Volg ons op:

Twitter Updates

Extra afschrijven, voordeel van een crisis

De willekeurige of vervroegde afschrijving geldt voor alle nieuwe bedrijfsmiddelen die in 2009, 2010 of in 2011 worden gekocht. Vorenstaande met uitzondering van: woningen, bedrijfsgebouwen, grond-, weg- en waterbouwkundige werken, personenauto’s, brommers, motoren, immateriële vaste activa (waaronder software) en in cultuur gebrachte activa (bijvoorbeeld bomen en vee). Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen wel willekeurig worden afgeschreven.

De regeling is dus onder meer van toepassing op (nieuwe) bestelauto’s, energiezuinige auto's, vrachtauto’s, taxi's, inventaris, computers, machines en installaties. Uitgesloten zijn bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk bestemd zijn voor terbeschikkingstelling aan derden (bijvoorbeeld bij een verhuurbedrijf).

Tip

Structuren waarbij binnen concernverband tweedehands activa worden overgedragen, zullen niet werken. De regeling ziet immers enkel op nieuwe goederen. Wellicht kunt u tweedehandsgoederen door toevoeging van nieuwe onderdelen "omdopen" tot nieuwe zaken en deze dan binnen concernverband verkopen. Hiermee zoekt u wel de grens van het fiscale werkveld op. De fiscus zou dit kunnen bestrijden door strijdigheid met doel en strekking van de wet.

Status

Deze regeling is per 2012 komen te vervallen, voor investeringen in de genoemde jaren geldt de regeling nog wel.


Auteur(s) van extra afschrijving


mr. D.J.B. Jongbloed Dennis).
Fiscaal Jurist, DGA

088 027 00 00
d.jongbloed@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 02-03-2009 | Artikel laatst gewijzigd : 25-12-2012

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen