print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingtips 2022 voor de DGA en de bv

In 2022 zullen diverse wijzigingen worden doorgevoerd voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) en zijn bv('s). In dit artikel een overzicht. Tevens nemen wij diverse tips voor de DGA op. Het DGA salaris voor 2022 is vastgesteld op € 48.000.

Tarief vennootschapsbelasting 2022

Het tarief voor de vennootschapsbelasting bedraagt 25%. Dit zal de komende jaren wellicht worden verhoogd, wellicht zelfs in 2022 al tot 25,8%. Echter, voor winsten tot € 245.000 is het tarief in 2021 lager, namelijk 15%. In 2022 wordt dit nog gunstiger, tot een bedrag van € 395.000 bedraagt het tarief 15%. Heeft u een fiscale eenheid voor de Vennootschapsbelasting en winsten boven de € 395.000? Neem dan eens contact met ons op, via een eenvoudige route kunnen wij voor u tienduizende euro's besparen.

Bijtelling auto van de zaak

Bijtelling volledig elektrische auto’s naar 16% in 2022 tot een cataloguswaarde van € 35.000. Voor het merendeel geldt het bijtellingspercentage van 22%. Voor waterstof- of zonneauto’s is de bijtelling in 2022 maar 6%, de invoering van een maximum bedrag wordt tevens uitgesteld naar 2024.

Verliesverrekening in de bv in 2022

Verliezen in de bv zijn verrekenbaar met winsten van het vorige jaar en de winsten over de komende 6 jaren. De termijn van 6 jaren komt te vervallen, verliezen zijn dus onbeperkt in de toekomst verrekenbaar. Tevens komt er een minder gunstige regeling. Verliezen tot € 1.000.000 zijn altijd te verrekenen, maar hierboven is nog maar 50% verrekenbaar.

Rekening-courant van de DGA in 2023

Er is een wetsvoorstel (excessief lenen) in de maak. De kern van dit voorstel is dat de DGA vanaf 2023 nog maximaal € 500.000 van zijn bv mag lenen. Lees voor meer informatie onderstaande artikelen. Er is veel kritiek op dit voorstel en de invoering is nog niet zeker.

Gebruikelijk loon DGA bij innovatieve start-up

Sinds enkele jaren kan het loon van DGA's van innovatieve start-ups worden vastgesteld op het wettelijke minimumloon, hierdoor kan er meer geld in het bedrijf worden gestoken. De uitzondering zou vervallen per 1 januari 2022, dit is niet zo. De maatregel geldt in 2022 ook nog. Om gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming, is wel een zogenoemde S&O-startersverklaring nodig.

Verrekening dividendbelasting met vennootschapsbelasting beperkt

Verrekening van dividendbelasting (en kansspelbelasting) met de vennootschapsbelasting wordt beperkt (oorzaak Sofia arrest). Op dit moment kunnen bv's (rechtspersonen) de betaalde dividendbelasting verrekenen met de te betalen vennootschapsbelasting. Wordt er verlies gemaakt in de bv, dan wordt de betaalde dividendbelasting aan de bv terugbetaald. Buitenlandse VPB-plichtigen krijgen de betaalde dividendbelasting niet terug. Dit kan volgens de EU niet door de spreekwoordelijke EU-beugel. Waarschijnlijk wordt de verliessituatie dus anders in de wet opgenomen. Bij verlies krijgt een Nederlandse bv de betaalde dividendbelasting niet meer terug van de Belastingdienst.

Milieu-investeringsaftrek in 2022

Het percentage milieu-investeringsaftrek wordt verhoogd voor milieuvriendelijke investeringen. Voor categorie 1 investeringen gaat het percentage omhoog van 36% naar 45%, voor categorie 2 van 27% naar 36% en voor categorie 3 van € 13,5% naar 27%. Naast dat dit voor IB-ondernemers geldt, is deze verhoging ook van toepassing voor vennootschappen.

Aandelenopties voor werknemers

Aandelenoptierechten zijn belast op het moment dat ze worden omgezet in aandelen. Nadeel is dat er dan nog geen geld vrijkomt bij de werknemer. Daarom wordt het ook mogelijk om pas af te rekenen op het moment dat de aandelen verhandelbaar zijn, er kan dan een deel worden verkocht om de belasting te voldoen. De werknemer mag kiezen uit de twee afrekenmomenten. Aansluiten bij het moment van uitoefening is dus nog steeds mogelijk.

WBSO-aanvraag eenvoudiger

De aanvraag van een S&O-afdrachtvermindering (zogenaamde WBSO aanvraag) wordt simpeler. Een ondernemer kan vanaf 2022 een nieuwe aanvraag indienen die de eerstvolgende kalendermaand begint, ook als die maand al in een eerdere S&O-verklaring is opgenomen. De ondernemer kan hiermee sneller inspelen op nieuwe projecten.  Ook hebben verklaringen voortaan betrekking op alle resterende maanden van een jaar. Dit maakt de mededeling eenvoudiger, dit moest elk jaar achteraf plaatsvinden. Ook mag de werkgever zelf bepalen welk deel van het toegekende jaarbedrag hij / zij in welke maand gaat aanspreken.

Werkkostenregeling in 2022

 • De werkgever mag tot € 2 per dag onbelast verstrekken als thuiswerkvergoeding aan zijn werknemers. De werknemer dient wel ten minste 128 dagen per kalenderjaar thuis te werken. De vergoeding mag worden berekend of de werknemer ten hoogste 214 dagen per kalenderjaar thuiswerkt.
 • De vrije ruimte van de werkkostenregeling bedraagt in 2022 3% van het loon met een maximum van € 12.000 vermeerderd met 1,18%  van het loon voor zover de totale loonsom meer dan € 400.000 bedraagt.

Diverse belastingtips 2022 voor de DGA

Als DGA zijn er vele mogelijkheden om belasting te besparen, denk eens aan:

 1. Belastingvrije bedrijfsopvolging
 2. Beperken bijtelling auto van de zaak bij meerdere auto's
 3. Belonen van kinderen en uw partner
 4. Voorkomen verliesverdamping
 5. Terugkeer uit de bv of eenmanszaak naast uw bv
 6. Fiscaal voordelig lenen van uw bv
 7. Eigen woning hypotheek of familiebank via uw bv
 8. Voorzieningen in uw bv voor uw bedrijfspand
 9. Sneller afschrijven van huurdersinvesteringen of materiële vaste activa
 10. Fiscale voordelen door innovatie

Fiscale vragen of fiscale scan

Heeft u vragen of wilt u een keer een fiscale APK van uw bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij controleren uw accountant

Heeft u vragen of wilt u belasting besparen? Neem eens contact met ons op of laat een fiscale scan van uw bedrijf en privé situatie maken. In deze fiscale scan controleren wij uw bedrijf (en privé situatie) op ruim 100 onderdelen. We gaan dus een wedstrijdje aan met uw accountant, wie is er slimmer en weet de fiscale mogelijkheden het beste?

DGA en belasting besparen?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 24-12-2021
Artikel gemaakt op 14-09-2021
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplan Belastingplan 2022 Belastingplan 2022 BV DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap