print sitemap zoeken disclaimer contact

De kleineondernemersregeling (KOR)

Bij het invoeren van de btw is overwogen dat aan het invoeren van deze belasting enkele bezwaren kleven. Deze bezwaren zijn met name gelegen in een administratieve lastenverzwaring voor ondernemers, doordat de boekhouding aan (aanvullende) vereisten moet voldoen. Wij wijzen ter illustratie op het inzichtelijk houden van het recht op en de omvang van de aftrek van voorbelasting.

Bij het invoeren van de Wet op de omzetbelasting 1968 is overwogen dat deze verplichtingen naar verhouding zwaarder drukken op kleinere ondernemers. Grotere ondernemingen hebben vaak al een financiële afdeling die zich bezighoudt met de administratie voor onder andere eigen doeleinden. Dit in tegenstelling tot de kleinere ondernemer, die veelal zelf de administratie bijhoudt. Daarom heeft de wetgever er bij de invoering van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor gekozen om een regeling voor kleine ondernemers te treffen.

De kleineondernemersregeling is eenvoudig in opzet, maar kan ik de praktijk bijzonder complex zijn. Dit onder meer door discussies over de omzetdefinitie en verschillende soorten transacties. In de kantlijn treft u diverse artikelen aan die wij schreven over de KOR.

De kleineondernemersregeling (KOR) tot 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 gewijzigd. Tot 1 januari 2020 was de KOR een regeling voor in Nederland gevestigde ondernemers, niet zijnde een rechtspersoon. Wij wijzen ter illustratie op de ZZP’er, de vennootschap onder firma en de maatschap. Rechtspersonen, zoals de B.V. en de N.V., waren uitgezonderd van de KOR. De KOR kon worden toegepast indien de ondernemer op jaarbasis, na verrekening met het recht op aftrek van voorbelasting, niet meer dan € 1.883 aan btw verschuldigd was. De oude KOR leidde ofwel tot een belastingvermindering, ofwel tot in het geheel geen te betalen btw. De ondernemer die geen belasting is verschuldigd kon op verzoek worden ontheven van zijn administratieve- en facturatieverplichtingen op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968. Deze regeling is per 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd.

De kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 geldt een nieuwe kleineondernemersregeling. De nieuwe regeling kijkt niet direct naar de verschuldigde btw, maar is omzetafhankelijk. Tevens staat deze regeling ook voor rechtspersonen open. In de ogen van de wetgever is de nieuwe regeling minder complex. Net als de oude regeling is deze regeling optioneel. De kern is dat een ondernemer die onder de omzetgrens blijft geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Btw die hij in rekening gebracht krijgt mag hij niet aftrekken. Onder deze regeling is de ondernemer in beginsel ontheven van zijn verplichting tot het doen van btw-aangifte, maar hierop zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld bij verlegde btw.

Lees hier meer over de kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020.

Aanstaande wetswijziging KOR per 1 januari 2025

Bij Richtlijn van 18 februari 2020 is een wijziging in de KOR doorgevoerd. De Richtlijn leidt tot een aanzienlijke wijziging van de kleineondernemersregeling. De wijzigingen zien met name op ondernemers die in andere lidstaten zijn gevestigd dan die waar de btw is verschuldigd. Zij hebben, onder voorwaarden, straks de mogelijkheid om te opteren voor de KOR in die andere lidstaat. Dit zal ook voor Nederlandse ondernemers gaan gelden die in een andere lidstaat actief zijn. Alle lidstaten dienen deze regels uiterlijk op 31 december 2024 vast te stellen. De regels kennen werking per 1 januari 2025.

Lees hier meer over deze wijzigingen in de kleineondernemersregeling (KOR).

Deel deze pagina

Laatste update op 03-02-2023
Artikel gemaakt op 15-01-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Bijzondere regelingen Kleineondernemersregeling

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap