij verhuur onroerend goed

16 Februari 2023 - Belonen werknemers via werknemersparticipatie

16 Februari 2023 - Innovatie en fiscale voordelen

14 Februari 2023 - Tarieven & Cijfers

14 Februari 2023 - Zorginstellingen en belastingen

14 Februari 2023 - Belastingen van personenauto's en motorrijwielen

14 Februari 2023 - Startende ondernemers

14 Februari 2023 - Uitzendbureau en belastingen

14 Februari 2023 - Slim en innovatief investeren

14 Februari 2023 - Adressen

14 Februari 2023 - Faillissement en belastingen

14 Februari 2023 - Advies voor advocaten, notarissen, zeevarenden, medici en piloten

14 Februari 2023 - Piloten

14 Februari 2023 - Artiesten en fiscus

14 Februari 2023 - Forum

14 Februari 2023 - Assurantiekantoor en belastingen

14 Februari 2023 - Tandarts en fiscus

14 Februari 2023 - Overige informatie

14 Februari 2023 - Medicus, gezondheidszorg en fiscus

14 Februari 2023 - NSW landgoed fiscaal aantrekkelijk

14 Februari 2023 - Opticien en belastingen

14 Februari 2023 - Ondernemers

14 Februari 2023 - Kappers en fiscus

14 Februari 2023 - Zeevarende en fiscus

14 Februari 2023 - Tarieven vennootschapsbelasting

13 Februari 2023 - Vastgoed en belastingen

08 Februari 2023 - Geen overdrachtsbelasting verschuldigd bij ruziesplitsing

08 Februari 2023 - Fiets van de zaak in Nederland en Duitsland

08 Februari 2023 - Model fietsverklaring

08 Februari 2023 - Fiets van de werkgever

08 Februari 2023 - Handreiking fiets van de zaak

08 Februari 2023 - Fiets van de zaak

08 Februari 2023 - Kleine ondernemersregeling en zonnepanelen

07 Februari 2023 - Informatie derdenonderzoek verzwegen

03 Februari 2023 - De kleineondernemersregeling (KOR)

03 Februari 2023 - Fiscus sjoemelt met heffingsrente van maximaal 3 maanden

03 Februari 2023 - Hypotheekrente na echtscheiding en fiscaal partnerschap

02 Februari 2023 - Belastingheffing over buitenlands inkomen

02 Februari 2023 - Winstuitdeling DGA

02 Februari 2023 - Openheid Belastingdienst over standpunten

Januari 2023

30 Januari 2023 - Doeleis overdrachtsbelasting

27 Januari 2023 - Belastingheffing op vastgoed

26 Januari 2023 - M biljet door fiscaal jurist laten verzorgen? Emigratieaangifte | Hulp bij invullen formulier

20 Januari 2023 - Levering onroerende zaak met BTW of overdrachtsbelasting?

20 Januari 2023 - Verkoop personenauto vanuit BV aan DGA

20 Januari 2023 - Middeling van inkomen

20 Januari 2023 - Tips aangifte inkomstenbelasting 2020

19 Januari 2023 - Horizontaal toezicht is geen garantie

19 Januari 2023 - Specialist en rekening-courantschuld eigen bv

18 Januari 2023 - Huis in Spanje

18 Januari 2023 - Belasting tweede huis buitenland fiscaal bekeken

18 Januari 2023 - BTW-correctie privegebruik auto van de zaak

18 Januari 2023 - Winst bij verkoop paard onbelast

16 Januari 2023 - Maximale lening DGA

12 Januari 2023 - Fiscaal schenken van onroerend goed

12 Januari 2023 - Emigreren om schenkbelasting te voorkomen

12 Januari 2023 - Spanje jaagt op non-resident huizenbezitters

09 Januari 2023 - Slechte rittenregistratie en geen bijtelling

06 Januari 2023 - Fiscaal optimaal belonen DGA

05 Januari 2023 - Lening DGA aan eigen BV

04 Januari 2023 - Dienstbetrekking of ondernemer?

04 Januari 2023 - Resultaat uit overige werkzaamheden bij verkoop grond

03 Januari 2023 - Belastingheffing piloot internationale vluchten

03 Januari 2023 - Willekeurige afschrijving

03 Januari 2023 - De belastingschuld verjaart na 5 jaar

03 Januari 2023 - Hoe zit het eigenlijk met de verjaring van belastingschulden?

03 Januari 2023 - Voorlopig geen Duitse tolheffing

03 Januari 2023 - Komt er tolheffing in Duitsland? En wat zijn de gevolgen?

03 Januari 2023 - Belastingheffing in Duitsland

03 Januari 2023 - Nieuw belastingverdrag met Duitsland

03 Januari 2023 - Wonen in Duitsland

03 Januari 2023 - Bijtelling auto van de zaak in Duitsland

03 Januari 2023 - Rijden met een Duits of buitenlands kenteken in Nederland

03 Januari 2023 - Het Duitse ministerie van financiën heeft een korte samenvatting gemaakt van de fiscale wetten die begin volgend jaar in werking treden

03 Januari 2023 - Werken in Duitsland en AOW

03 Januari 2023 - Belastingplan 2019 Duitsland heet in Jahressteuergesetz 2018

03 Januari 2023 - Fiscale adviezen Duitsland

03 Januari 2023 - Bedrijven en belastingen in Duitsland

03 Januari 2023 - Wetsvoorstel aanpassing bedrijfsopvolgingsregelingen en box 2

03 Januari 2023 - Cumulatief preferente aandelen en bedrijfsopvolging

03 Januari 2023 - Geen BOR voor vastgoed-BV

03 Januari 2023 - Reparatie van bedrijfsopvolgingsregeling is overkill

03 Januari 2023 - Het einde van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in zicht?

03 Januari 2023 - Regering wil de bedrijfsopvolgingsfaciliteit aanpakken

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging voorbereiden

03 Januari 2023 - Fiscaal gunstige bedrijfsopvolging

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging binnen optiekbranche

03 Januari 2023 - Vrijstelling overdrachtsbelasting bij bedrijfsopvolging onroerend goed

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging van bedrijf en vastgoed

03 Januari 2023 - Verhuur van onderneming en BOR

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging en vastgoed

03 Januari 2023 - Schenkbelasting en bedrijfsopvolging

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolgingsregeling ten einde?

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolgingsregeling en liquiditeit

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging en onroerend goed

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging in de overdrachtsbelasting

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging? Welke variant is voor u het meest aantrekkelijk?

03 Januari 2023 - Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen, uitstel van executie?

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging? Is uw testament wel op orde?

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging en rechtsvorm

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet van toepassing bij onroerendgoed-vennootschap

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet in strijd met gelijkheidsbeginsel

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging en onroerende zaken

03 Januari 2023 - Rechtspraak over bedrijfsopvolging

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging en CV-structuur

03 Januari 2023 - Uw B.V. en de bedrijfsopvolging: overdracht aandelen

03 Januari 2023 - Vastgoed dat wél kwalificeert voor de BOR

03 Januari 2023 - Bedrijfsopvolging

02 Januari 2023 - Bitcoin en belastingen

Deel deze pagina

Laatste update op 28-08-2012
Artikel gemaakt op 27-08-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Nieuw

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap