print sitemap zoeken disclaimer contact

Fiscale eindejaarstips 2023 DGA

 1. Bedrijfsopvolging: als u uw bedrijf wilt overdragen of schenken aan uw kinderen of aan een andere opvolger moet er belasting worden betaald. Via de bedrijfsopvolgingsregeling kan dit in veel gevallen tegen een erg laag tarief (fiscaal gunstig). Via de regeling kunt u ruim 40% inkomstenbelasting/ schenkbelasting besparen bij de overdracht van uw vermogen. Vanaf 2025 wordt de regeling iets aangepast. De voorwaarde dat uw kind (of opvolger) 3 jaar in dienstbetrekking moet zijn komt te vervallen. Ook moet u kind (of opvolger) tenminste 21 jaar zijn. Het inregelen van de bedrijfsopvolging duurt ongeveer 6 maanden, pak dit dus tijdig op.
 2. Dividend uitkeren: het tarief in box 2 (bij uitkering van dividenden) stijgt in 2024 van 26,9% tot 33%. Voor oudere DGA’s (zeg vanaf 55 jaar) is het veelal financieel en fiscaal voordelig om nog in 2023 dividend uit te keren. Omdat er ook een opstaptarief komt (24,5% tot € 67.000, bij fiscaal partner € 134.000) is het voor jongere DGA’s (en bij kleinere bedrijven) fiscaal voordelig om met een dividend uitkering te wachten tot 2024. Laat uw fiscaal jurist eens een berekening maken.
 3. Loon of dividend: laat eens een berekening maken wat voordelig is, dividend uitkeren of salaris verlagen / verhogen. Heeft u gebruik gemaakt van de NOW-regeling, dan mag u soms geen dividend uitkeren over 2022, wel over 2023.
 4. Niet werkende partner: als de partner van de DGA niet werkt, dan kunt u dividend uitkeren uit uw bv en deze aan uw partner toerekenen (bijvoorbeeld € 10.000). Hiermee maakt uw partner gebruik van de heffingskortingen. De uitkering is vrijwel belastingvrij.
 5. Lenen van uw bv: er moet een zakelijke overeenkomst met zekerheid en een zakelijke rente worden overeengekomen (met notulen). In 2024 mag er nog maximaal € 500.000 van uw bv worden geleend (met uitzondering van leningen voor een eigen woning). De Belastingdienst controleert hier steeds vaker op. Eind 2023 is dit saldo nog € 700.000.
 6. Vordering op uw bv: als een DGA een vordering op zijn bv heeft, dan moet hierover rente worden berekend. Deze rente is belast in box 1 en voor de bv aftrekbaar, fiscaal is dit ongunstig. Er geldt een uitzondering voor vorderingen tot € 17.500.
 7. Borgstellingsprovisie: als de DGA zich in privé heeft borggesteld voor financieringen aan de bv, dan moet hierover een borgstellingsvergoeding door de bv aan de DGA worden betaald (belast in box 1, dus meestal niet gunstig). Doet u dit niet, dan kan de Belastingdienst dit (voor 5 jaar) corrigeren. Als de DGA in privé wordt aangesproken voor de lening van de bv, dan is deze normaal gesproken aftrekbaar in box 1. Is er geen zakelijke borgstellingsvergoeding voldaan, dan is de lening (veelal) niet aftrekbaar.
 8. Dividenduitkering: doe een uitkeringstoets als uw bv dividend gaat uitkeren. Risico is dat een dividenduitkering anders wellicht moet worden terugbetaald en / of de DGA in privé aansprakelijk wordt gesteld.
 9. Bedrijfsopvolging: denk met uw familie eens na over een bedrijfsopvolging. U kunt uw bedrijf (materiële onderneming) vrijwel belastingvrij overdragen aan uw kinderen. Als u uw bedrijf heeft verkocht, dan bent u zomaar 30 - 45% aan belastingen verschuldigd (box 2 en schenkbelasting). Via de bedrijfsopvolgingsregeling is het tarief slecht 5%.
 10. DGA Loon: Een DGA moet een minimum loon van € 51.000 genieten volgens de wetgever. Door het verhogen van de doelmatigheidsmarge is het mogelijk dat uw DGA loon in 2023 moet worden verhoogd, bekijk dit in overleg met uw accountant of fiscalist. Het loon moet ook tenminste gelijk zijn aan het loon van de meestverdienende werknemer binnen de BV en tenminste gelijk zijn aan vergelijkbare banen.
 11. Hypotheek bij eigen BV: wellicht is er binnen uw holding of BV voldoende geld aanwezig om een hypotheek aan u in prive te verstrekken. Er is dan meer controle op uw geld en leningsvoorwaarden dan bij de bank. De leningsvoorwaarden bepalen wel of de schuld aftrekbaar is in box 1 of niet, zo moet de schuld in 30 jaar worden afgelost. Rente op aflossingsvrije schulden zijn dus niet aftrekbaar. Aftrek van hypotheekrente is wel steeds minder aantrekkelijk, in 2023 slechts tegen 36,93%. In box 3 levert een hypotheekschuld (bij positieve bezittingen) een voordeel op van 2,57%. Soms is een hypotheek in box 3 voordeliger dan in box 1. Laat uw fiscalist dit eens voor u berekenen.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-11-2023
Artikel gemaakt op 06-11-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Eindejaarstips Eindejaarstips 2023 Eindejaarstips 2023 DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap