print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

WVA onderwijs

Geen recht op WVA bij formele gebreken

De Belastingdienst, adviseurs en rechters zoeken hun weg binnen de wereld van de afdrachtvermindering onderwijs. Was het in eerste instantie vaak de feitelijke opleiding die voor fiscale naheffingen heeft gezorgd, op dit moment wordt steeds meer gekeken naar de formele gebreken. Zo ook in onderstaande casus bij de Rechtbank Noord Nederland

Procedure inzake formele gebreken en WVA

De Rechtbank Noord Nederland is van mening dat de afdrachtvermindering onderwijs (WVA) niet van toepassing kan zijn als er geen ondertekende POK (Praktijkovereenkomst) is bewaard bij de loonadministratie. In deze casus had het beveiligingsbedrijf de meeste onderwijskundige dingen wel voor elkaar. Er waren een paar formele gebreken en de Belastingdienst legt naheffingsaanslagen op voor ongeveer € 100.000 en als toetje een vergrijpboete van € 50.000, de kers (rente) was ook nog een paar duizend euro. De Rechtbank stelt dat een formeel vereiste is dat er bij het genieten van het loonbelastingvoordeel tenminste een ondertekende POK in de loonadministratie aanwezig moet zijn.

Noot fiscaal jurist WVA

In een uitspraak van de Hoge Raad d.d. 15 januari 2016 wordt voor het eerst duidelijk dat ons hoogste rechtscollege veel waarde heeft toegekend aan de formele kant van de de WVA. Dit in tegenstelling tot de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden, dat in 2014 nog aangaf dat het samenstel van zaken ook voldoende is en dat er niet moet worden gekeken naar een natte handtekening. Voor de geclaimde afdrachtvermindering startkwalificatie stelt de Rechtbank dat het bezit van een verklaring werkloze een constitutief vereiste is, de basis hiervan ligt bij een arrest van de Hoge Raad d.d. 3 februari 2017. Het formele vereiste begint dus steeds belangrijker te worden. Nog onduidelijk is wat er dan precies is vereist. Moet iedereen hebben getekend? Moet iedereen een dagtekening hebben opgenomen? Is een medeondertekeningsverklaring (van latere datum) voldoende? etc.

Ook in een uitspraak van de Rechtbank Gelderland d.d. 23 augustus 2016 kwamen de formele gebreken aan de orde, hierin wordt iets minder streng geoordeeld (maar wel probleem bij de formele kant). In deze casus was het wel opmerkelijk dat de Belastingdienst bij het boekenonderzoek enkel heeft gekeken naar de POK's. Als er een POK aanwezig is, dan is hiermee de opleiding akkoord. Er lopen ook diverse procedures waarbij de Belastingdienst ook onderwijstechnisch een mening heeft en deze denkt te mogen hebben. Het lijkt erop dat hierbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur worden geraakt (gelijkheidsbeginsel / vertrouwensbeginsel)

Bron WVA en formele gebreken

Rechtbank Noord Nederland d.d. 6 juni 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:1976).

Deel deze pagina

Laatste update op 25-07-2017
Artikel gemaakt op 25-07-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen WVA bij formele gebreken

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap