print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Fiscaal Juristen helpt ZZP'ers

Regeringsbeleid 2019, duidelijkheid voor de ZZP'er?

Heel zelfstandig Nederland zit met smart te wachten op duidelijkheid omtrent het overheidsbeleid ten aanzien van de ZZP'er. Dit geldt natuurlijk ook voor het bedrijfsleven dat de ZZP'ers wil inhuren. De grote vraag is: wanneer is er sprake van een dienstverband en wanneer wordt de ZZP'er als zelfstandige gezien. Met name voor de opdrachtgevers is de vraag 'ben ik nou wel of niet inhoudinsgsplichtig' prangend.

Countouren nieuwe wetgeving

Duidelijk is dat de VAR, waar men nu met smart op terug kijkt, en de Wet DBA zijn mislukt. De eerste stap naar meer duidelijkheid is gezet in het Handboek Loonheffingen 2019. Hierin wordt in elk geval uitgelegd hoe de Belastingdienst tegen de gezagsverhouding aankijkt. Daarnaast is de verwachting dat de nieuwe regeling er als volgt gaat uitzien.

Opdrachtgevers verantwoordelijk

De modelovereenkomst zal niet meer leidend zijn voor het vaststellen van de relatie tussen de opdrachtgever en de ZZP'er. Er komt een webmodule waarin de opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring kan aanvragen. Daarvoor moet de opdrachtgever in de webmodule een aantal vragen beantwoorden. Beantwoord je deze goed, dan is er geen sprake van een gezagsverhouding. Beantwoord je ze fout, dan is er wel sprake van een gezagsverhouding en dan ben je als opdrachtgever verplicht om loonbelasting en premies sociale verzekeringen in te houden.

Goed en fout is natuurlijk een beetje flauw gesteld, het lijkt er echter op dat de webmodule hetzelfde gaat werken als de oude VAR-verklaring. Als de gewenste antwoorden worden gegeven, dan krijg je de uitkomst die gezocht wordt.

Tarief wordt belangrijk

In de nieuwe regeling wordt het door de ZZP'er gehanteerde tarief belangrijk. De redenatie is dat, wanneer iemand in staat is om hoge tarieven te vragen, hij eerder in staat zal zijn om goed voor zichzelf te zorgen, denk aan oudedagsvoorziening en arbeidsongeschiktheidsverzekering. De ervaring leert dat ZZP'ers met lagere tarieven niet toekomen aan het sparen voor de oude dag of vanwege de hoge kosten afzien van een goede verzekering.

Wanneer het uurtarief € 75 of hoger is, kan men ervoor kiezen om niet als werknemer behandeld te worden, ook al is er wel sprake van een gezagsverhouding. Ligt het tarief onder de € 18, dan is er automatisch sprake van inhoudingsplicht voor de opdrachtgever.

Wordt vervolgd

Bovenstaande is een weergave van de denkrichting die men in Den Haag is ingeslagen. De verwachting is dat er binnenkort een wetsvoorstel komt met ongeveer voornoemde inhoud. Hoe de definitieve wetgeving er uit gaat zien is nog even afwachten. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Hopelijk komt er in 2019 duidelijkheid.

Deel deze pagina

Laatste update op 14-01-2019
Artikel gemaakt op 14-01-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Actuele fiscale info Jongbloed Fiscaal Juristen helpt ZZP'ers Komt er duidelijkheid voor ZZP'ers?

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap