print sitemap zoeken disclaimer contact

Verhuurdersheffing zorginstellingen

Onzelfstandige woonruimten voor ouderen vallen niet onder de heffing. Er is verhuurdersheffing verschuldigd door de eigenaar van de panden, mits deze eigenaar meer dan 50 panden heeft (vanaf 2018). De heffing wordt jaarlijks aangepast en bedraagt zo'n 0,59% van de WOZ-waarde. De heffing richt zich met name op huurwonignen in de gereguleerde sector (woningen met huur beneden de huurtoeslaggrens (ruim € 700 per maand).

Nieuws verhuurdersheffing 2022-2023

De verhuurdersheffing wordt  volgens het regeerakkoord Rutte IV (bekend geworden in december 2021) afgeschaft. Wanneer de heffing wordt afgeschaft is nog niet bekend, wij verwachten dat de afschaffing in 2022 zal plaatsvinden.

Wanneer verhuurdersheffing betalen bij zorginstellingen?

De verhuurdersheffing moet worden betaald bij 50 woningen (was 10 woningen tot 31 december 2017). U krijgt dan meestal een zogenaamde uitnodiging om aangifte te doen. De betaling / aangifte moet binnen zijn voor uiterlijk 30 september van het lopende belastingjaar. Binnen een zorgcomplex moet soms ook verhuurdersheffing worden betaald. Dit geldt voor zelfstandige woonruimte (dat onderdeel is van een zorgcomplex) indien de bewoner zelf voorziet in de bekostiging van de wooncomponenten. De woningen moeten wel bestemd zijn voor verhuur.

Als een zorginstelling zelf huurt van corporatie of woningbouw vereniging dan zal de verhuurdersheffing bij de corporatie of woningbouwvereniging worden geheven.

Vragen over verhuurdersheffing bij zorginstellingen

Als u vragen heeft over omzetbelasitng of verhuurdersheffing kunt u contact met ons opnemen. Wij adviseren regelmatig instellingen over het beperken van verhuurdersheffing.

Vragen over verhuurdersheffing bij zorginstelling?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.

Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vastgoed en belastingen Verhuurdersheffing Verhuurdersheffing zorginstellingen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap