print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

DGA-salaris of dividend

Per 2023 komt de doelmatigheidsmarge (75%) te vervallen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van veel directeuren-groot aandeelhouder met ingang van 2023 hoger moeten worden vastgesteld. In 2024 zal het box 2 tarief worden aangepast. In dit artikel laten wij zien wanneer u het beste salaris en/of dividend kunt uitbetalen. Het DGA salaris voor 2023 bedraagt € 51.000, voor 2024 is dit vastgesteld op € 56.000.

Aangifte dividendbelasting kan digitaal in 2024

De aangifte dividendbelasting die een BV moet indienen als er dividend wordt uitgekeerd kan ook digitaal worden ingediend. Vanaf 1 juli 2024 moet dit zelfs digitaal. Als een rechtspersoon dividend uitkeert aan bijvoorbeeld een DGA dan moet binnen 1 maand na het besluit een aangifte dividendbelasting worden ingediend. De af te dragen dividendbelasting door de rechtspersoon bedraagt 15%. U kunt de aangifte digitaal indienen via mijn belastingdienst zakelijk. De papierenversie kunt u hier downloaden.

Advisering dividend of salaris

Veel DGA's betalen in hun BV of in prive teveel belastingen. Wilt u een vrijblijvende offerte voor een fiscale scan van uw bedrijf en prive situatie? Of wilt u een advies inzake uw optimale salaris? Stuur ons gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Als Directeur Grootaandeelhouder (DGA) heb je de keuze om jezelf uit te betalen in de vorm van dividend of salaris. Het is belangrijk om de voor- en nadelen van beide opties goed af te wegen voordat je een beslissing maakt. Hieronder zal ik een aantal punten bespreken die je kunnen helpen bij het maken van de beste keuze voor jouw situatie.

Dividend uitkering DGA
 • Dividenduitkeringen zijn vaak voordeliger dan salarisuitkeringen vanwege het lagere belastingtarief. Hierdoor kan het je als DGA meer opleveren om jezelf uit te betalen in de vorm van dividend.
 • Het uitkeren van dividend kan zorgen voor een stabielere cashflow. Je kunt ervoor kiezen om periodiek dividend uit te keren, waardoor je als DGA een vast inkomen hebt dat je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld persoonlijke uitgaven of investeringen in je bedrijf.
 • Dividenduitkeringen hebben geen invloed op de hoogte van je pensioenopbouw. Dit kan gunstig zijn als je als DGA in de toekomst van plan bent om met pensioen te gaan.

Salaris en DGA
 • Het uitkeren van salaris biedt als DGA meer zekerheid en bescherming dan dividenduitkeringen. Je hebt namelijk recht op arbeidsrechtelijke bescherming en opbouw van sociale zekerheid.
 • Als je als DGA een hypotheek of lening wilt afsluiten, kan het uitkeren van salaris gunstiger zijn. Banken kijken namelijk vaak naar het inkomen uit arbeid bij het bepalen van de hoogte van een lening of hypotheek.
 • Het uitkeren van salaris kan zorgen voor een hogere pensioenopbouw. Dit kan voordelig zijn als je als DGA in de toekomst van plan bent om met pensioen te gaan.

Al met al is er geen one-size-fits-all oplossing voor de keuze tussen dividend of salaris voor een DGA. Het is belangrijk om te kijken naar je eigen situatie en behoeften en om hierover advies in te winnen bij een financieel adviseur of accountant. Wij adviseren wekelijks accountantskantoren en klanten over een optimale structuur, vraag gerust een vrijblijvende offerte aan.

Box 2 tarief vanaf 2024

Vanaf 2024 komen er 2 tarieven voor de box 2 heffing. Het tarief voor box 2 gaat omhoog van 26,9% tot 31%. Over een dividend uitkering tot € 67.000 gaat het tarief omlaag, namelijk naar 24%. Voor de DGA is het dan nog voordeliger om te kiezen voor een dividend uitkering.

Een hoger loon is belast in box 1 en voor dividenden geldt het gecombineerde tarief voor de Vennootschapsbelasting (15% tot € 395.000, vanaf 2023 19% tot € 200.000) en box 2. Let er ook op dat vanaf 2023 de maximale rekening courant schuld nog € 700.000 mag bedragen (wetsvoorstel excessief lenen DGA). Wilt u een berekening ontvangen van een optimaal salaris of een fiscale scan van uw prive en/of BV situatie? Stuur ons dan gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Berekening gecombineerde tarief VPB/ IB in 2022 - 2024

  2022  2022  2023  2023   2024 2024  2024   2024  
VPB Tarief (a)  15%  25,8%  19%  25,8%  19%  25,8%  19%  25,8%  
Tarief Box 2 (b)  26,9%  26,9%  26,9%  26,9%  24,5%  24,5%  31%  31%  
                   

Box 2 Heffing effectief (c) (100-vpb) x box 2

 22,87%  19,96%  21,79%  19,96%  19,85%  18,18%  25,11%  23%  
Totale heffing (a+c)  37,87%  45,76%  40,79%  45,76%  38,85%  43,98%  44,11%  48,8%  

Op dividend is geen premie Zvw verschuldigd (5,45%). Box 2 inkomen heeft in 2022 nog geen invloed op de algemene heffingskorting, dit zal in 2025 veranderen. Vanaf ongeveer € 65.000 gaat het marginale IB tarief (met Zvw) 55% bedragen. In veel gevallen is het dan voordelger om dividend te genieten.

Dividend DGA gunstiger dan salaris

Een directeur moet zich een bepaald salaris (gebruikelijk loon) uitkeren. Stel, u geniet een salaris van € 80.000 en uw B.V. maakt nog een winst van € 80.000. Wanneer u behoefte heeft aan aanvullend inkomen, dan is het aantrekkelijker om dit als dividend uit te keren in plaats van als salaris. In vrijwel alle gevallen is dividend veel voordeliger dan salaris. Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000.

Het maximale tarief bij dividend bedraagt 38%. Het maximale tarief (DGA niet verzekerd) voor de inkomstenbelasting (en premie Zvw) bedraagt 55,5%. Vanaf een inkomen van € 25.000 is dividend feitelijk al voordeliger dan salaris, vanaf 2024 wordt het nog voordeliger door het tariefsopstapje. Hierbij is rekening gehouden met:

 • Salaris is aftrekbaar van de winst;
 • Geen heffingskortingen bij dividenduitkering;
 • Bij lager salaris een hogere AB-claim in de toekomst.

Toelichting

 • De top van het salaris van de DGA wordt soms belast tegen 52% (belastbaar inkomen hoger dan € 68.500, cijfers 2020).
 • Stel, de heer X overweegt om € 20.000 extra salaris uit te keren. Dit is voor de B.V. aftrekbaar (en dus niet belast met vennootschapsbelasting) en in privé belast tegen 52%. Daarnaast is over salaris ook premie Zvw verschuldigd.
 • De heer X ontvangt bij een bruto salaris van € 20.000 ongeveer € 10.000 netto. Kiest de heer X voor een dividenduitkering van € 20.000, dan blijft er netto € 12.000 over.

Voorbeeld berekening

Stel dat u € 50.000 kunt uitkeren als salaris of als dividend, wat is dan voordeliger?

     Salaris    Dividend 
         
Uitkering   

 € 50.000

 

 € 50.000

Vennootschapsbelasting 16%   

€ 0

 

  € 8.000 

Inkomstenbelasting box 1/ Zvw   

 € 27.000

 

€ 0 

Inkomstenbelasting box 2 26,25%       

€  11.025

         
Netto ontvangst    

€ 23.000 

  

€ 30.975 

         

Conclusie

Het tarief (inkomstenbelasting en premies Zvw) over een salaris is maximaal 55% en over een dividenduitkering per saldo ruim 38%. Bij hogere salarissen en een belastbaar inkomen van meer dan € 25.000 is een dividenduitkering vaak voordeliger dan een salarisverhoging. Aantekening hierbij is wel dat dit maatwerk is, immers een salarisverhoging kan ook een hogere pensioenlast opleveren, dit kan voordelig zijn. En er moet natuurlijk altijd voldaan worden aan het gebruikelijk loon.

Fiscale aandachtspunten en mogelijkheden

Eventueel kunt u de dividenduitkering combineren met een eigen bijdrage voor de auto van de zaak en / of de dividenduitkering gebruiken om uw rekening-courantschuld (indien aanwezig) af te lossen. Tenslotte is het van belang dat er soms een verhouding moet zijn (afroommethode / gebruikelijk loon) tussen uw salaris en de omzet / management fee in uw B.V. Laat u hierover goed adviseren. Vragen? Bel of mail gerust.

Berekening ontvangen inzake salaris of dividend?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2024
Artikel gemaakt op 03-02-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA DGA salaris of dividend

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap