print sitemap zoeken disclaimer contact

Geruisloze omzetting naar bv

Als u per 1 januari van dit jaar een eenmanszaak of een samenwerkingsverband, zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap, wenst om te zetten naar een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V.), dan kan dat nog steeds met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar, u moet dan wel voor 1 oktober van het lopende jaar een intentieverklaring tekenen en registreren. De omzetting heeft dan terugwerkende kracht tot 1 januari.

Vrijblijvende offerte voor omzetting naar bv? Stuur ons gerust een e-mail

Risico's beperken door inbreng in de bv

Sinds 2019 zijn de tarieven voor bv's gedaald, een inbreng in de bv is hierdoor nog eerder aantrekkelijk. In 2021 is het tarief in de bv zelfs gedaald tot 15%. Tevens kunt u risico's beperken. De corona crisis heeft laten zien dat er soms onverwacht risico's voorbij kunnen komen die ondernemers niet kunnen overzien.

Wanneer interessant?

De inbreng van de onderneming in een bv kan interessant zijn indien:

 • U risico's wilt spreiden (privé en zakelijk)
 • De winsten meer bedragen dan € 100.000 per jaar;
 • Er zich in uw onderneming stille reserves bevinden en u uw onderneming op termijn wenst te beëindigen;
 • U extern kapitaal wenst aan te trekken;
 • Uw werkzaamheden ten behoeve van de onderneming beperkt zijn;
 • Uw onderneming zeer innovatief is.

Bovenstaande opsomming is niet limitatief, daarnaast zijn er ook nog legio andere (niet fiscale) overwegingen om uw onderneming in te brengen in een B.V.

Wat moet u doen?

U dient vóór 1 oktober van enig jaar een intentieovereenkomst op te stellen en te ondertekenen en deze middels het geleideformulier dat de Belastindienst beschikbaar stelt te registreren.

De termijnen voor een geruisloze omzetting naar de bv

De planning is bij een geruisloze inbreng van belang. Met welke data moet je rekening houden bij een geruisloze inbreng?

 1. voor 1 oktober intentieverklaring opstellen (bij geruisloze inbreng), dit voor de terugwerkende kracht tot 1 januari (in dat jaar). Voorbeeld: voor 1 oktober 2020 intentieverklaring tekenen en dan inbrengen per 1 januari 2020.
 2. voor 1 april jaar erop moet de inbreng zijn geregeld, cijfers mogen niet ouder zijn dan 6 maanden, dus cijfers vorige boekjaar snel opstellen. Voorbeeld: inbrengen per 1 januari 2020, oprichten voor 1 april 2021, cijfers 2020 moeten dan gereed zijn.

Wat heeft de notaris nodig voor een geruisloze omzetting

De notaris heeft een inbrengbalans en een inbrengbeschrijving nodig voor de geruisloze inbreng in de bv. Bij een nv moet ook een accountantsverklaring worden verstrekt. Vervolgens moet je ook relaties gaan informeren, denk hierbij aan de verhuurder, klanten, bank, leveranciers, loonadministratie, omzetten arbeidsovereenkomsten, etc. Heeft u hierover vragen e-mail ons gerust voor een stappenplan.

En dan?

Heeft u de intentieovereenkomst opgesteld, ondertekend en aangetekend verzonden naar de Belastingdienst, dan heeft u de mogelijkheid uw onderneming geruisloos om te zetten naar een bv. U bent echter tot niets verplicht, mocht aan het eind van het jaar blijken dat bijvoorbeeld de resultaten tegenvallen, dan kunt u ervoor te kiezen geen vervolg te geven aan de omzetting. U zult dan ook niet tegen sancties aanlopen.

Wanneer moet ik de bv dan oprichten?

Indien u de getekende intentieovereenkomst tijdig hebt geregistreerd, dient u binnen 15 maanden na 1 januari van het jaar waarin u de onderneming wenst om te zetten, de bv's ook daadwerkelijk op te richten.

Voorbeeld omzetting naar bv

 • u wilt uw eenmanszaak per 1 januari 2022 omzetten naar een bv
 • intentieverklaring registreren op 1 juli 2022 (voor 1 oktober 2022)
 • daadwerkelijke omzetting op 20 februari 2023 (voor 1 april 2023)
 • dit kan volledig zonder belastingheffing (geruisloos)

De bv iets voor u?

Wilt u weten wat de fiscale voordelen zijn of overweegt u de onderneming voort te zetten in de vorm van een bv, neem dan contact op met de auteur van dit artikel.

Fiscale scan van vof of eenmanszaak?

Veel ondernemers  vragen ons om eens mee te denken over fiscale mogelijkheden binnen de onderneming en de privé situatie. Wij hebben hiervoor een fiscale-apk ontwikkeld. Wij toetsen uw bedrijf en uw prive situatie hierbij op meer dan 100 onderdelen. Hierbij beoordelen wij of u gebruik maakt van alle fiscale kansen en mogelijkheden die de wet u bieden en bijvoorbeeld of bedrijf klaar is voor een mogelijke bedrijfsopvolging of helpen wij bij een herstructurering.

Stuur ons een e-mail voor een vrijblijvende offerte van de fiscale apk.

Vragen over geruisloze omzetting naar de BV?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 08-05-2024
Artikel gemaakt op 11-09-2017
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Belasting tips actueel Geruisloze omzetting naar bv

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap