print sitemap zoeken disclaimer contact

DGA-salaris en rekening-courantschuld

Per 2023 komt de doelmatigheidsmarge (75%) te vervallen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van veel directeuren-groot aandeelhouder met ingang van 2023 hoger moeten worden vastgesteld. Het DGA loon voor 2023 bedraagt € 51.000. Voor 2024 is dit vastgesteld op € 56.000.

Oplossing voor rekening courant schuld DGA

Als DGA (Directeur Grootaandeelhouder) is het belangrijk om bewust te zijn van de rekening courant schuld die u heeft bij uw eigen BV. Hoewel deze schuld in principe toegestaan is, kunnen er wel fiscale gevolgen aan verbonden zijn. Vanaf 2023 mag de schuld niet hoger zijn dan € 700.000. Voor elke DGA geldt dat de rekening courant schuld niet teveel moet oplopen omdat u anders gedonder krijgt met de belastingdienst. Wij adviseren wekelijks DGA's met rekening courantschulden, vraag gerust een offerte voor een adviesgesprek.

Ten eerste is het van belang om de rekening courant schuld aan te geven in uw aangifte inkomstenbelasting. Als de schuld boven een bepaald bedrag uitkomt, kan er namelijk sprake zijn van belastingheffing in box 2. Dit kan leiden tot een forse aanslag. Het tarief zal vermoedelijk de komende jaren stijgen, dus nu actie ondernemen is wenselijk.

Daarnaast is het belangrijk om de schuld tijdig af te lossen. Een hoge rekening courant schuld kan namelijk leiden tot discussies met de Belastingdienst en kan het uitkeren van dividend bemoeilijken. Het is daarom aan te raden om periodiek te bekijken of u de schuld kunt aflossen.

Tot slot is het verstandig om te kijken naar alternatieven voor de rekening courant schuld. Zo kunt u bijvoorbeeld afspraken maken over een lening bij de bank of een hypotheek op uw privéwoning. Dit kan voordeliger zijn dan de rekening courant schuld bij de BV.

Kortom, als DGA is het van belang om bewust te zijn van de rekening courant schuld bij uw eigen BV. Door deze schuld tijdig af te lossen en te kijken naar alternatieven, kunt u voorkomen dat u onnodig veel belasting betaalt en problemen met de Belastingdienst krijgt.

Advisering dividend of salaris

Veel DGA's betalen in hun BV of in prive teveel belastingen. Wilt u een vrijblijvende offerte voor een fiscale scan van uw bedrijf en prive situatie? Of wilt u een advies inzake uw optimale salaris? Stuur ons gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

Box 2 in 2024

Vanaf 2024 komen er 2 tarieven voor de box 2 heffing. Het tarief voor box 2 gaat omhoog van 26,9% tot 31%. Over een dividend uitkering tot € 67.000 gaat het tarief omlaag, namelijk naar 24%. Voor de DGA is het dan nog voordeliger om te kiezen voor een dividend uitkering.

Een hoger loon is belast in box 1 en voor dividenden geldt het gecombineerde tarief voor de Vennootschapsbelasting (15% tot € 395.000, vanaf 2023 19% tot € 200.000) en box 2. Let er ook op dat vanaf 2023 de maximale rekening courant schuld nog € 700.000 mag bedragen (wetsvoorstel excessief lenen DGA). Wilt u een berekening ontvangen van een optimaal salaris of een fiscale scan van uw prive en/of BV situatie? Stuur ons dan gerust een e-mail voor een vrijblijvende offerte.

DGA salaris in 2023

Het loon van een directeur-groot aandeelhouder wordt nu vastgesteld op de hoogste van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
  • Het salaris van de meestverdienende werknemer binnen het concern;
  • EUR 48.000.

Per 2023 komt de doelmatigheidsmarge (75%) te vervallen. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van veel directeuren-groot aandeelhouder met ingang van 2023 hoger moeten worden vastgesteld.

DGA salaris 2022

Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000, voor het eerst in jaren wordt dit dus verhoogd.

DGA en niet uitbetalen salaris

In deze barre tijden staan bij veel ondernemers de resultaten onder (zware) druk. Huur, onderhoud en personeel kunnen niet meer betaald worden. Als ook de coronamaatregelen van de overheid niet voldoende zijn en de financiering niet meer rond gekregen kan worden, zal de directeur-grootaandeelhouder (DGA) alles doen om de tent overeind te houden.

Vaak zien we dat het eigen loon van de DGA dan maar niet wordt uitbetaald. Dat kan pijnlijke gevolgen hebben, zoals hierna zal blijken.

Update 17 juni 2020

Het wetsvoorstel inzake excessief lenen ligt sinds 17 juni 2020 bij de tweede kamer (dit voorstel kunt u hier raadplegen). Vanaf 2023 worden DGA's (AB houders) beperkt in het geld lenen van hun BV (tot maximaal € 500.000), met uitzondering van bestaande eigenwoning schulden. Het gaat om 11.000 DGA's die iets moeten veranderen in de afspraken met hun BV.

De DGA kan zijn salaris niet uitbetalen

Hugo was DGA van zijn eigen vennootschap ‘Profileringsdrang B.V.’ Daar staat hij op de loonlijst voor een schamele € 32.000, waarover de B.V. keurig loonheffing aangeeft. Zoals wel vaker bij een DGA, heeft ook hij een schuld in rekening-courant aan de B.V. Die is ruim 7 ton. Royaal, maar kan gebeuren.

Op enig moment gaan de zaken slecht, zeer slecht. ‘Profileringsdrang B.V.’ kan door liquiditeitsproblemen het loon van Hugo niet meer betalen. Hugo krijgt dus niet uitbetaald. Dat neemt hij dan ook op in zijn aangifte inkomstenbelasting, loon is nul.

De belastinginspecteur is het daar niet mee eens en neemt de € 32.000 wel in aanmerking als genoten looninkomsten.

Hugo, assertief van nature, pikt het niet een stapt naar de rechter.

De rechter pelt de zaak keurig af en stelt vast dat het loon door Hugo gewoon vorderbaar is, omdat het behoort tot het tussen Hugo en de B.V. overeengekomen afspraken. Ook stelt de rechter vast dat het loon voor Hugo te innen is bij ‘Profileringsdrang B.V.’ omdat zonder verder verwijl betaling door de B.V. zal plaatsvinden (Hugo is er immers de baas).

Voor niet-fiscalisten is dat moeilijk te vatten, maar de crux zit hem in de schuld die Hugo aan de B.V. heeft.

De rechter stelt vast dat die rekening-courantschuld een zodanige waarde (omvang) had, dat daarmee het loon van € 32.000 kon worden verrekend.  Verrekenen is ook een vorm van innen, dus is het loon ‘gewoon’ genoten en daarmee belast.

Hugo probeert het nog door aan te voeren dat hij door de hele malaise in zijn levensstandaard achteruit is geboerd. Ook dat baat hem niet. De aanslag is terecht. Als hij niet kan betalen, moet hij maar een regeling treffen met de ontvanger (en dat is een ander loket). Tot en met de hoogste rechter (Hoge Raad) vangt Hugo bot.

Noot fiscaal jurist inzake DGA-loon en rekening-courantschuld aan B.V.

Als uw vennootschap niet meer in staat is uw salaris te betalen, trek dan tijdig aan de bel. Dan kunnen we samen bezien op welke wijze het loon kan worden verlaagd of kan worden voorkomen dat niet feitelijk ontvangen loon toch wordt belast.

In deze bijzondere tijden kan dat onder andere op basis van de volgende regeling.

Coronamaatregel gebruikelijk loon DGA

Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor omzet en liquiditeit, kan de DGA voor 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Het gebruikelijk loon is € 3.833 per maand. De DGA mag vanwege de coronacrisis het gebruikelijk loon achteraf bepalen, maar niet al genoten loon met terugwerkende kracht verlagen. Kijk ook naar dit artikel:  DGA_en_corona_maatregelen

Bronnen bij ‘DGA en niet uitbetalen salaris’

Hof Den Haag

Hoge Raad

DGA_en_coronamaatregelen

DGA met Rekening courant schuld ? Advies nodig?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 10-12-2023
Artikel gemaakt op 18-05-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank DGA en belastingen DGA-salaris en rekening-courant

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap