print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingdienst mag de waardestijging van een vakantiehuis belasten

Het nieuwe wetsvoorstel (dat ingaat per 1 januari 2027) inzake box 3 is op 19 juni 2023 aan de Raad van State gezonden. Insteek is dat er moet worden betaald over de daadwerlijke verdiensten, bij onroerend goed moet ook over de waardeontwikkeling belasting worden betaald. Dit ligt in lijn met de recente arresten (arrest 1 inzake beleggingen) (arrest 2 inzake vakantiewoningen) van de Hoge Raad. Bij vastgoed gelden speciale regels:

  1. Verhuur aan derden (tenminste 90%): huur -/- onderhoud is belast
  2. Eigen gebruik: vastgoedbijtelling van 2,65% van de WOZ waarde (pand van € 500.000 kost € 4.800 per jaar)
  3. Gemengd gebruik: hoogste van ad 1 of 2.

Na goedkeuring van de Raad van de State kan het nieuwe kabinet er een klap op geven (eerst tweede kamer dan eerste kamer).

Spaarders moeten bezwaar maken tegen aanslag inkomstenbelasting 2023

De staatssecretaris van Rij van Financien geeft aan dat voor de aanslagen inkomstenbelasting 2023 gewoon bezwaar moet worden gemaakt en dat er geen massaalbezwaarprocedure komt. Dit is een gemiste kans. Spaarders moeten hierdoor ervoor zorgen dat ze op tijd (binnen 6 weken na de aanslag) bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting, tenminste als ze van mening zijn dat het feitelijke rendement op de spaarrekening lager is dan het forfaitaire rendement. Dit zal niet snel zo zijn omdat dit forfaitaire rendemen in 2023 is vastgesteld op 0,92% voor banktegoeden en 2,46% voor schulden.

Box 3 heffing bij vakantiewoningen oneerlijk

Als de vakantiewoning (tweede woning) in waarde stijgt mag de belastingdienst die waardestijging in de heffing betrekken. Dat heeft de Hoge Raad op 14 juni 2024 bepaald.  Op donderdag heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over de belasting op vermogen. Deze uitspraak, die draait om de 'Wet rechtsherstel box 3', heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel de belastingbetalers als de overheid. Deze uitspraak ligt in lijn met de uitspraak van ons hoogste rechtscollege van vorige week. De zaak wordt verwezen naar het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden voor nadere onderzoek.

De uitspraak is meestal een tegenvaller voor mensen met een vakantiewoning. De waardestijging van een vakantiewoning (ook als deze gewoon in bezit blijft en de waardestijging nog niet gerealiseerd is) zal meetellen voor de grondslag in box 3. Voor deze waardestijging moet gekeken worden naar de ontwikkeling van de WOZ waarde van de vakantiewoning.

Procedure inzake box 3 heffing over vakantiewoningen

De Hoge Raad, het hoogste rechtscollege van Nederland, heeft zich gebogen over de 'Wet rechtsherstel box 3'. Deze wet werd in 2022 geïntroduceerd als reactie op de ongelijkheid die ontstond door de eerder geldende 'spaartaks'. Volgens deze wet moesten mensen met vermogen – zoals beleggingen, spaargeld of een vakantiehuis – belasting betalen over veronderstelde (forfaitaire) rendementen. Dit gebeurde op basis van historische gemiddelden, wat in de praktijk leidde tot oneerlijke belastingheffingen. De 'Wet rechtsherstel box 3' poogde deze ongelijkheid op te lossen door de belastingheffing voor spaarders eerlijker te maken. Echter, voor beleggers bleef het probleem bestaan: zij moesten nog steeds belasting betalen over veronderstelde rendementen. Dit achtte de Hoge Raad in strijd met de wet en oordeelde daarom dat ook beleggers gecompenseerd moeten worden.

In deze casus ging het om de heer X die in Duitsland woont en een vakantiewoning in Nederland bezit, deze vakantiewoning wordt niet verhuurd. Het Gerechtshof was het in 2023 nog met de heer X eens, de Hoge Raad denkt er dus nu anders over.

Gevolgen van de uitspraak Hoge Raad voor bezitters vakantiewoningen

De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst alle beleggers moet compenseren die minder rendement op hun vermogen hebben behaald dan wat de fiscus had verondersteld. Dit betekent dat beleggers die teveel belasting hebben betaald, geld terugkrijgen.

Deze uitspraak is vooral van belang voor beleggers die vanaf 2017 teveel belasting hebben betaald over hun beleggingen of een tweede woning. Niet iedereen met vermogen komt in aanmerking voor compensatie; er zijn vrijstellingen die variëren per jaar. In 2017 was de vrijstelling bijvoorbeeld €25.000 voor alleenstaanden en €50.000 voor fiscaal partners. Tegenwoordig zijn deze bedragen verhoogd naar respectievelijk €57.000 en €114.000.

Wat moet je doen als je denkt teveel belasting te hebben betaald?

Als je denkt dat je teveel belasting hebt betaald, moet je dit kunnen aantonen. Hiervoor heb je documentatie nodig, zoals jaaroverzichten van beleggingen, bankafschriften, en WOZ-beschikkingen van een tweede woning. Hoe en waar je dit precies moet aantonen, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zal dit via een online formulier gebeuren. De Belastingdienst zal belastingplichtigen die door de uitspraak worden getroffen, informeren via een brief. In de tussentijd is het verstandig om je administratie op orde te brengen.

Conclusie over vakantiewoning en box 3

De recente uitspraak van de Hoge Raad over de belasting op vermogen in box 3 heeft verstrekkende gevolgen.  Voor belastingplichtigen is het nu zaak om hun administratie op orde te brengen en de communicatie van de Belastingdienst nauwlettend in de gaten te houden. De Hoge Raad verwijst de zaak voor nader onderzoek naar het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden, we zijn dus nog niet klaar met de box 3 heffing over vakantiewoningen. Voor mensen die nu nog een vakantiewoning kopen is het wel van belang dat kritisch wordt gekeken naar de huidige wetgeving, deze uitspraak en de box 3 heffing die voor 2027 is aangekondigd. Het kopen van een vakantiewoning in een BV, stichting of vereniging lijkt de komende tijd een stuk voordeliger. Hierbij is maatwerk wel van belang.  Wij zullen deze blog aanvullen als er weer nieuws is. Voor vragen of advies kunt u ons een e-mail sturen.

Advies inzake aankoop vakantiewoning?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 25-06-2024
Artikel gemaakt op 16-06-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Waardestijging vakantiewoning belast

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap