print sitemap zoeken disclaimer contact

Gouden handdruk op bankrekening

Nieuwe wetgeving per 2014

Er is bekend geworden dat per 1 januari 2014 de stamrechtvrijstelling wordt afgeschaft. Als u vanaf 1 januari 2014 een ontslagvergoeding zou ontvangen, moet u daarover dus direct afrekenen met de Belastingdienst. Bij een hogere ontslagvergoeding zal dit betekenen dat u per direct 52% belasting moet betalen. De huidige mogelijkheden (stamrecht B.V. of banksparen) behoren hiermee tot het verleden.

Bestaande stamrecht B.V.

Per 1 januari 2014 komt er ook een leuke regeling. Het vermogen van een stamrecht B.V. (die onder de stamrechtvrijstelling hierin is ondergebracht) mag in één keer worden uitgekeerd. De regeling dat de uitkering periodiek moet plaatsvinden komt dan dus (tijdelijk) te vervallen. Vorenstaande geldt voor vermogen in een stamrecht B.V., bankrekening of bij een verzekeraar. Over 20% van deze uitkering hoeft u geen belasting te betalen, over 80% dus wel. Het vermogen staat hiermee op uw bankrekening en is hierdoor belast in box 3. Wellicht kunt u overwegen om uw hypotheek (eigen woning) af te lossen, dit is echter maatwerk.

Regeling tot en met 31 december 2013

Als het aan onze regering ligt, dan kunt u vanaf 2010 uw gouden handdruk op een bankrekening storten. Hiermee krijgt de verzekeraar en de stamrecht B.V. er een geduchte concurrent bij. Bij groter vermogen (zeg vanaf € 60.000) of als u een bedrijf wilt opstarten, is de stamrecht B.V. al snel de beste en / of goedkoopste optie. Verzekeringen kosten immers nog steeds (teveel) geld. Doordat u het geld wellicht vanaf 2010 op een bankrekening kunt storten, is een stamrecht B.V. steeds minder vaak nodig. Een bijkomend voordeel is, dat u de groep van verkrijgers van uw stamrecht (bij overlijden) uitgebreider kunt maken dan bij een verzekering.

Mogelijkheden

Als u wordt ontslagen en een geldbedrag meekrijgt, kunt u 4 opties overwegen:

  1. Direct uitkeren: nadeel belastingdruk, voordeel eenvoudig.
  2. Stamrecht B.V.: voordeel belastingdruk uitgesteld, nadeel jaarlijkse kosten.
  3. Verzekering: voordeel eenvoudig, nadeel kosten, geld vaak weg bij vooroverlijden.
  4. Banksparen (vanaf 2010): voordeel eenvoudig en weinig kosten.

Voorwaarden

Als de ontslagvergoeding ziet op te derven of gederfd inkomen, kan een stamrecht B.V. worden opgericht of een verzekering worden bedongen. Door een stamrecht te bedingen, wordt de belastingheffing uitgesteld of voorkomen (bijvoorbeeld bij emigratie).

De voorwaarden voor een bank-stamrecht:

  • Stamrecht moet in gelijke termijnen (minimaal 1 keer per jaar) worden uitgekeerd.
  • De bankrekening moet geblokkeerd zijn (inclusief rente).
  • Ingangsdatum uitkering uiterlijk bij 65e verjaardag.
  • Uitkeringen mogen verschillend zijn qua hoogte.
  • Duur van de uitkering volgt uit nog te publiceren besluit, sterftekans van 1% is aandachtspunt.
  • Geen kapitaalverlies, uitkering komt toe aan partner of kinderen (tot 30 jaar) en daarna aan andere erfgenamen.

Wijziging wetsvoorstel

De uitkering komt toe aan de (voormalige) werknemer, diens erfgenamen of kinderen (tot 30 jaar). Als deze personen er niet meer zijn, dan komt de uitkering toe aan de overige erfgenamen. Dit is veel ruimer dan bij de reguliere verzekerde gouden handdruk bij een verzekeraar. Het wetsvoorstel wordt nu aangepast, waardoor de uitkering bij afwezigheid van de genoemde personen zal toekomen aan de in de overeenkomst genoemde personen. Als deze er niet zijn, wordt de uitkering ineens belast bij de (overleden) werknemer, dit onder de titel "loon uit vroegere dienstbetrekking".

Tip

Maak de groep van mogelijke ontvangers van de uitkering ruim!

Deel deze pagina

Laatste update op 20-09-2023
Artikel gemaakt op 15-10-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Gouden handdruk Gouden handdruk bankrekening

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap