print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vastgoed en belastingen

WOZ-waarde en belastingen

Jaarlijks ontvangt iedere huizenbezitter in januari of februari de WOZ-beschikking. De gemeente schat de WOZ-woningwaarde in op 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Het is de bedoeling dat de WOZ-waarde zoveel mogelijk aansluit bij de werkelijke economische waarde. Voor de WOZ-beschikking van 2023 is de waardepeildatum op 1 januari 2022 van belang. Volgens de Waarderingskamer is tussen de waardepeildatum 1 januari 2021 en waardepeildatum1 januari 2022 sprake van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-waarde met 17,0%. Dit leidt eveneens tot een stijging van de verschuldigde onroerendezaakbelasting.  

WOZ-beschikking 2023: gevolgen en mogelijkheden bij te hoge WOZ-waarde 

De WOZ-waarde heeft meer gevolgen dan alleen de hoogte van de onroerendezaakbelasting. Zeker voor bedrijven is het van belang om een juiste WOZ-waarde van de gebouwen te hebben. Er mag fiscaal over gebouwen namelijk slechts afgeschreven worden tot de bodemwaarde. Deze bodemwaarde wordt vastgesteld op basis van de WOZ-waarde. Een te hoge WOZ-waarde kan betekenen dat u in één of meerdere jaren niet kunt afschrijven op uw pand.  

Een ander nadeel van een te hoge WOZ-waarde zit in het eigenwoningforfait voor box 1 en de waardering in box 3. Bij een hoge WOZ-waarde ontstaat er een hoger eigenwoningforfait. Dit betekent dat u per saldo fiscaal minder in aftrek kunt brengen op het inkomen in box 1. In box 3 wordt een vermogensrendementsheffing geheven over de waarde van het pand. Hoe lager deze waarde is, hoe lager de belastingheffing in deze box. 

WOZ-waarde verhuurd vastgoed 

Woningen in box 3 worden gewaardeerd op de WOZ-waarde. Overige onroerende zaken (niet-woningen) in box 3 dient u te waarderen op de waarde in het economisch verkeer. Voor verhuurde woningen geldt derhalve dat deze gewaardeerd dienen te worden op basis van de WOZ-waarde. Indien de woning anders dan tijdelijk wordt verhuurd waarbij de huurder recht heeft op huurbescherming, dan mag door de verhuurder in box 3 een waardedrukkende factor worden toegepast (leegwaarderatio). De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen voor box 3, omdat verhuurde woningen soms minder waard zijn dan niet-verhuurde woningen. De leegwaarderatio is een vermenigvuldigingsfactor die afhankelijk is van de verhouding tussen de jaarlijkse huur en de WOZ-waarde van de verhuurde woning.  

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de percentages van de leegwaarderatiotabel geactualiseerd. Huurders betalen als gevolg van deze wijziging meer belasting over de verhuurde woning in box 3. Hierbij komt tevens dat de WOZ-waarde van een verhuurde woning wordt gebaseerd op de woning in een ‘onverhuurde’ staat.  

In 2015 heeft de Hoge Raad beslist dat, indien de werkelijke waarde van vastgoed ten minste 10% minder waard is dan de WOZ-waarde gecorrigeerd met de leegwaarderatio, de lagere waarde c.q. werkelijke waarde gehanteerd mag worden voor box 3. Bij een vermoeden dat de werkelijke waarde van verhuurde woningen ten minste 10% lager is dan de WOZ-waarde met de peildatum 1 januari van het voorgaande jaar, raden wij aan de woning zo spoedig mogelijk te laten taxeren. Indien de taxatiewaarde ten minste 10% lager is dan de WOZ-waarde (gecorrigeerd met de nieuwe leegwaarderatio), kan een beroep op het arrest van de Hoge Raad uit 2015 uitkomst bieden voor een verlaging van de box 3-heffing. Het belang van dit arrest zal als gevolg van de aangepaste leegwaarderatiotabellen met ingang van 2023 toenemen. 

Aan de hand van onderstaand voorbeeld is te zien dat de nieuwe box 3-heffing in combinatie met de gewijzigde leegwaarderatio en een hoge WOZ-waarde kan leiden tot nadelige gevolgen voor de belastingplichtige. 

Voorbeeldberekening WOZ-waarde

Bij onderstaande berekeningen gaan we enkel uit van een verhuurde woning in box 3. Eventuele bank- en spaartegoeden en / of overige bezittingen worden buiten beschouwing gelaten.Voor de berekening hebben wij een jaarlijkse huur gehanteerd van € 30.000 (5% van de WOZ-waarde). De box 3-heffing is gebaseerd op de wetgeving volgens het rechtsherstel. 

Leegwaarderatio (2022) 

Leegwaarderatio (2023) 

Werkelijke waarde (2023) 

WOZ-waarde 

€ 600.000 

€ 600.000 

€ 600.000 

Waarde na toepassing leegwaarderatio 

€ 570.000 

€ 570.000 

€ 570.000 

Taxatiewaarde 

n.v.t. 

n.v.t. 

€ 495.000 

Box 3-heffing 

€ 6.630 

€ 10.129 

€ 8.634 

Noot fiscaal jurist inzake waarde WOZ

De WOZ-waarde kan flink wat gevolgen hebben voor de jaarlijkse belastingheffing. Bent u het niet eens met vastgestelde waarde, dan kan het een voordeel opleveren om bezwaar te maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. U kunt binnen 6 weken na ontvangst van de beschikking bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. 

Indien de bezwaartermijn reeds is verlopen en u beschikt over verhuurd onroerend goed waarbij de werkelijke waarde mogelijk aanzienlijk lager ligt dan de huidige WOZ-waarde met toepassing van de leegwaarderatio, dan is het aan te raden om een taxatie te laten uitvoeren. Mocht uit het taxatierapport blijken dat het verschil in waarde ten minste 10% bedraagt, dan mag de lagere werkelijke waarde gehanteerd worden voor toepassing van box 3. U dient dit echter aan te kunnen tonen aan de hand van een taxatierapport waarin de reële marktwaarde met marktgegevens of andere objectieve informatie wordt onderbouwd.  

Heeft u naar aanleiding van het lezen van dit artikel vragen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met onderstaande adviseurs. 

Gratis fiscale informatie en advisering Jongbloed Fiscaal Juristen

Voor verdere informatie kunt u zich inschrijven op onze nieuwsbrief of ons volgen op Facebook of LinkedIn. U kunt uw vraag stellen via e-mail, binnen 48 uur krijgt u van ons een offerte of een advies. Meer informatie over ons kantoor treft u hier aan (magazine). 

Bron uitspraak WOZ-waarde

Hoge Raad 3 april 2015 ECLI:NL:HR:2015:812

Deel deze pagina

Laatste update op 13-03-2023
Artikel gemaakt op 06-03-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen WOZ-waarde en belastingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap