print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

Vastgoed in box 3 zonder risico ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Fiscaal slim in vastgoed investeren?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Discussie met de Belastingdienst?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Algemeenheid van goederen en onroerend goed

De levering van onroerend goed is een economische prestatie voor de Wet op de omzetbelasting. Dit leidt ertoe dat beoordeeld moet worden of er omzetbelasting berekend moet worden over de tegenprestatie die wordt berekend. Daarbij zijn er twee uitkomsten mogelijk: de levering is belast met omzetbelasting of de levering is vrijgesteld.

Algemeenheid van goederen bij omzetbelasting

De overdracht van een onderneming is onder voorwaarden vrijgesteld van omzetbelasting. Dit wordt ook wel een overgang van een algemeenheid van goederen genoemd of een artikel 37d-levering. Deze regeling is in het leven geroepen om een bedrijfsoverdracht niet te verhinderen of te bemoeilijken. Waar de regeling in het leven is geroepen voor ondernemingen, is in het verleden ook geprobeerd om bij de verkoop van een verhuurd onroerend goed een beroep op deze regeling te doen. Tot 2008 heeft de Hoge Raad hier meerdere malen over geoordeeld dat dit niet het geval is. In dat jaar is de Hoge Raad hier echter op teruggekomen als gevolg van het Zita Modes-arrest. Vanaf dat moment kan ook een verhuurd onroerend goed (tezamen met de huurovereenkomst) worden gezien als een algemeenheid van goederen.

Levering appartementencomplex

Om met succes een beroep op de regeling te doen bij de overdracht van onroerend goed, dient sprake te zijn van een ‘verhuuronderneming’. Daarvan is geen sprake indien er bijvoorbeeld een appartementencomplex wordt gebouwd dat pas kort wordt verhuurd. Een voorbeeld hiervan is te vinden in de uitspraak van Rechtbank Gelderland van 30 november 2020, nr. AWB 19/2608. In deze procedure betrof het een bedrijfsgebouw dat is omgebouwd naar een appartementencomplex met 77 appartementen. Dit appartementencomplex werd 3,5 maanden verhuurd, waarna het werd verkocht aan een belegger.

Oordeel rechtbank over verhuuronderneming

De rechtbank is uiteindelijk van oordeel dat op basis van objectieve gegevens geen sprake is van een verhuuronderneming. Dit leidt ertoe dat de rechtbank van oordeel is dat geen sprake is van een algemeenheid van goederen. De door de inspecteur opgelegde naheffingsaanslag omzetbelasting blijft in stand, de opgelegde boete wordt als gevolg van een pleitbaar standpunt wel in mindering gebracht. Het belang is bij dergelijke transacties veelal groot, het wel kunnen overdragen van het appartementencomplex als een algemeenheid van goederen leidt ertoe dat geen omzetbelasting is verschuldigd over de meerwaarde die is gerealiseerd. Wel zal op basis van de herzieningsregeling de in aftrek genomen voorbelasting terugbetaald dienen te worden. Indien overigens vast komt te staan dat er onterecht geen btw in rekening is gebracht, dan komt dat voor rekening van verkoper.

Belangen bij onroerendgoedtransacties zijn groot. Wilt u meer weten over de gevolgen voor de omzet- of overdrachtsbelasting bij onroerend goed? Neem contact op met de auteur van dit artikel.

Meer weten van algemeenheid van goederen

Deel deze pagina

Laatste update op 11-01-2021
Artikel gemaakt op 11-01-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Algemeenheid van goederen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap