print sitemap zoeken disclaimer contact

Medicus ondernemerschap

Wij worden op dit moment regelmatig benaderd door medisch specialisten met de vraag: "Hoe regelen we het ondernemerschap per 2015?" Veel organisaties zijn hier al maanden mee bezig en de tijd begint te dringen. U moet nu wel aan de slag.

Volgens het regeerakkoord vervalt vanaf 2015 het fiscale voordeel voor medisch specialisten. Er zijn echter nog wel mogelijkheden, voor zover bij ons bekend zijn er een paar structuren welke zijn goedgekeurd door de Belastingdienst (edoch dit is sterk van feiten en omstandigheden afhankelijk).

Waarom is medisch specialist vanaf 2015 geen ondernemer meer?

Vanaf 1 januari 2015 wordt de integrale bekostiging van medisch specialistische zorg ingevoerd. Het honorarium van een specialist wordt vanaf 2015 integraal onderdeel van het ziekenhuisbudget. Het beheersmodel voor medisch specialisten zal dan dus verdwijnen. Het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten (vrije beroeper) komt te vervallen. Hierdoor loopt de medisch specialist een veel lager ondernemersrisico / debiteurenrisico en hiermee zou het ondernemerschap kunnen vervallen.

Welke structuur werkt wel voor medisch specialisten in 2015?

Er zijn diverse structuren voorgelegd aan het Ministerie van Financiën (lees deze brief). Het Ministerie geeft een simpele beantwoording, of een structuur werkt zal van de feiten en omstandigheden afhangen (lees hier de beantwoording op de brief). Er is nog geen structuur die überhaupt werkt. Wat kunt u doen?

 1. Structuur ter goedkeuring voorleggen aan de Belastingdienst. Bij goedkeuring bent u klaar, bij een afwijzing kunt u eventueel gaan handelen zoals u hebt voorgesteld en kunt u uiteindelijk tegen de aanslag in bezwaar en beroep.
 2. U kiest voor de meest optimale structuur en wacht rustig af wat de Belastingdienst gaat doen.

Ondernemerschap medicus, de toetsingscriteria

Sinds jaar en dag doen rechters uitspraak over wel ondernemerschap of niet. De volgende onderdelen zijn hierbij van belang:

 • debiteurenrisico;
 • winstverwachting;
 • duurzaamheid en omvang van de maatschap / onderneming;
 • zelfstandigheid t.o.v. de opdrachtgever / opdrachtgevers;
 • aantal opdrachtgevers;
 • beschikbare tijd / werktijd;
 • investeringen door de ondernemer.

Voor medici kan het volgende helpen

 1. Samenwerken met meerdere ziekenhuizen.
 2. Samenwerken met meerdere maatschappen of klinieken.
 3. Eigen activiteiten los van het ziekenhuis.
 4. Investeringen door de medicus (of de samenwerking) zelf.

Conclusie medicus en ondernemerschap in 2015

Als u als medicus niets doet, dan loopt u vermoedelijk tegen de volgende vervelende fiscale gevolgen aan:

 1. Vanaf 2015 in dienstbetrekking bij het ziekenhuis.
 2. Beëindiging / staking onderneming.
 3. Afrekenen over de goodwill / bedrijfseigendommen.
 4. Bank wil lening (inzake goodwill) afgelost zien.
 5. Einde aftrek bedrijfskosten.
 6. Afstemming met pensioenverzekeraar inzake gevolgen.
 7. De maatschap wordt feitelijk ontbonden.

Er zijn meerdere structuren die in de praktijk worden gebruikt. De meest voorkomende structuren zijn:

 1. Elke medicus heeft een eigen (personal) holding en deze holding heeft aandelen in een Praktijk B.V. De gezamenlijke B.V. is commandiet in een C.V. met het ziekenhuis (ziekenhuis is beherend vennoot, en dus de baas). Alternatief is dat er geen sprake is van een C.V., maar van een coöperatie (tussen medici en ziekenhuis).
 2. Elke medicus heeft een eigen (personal) holding en deze holding is lid in een coöperatie. De coöperatie maakt dan afspraken met het ziekenhuis (via een coöperatie). In de coöperatie zitten feitelijk alle specialisten (uit alle groepen) en het ziekenhuis.

De meeste medici kiezen voor het volgende stappenplan

 1. Afspraken maken met de Belastingdienst (als maatschap) (in oktober / november 2015).
 2. Opstellen intentieverklaring tot inbreng in een B.V. (voor 1 januari 2015).
 3. Brief Belastingdienst inzake inbreng in de B.V. / beschikking vragen (voor 1 januari 2015).
 4. Oprichten personal holding (geruisloze inbreng maatschapsaandeel in B.V.) (voor 1 januari 2015).
 5. Arbeidsovereenkomst tussen medicus en zijn B.V. opstellen (eventueel met leningsovereenkomsten, pensioen, etc.).
 6. Afspraken tussen medicus vastleggen (maatschapsovereenkomst omvormen in aandeelhoudersovereenkomst).
 7. Partijen informeren (bank, leasemaatschappij, pensioenfonds, etc.).
 8. Nazien huwelijkse voorwaarden (indien aanwezig).
 9. Gezamenlijke B.V. of coöperatie oprichten (met andere medici).
 10. Afspraak tussen gemeenschappelijke B.V. / coöperatie en ziekenhuis.

Heeft u vragen? Bel ons gerust voor een vrijblijvende afspraak of offerte.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-11-2019
Artikel gemaakt op 16-10-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Medicus ondernemerschap

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap