print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Besparen in box 3

Besparen in box 3

Vanaf 1 januari 2018 komt er een nieuw stelsel voor uw box 3 vermogen. Er komen nieuwe regels aan. Renderend spaargeld wordt fors hoger belast en de kleine spaarder wordt gunstiger behandeld. Moet u nog iets doen in 2017 ? In dit artikel een heldere toelichting !

Tarieven Box 3

Soort belegging         2022  2023   2024
Banktegoeden  0,00%  0,36%  1,03%
Beleggingen   5,53%  6,17%  6,04%
Schulden   2,28%  2,57%  2,47%

De vrijstelling bedraagt in 2023 en 2024 € 57.000 per persoon. Tevens zijn er de volgende vrijstellingen in box 3:

 • Contant geld met fiscale partner € 1.306 (zonder fiscale partner € 653) (2023: € 596)
 • Bestaande kapitaalverzekeringen met fiscale partner € 246.856 (zonder fiscale partner € 123.428)
 • Uitvaarverzekering € 8.665 (2023: € 7.913)

Box 3 wijziging 2023 en 2024

Het tarief in box 3 wordt verhoogd van 32% naar 36% in 2024. Het tarief blijft dan in 2025 ook 36%. Het heffingsvrije vermogen van € 57.000 per belastingplichtige blijft in 2023 en 2024 gelijk. Het nieuwe box 3 stelsel is uitgesteld tot 2027. Tevens zijn er nog een paar kleinere wijzigingen per 2023 / 2024, de belangrijkste:

 1. Vermogen binnen een VvE (vereniging van eigenaren) wordt gezien als spaarsaldo (en niet als overige bezitting). Bezittingen in box 3 worden gezien als banktegoeden (fictief rendement 0,36%) of overige bezittingen (fictief rendement 6,17% in 2023). Dit geldt per 2023.
 2. Vermogen op de derdenrekening bij de notaris wordt gezien als spaarsaldo (per 2023)
 3. Onderlingen vorderingen en schulden tussen ouders en kinderen kunnen een probleem opleveren. Het forfaitaire rendement op vorderingen bedraagt 6,17% en voor schulden 2,46% (cijfers 2023). Bij onderlinge vorderingen en schulden (ouders / kinderen en fiscale partners) zou dit oneerlijk zijn. De vorderingen en schulden worden per 2023 gedefiscaliseerd. Dit kan ook plaatsvinden door verrekenbeding bij huwelijkse voorwaarden.
 • Tip: als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitarie rendement maak dan bezwaar tegen uw aanslag inkomstenbelasting.

Box 3 in 2019

 • tot € 71.650 is het forfaitair rendement 1.94%;
 • van € 71.650 -  € 989.736 is het forfaitair rendement 4,45%;
 • boven de € 989.736: 5.60%
 • vrijstelling € 30.360 

  Box 3 in 2018

 • tot € 70.800 is het forfaitair rendement 2,017%;
 • van € 70.800 -  € 978.000 is het forfaitair rendement 4,326%;
 • boven de € 978.000: 5,38%
 • vrijstelling € 30.000

  De nieuwe regeling in box 3

  Er wordt vanaf 2018 aansluiting gezocht bij het daadwerkelijke rendement in box 3. En nu ?

  • Tot € 100.000 weegt het spaardeel voor 67% mee.
  • Voor vermogens tussen € 100.000 - € 1.000.000 weegt het spaardeel voor 21%.
  • Boven € 1.000.000 aan box 3 vermogen weegt het spaardeel niet meer mee.
  • Het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd tot € 30.000 per persoon.

  Wat kunt u nog doen voor 1 januari 2018 ?

  Op verschillende manieren kunt u uw box 3 vermogen verlagen. Hierbij een paar opties:

  1. Schulden: het aangaan van schulden voor box 3 panden, een boot, consumptie, alimentatieverplichtingen zal uw box 3 vermogen verlagen.
  2. Belastingschulden: tellen niet mee (tenzij erfbelasting).
  3. Drempel: schulden tot € 3.000 tellen niet mee, wellicht net iets meer opnemen?
  4. Schuld aan eigen B.V.: boven de € 17.500 is dit zinvol (wellicht nog iets extra opnemen).
  5. Aflossen hypotheek: met eigen geld uw hypotheek aflossen kan helpen om uw box 3 vermogen te verlagen.
  6. Vrije bezittingen: sommige bezittingen hoeft u niet in box 3 op te nemen. Denk hierbij aan auto's, inboedel, kleding, juwelen of een oldtimer of boot (voor uzelf die niet wordt verhuurd). Deze regeling geldt ook voor bossen, natuurterreinen en bepaalde landgoederen. Maar ook sommige kunstvoorwerpen vallen onder de vrijstelling. Denk ook eens aan groenprojecten (maatwerk). Deze dus voor 1 januari 2018 kopen en betalen.
  7. Vermogen in de B.V. of fonds voor gemene rekening: spaargeld in een B.V. of fonds voor gemene rekening onderbrengen zorgt ervoor dat vermogen wordt verplaatst van box 3 naar box 2. Meestal is het rendement hierdoor hoger (minder heffing in B.V. dan in box 3). Bij een open fonds voor gemene rekening is het vermogen ook nog onzichtbaar voor buitenstaanders (geen KvK-plicht).
  8. Schenken: voor 1 januari 2018 belastingvrij schenken aan kinderen en kleinkinderen kan ook erg voordelig zijn. Een schenking mag ook herroepelijk zijn (of met ontbindende voorwaarde).

  Vragen over box 3

  Heeft u vragen over box 3 of denkt u dat u teveel aan de staat geeft? Bel gerust eens voor een vrijblijvende afspraak.

 • Deel deze pagina

  Laatste update op 04-01-2024
  Artikel gemaakt op 17-11-2017
  Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
  U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Besparen in box 3

  Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap