print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Polen

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
18 maart 2003 1 januari 2004  
Soort inkomsten NL POL Opmerkingen
Box I Loon loon 15, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.15 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 16 en protocol art. IX    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 19, lid 1   Tenzij diensten in POL worden verricht door een inwoner met de POL nationaliteit of door een in POL lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 17   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht.
hoogleraren en andere docenten   20 Voor maximaal twee jaar voor onderwijs of wetenschappelijk onderzoek tenzij onderzoek niet wordt verricht in het algemeen belang
studenten en in opleiding zijnde personen   21 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer of aan boord van een binnenschip   15, lid 3  
offshore (dienstbetrekking) 24, lid 6   door middel van een vaste inrichting in NL
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente → art 18, lid 7 publiekrechtelijk pensioen 19, lid 2   Tenzij inwoner en onderdaan POL
privaat/overheidsbedrijf en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000. Zie art. 18 lid 2
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 19, lid 1   Tenzij inwoner en onderdaan POL
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente   18, lid 1 Uitzondering onder voorwaarden heffing in NL wanneer totaal uitkeringen per jaar > € 20.000. Zie art. 18 lid 2
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 18, lid 3    
beroepspensioen   22  
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 18, lid 5    
WAO / WIA-suppletie   15, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
19, lid 2   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 15    
W.W. 18, lid 5    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5 % van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 5   10 jaarstermijn en ingeval er een conserverende aanslag ter zake van emigratie is opgelegd, voor zover deze nog openstaat
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 22

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Polen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap