print sitemap zoeken disclaimer contact

Aanvraagprocedure werktijdverkorting

Deze site is bijgewerkt n.a.v. de aankondigingen op 6 april  2020

Aanvraag NOW regeling

Op 6 april 2020 ging de site van het UWV open U kunt de now regeling hier aanvragen. Op de algemene pagina treft u een korte toelichting aan. 

Hoe werkt de aanvraag voor de NOW regeling?

 1. Vul het formulier in. Dit kan hier
 2. Controleer of u alle gegevens juist heeft ingevuld.
 3. Heeft u alles juist ingevuld? Download dan het ingevulde formulier en druk het af.
 4. Zet uw handtekening op het afgedrukte formulier.
 5. Heeft u het formulier ondertekend? Maak dan een scan van het ondertekende formulier.
 6. Upload een kopie van uw bankrekeningafschrift.
 7. Upload het gescande formulier.
 8. Druk op ‘Aanvraag indienen’ om het formulier en het bankrekeningafschrift te versturen

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

Om deze aanvraag te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

 • het loonheffingennummer waarvoor u een aanvraag doet;
 • als u werktijdverkorting heeft aangevraagd: uw zaaknummer (dit staat in de ontvangstbevestiging van het ministerie van SZW);
 • de 3 maanden waarover u minstens 20% omzetverlies verwacht;
 • het verwachte percentage omzetverlies in die periode;
 • het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan u terug te betalen. Hiervan moet u een scan meesturen 
 • Een scanner (of app op je telefoon) en een printer 
 • Maak nu een scan van het ondertekende formulier.
 • Sla de scan op als pdf-, jpeg-, jpg- of png-bestand. Het bestand mag maximaal 4MB groot zijn.

Overige informatie omtrent aanvraag NOW regeling

Dit artikel is herschreven naar aanleiding van de op 17 maart 2020 gepubliceerde economische maatregelen. De regeling inzake werktijdverkorting wordt stopgezet. Als u al een aanvraag heeft ingediend wordt deze doorgestuurd aan het UWV. Een nieuwe aanvraag is niet nodig. De nieuwe maatregel (NOW) wordt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud.Lees dit artikel over de NOW regeling

Werktijdverkorting, WW als gevolg van coronavirus, de eerste (oude) regeling

In bijzondere situaties kunt u het personeel korter laten werken. De uitbraak van het coronavirus is zo’n bijzondere situatie. U kunt werktijdverkorting en een WW -uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)

Voorwaarden om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen zijn:

 • Het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder normaal ondernemersrisico valt;
 • U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk/ omzetverlies.
 • Tegemoetkoming gedurende maximaal 3 maanden
 • Maximale tegemoetkoming is 90% van de loonkosten, er zal een voorschot door het UWV worden verstrekt van 80%
 • In de subsidie periode mag er geen personeel worden ontslagen
 • Aanvraag voor omzetdaling vanaf 1 maart 2020

Het mindere werk moet dus nadrukkelijk wel worden veroorzaakt door de afgekondigde coronamaatregelen.

Aanvraagprocedure

Dit is nog niet bekend, de aanvraag zal via een noodloket en/of rechtstreeks bij het UWV moeten worden ingediend.

De voorgaande regeling (oud)

Vergunning Ministerie SZW

Allereerst dient een aanvraag bij het Ministerie SZW te worden ingediend.  De volgende gegevens dienen bij de aanvraag te worden ingediend:

 • Ingevulde lijst ‘personeel dat korter gaat werken’ ;
 • Toelichting op werktijdverkorting.

De vergunning duurt maximaal 6 weken maar kan, na aanvraag, worden verlengd (tot maximaal 24 weken).

Aanvraag UWV

Wanneer de vergunning is ontvangen van het Ministerie SZW, dient de WW-uitkering te worden aangevraagd. Dit dient te geschieden bij het UWV.

Voor de aanvraag dienen de volgende gegevens te worden ingediend:

 • Vergunning SZW (met bijlagen);
 • Melding werktijdverkorting.

Schematisch zien de aanvraagprocedures er als volgt uit:

Bekijk hier het: Meldformulier werktijdverkorting UWV

Bekijk hier het formulier: Peroneelslijst werktijdverkorting

Overig

De werktijdverkorting houdt in dat de werkgever zorg blijft dragen voor betaling van het salaris, echter de WW-uitkering wordt aan de werkgever voldaan. Dit houdt in dat de werkgever wel het salaris moet voorfinancieren.

Contact met onze corona-specialisten

Deel deze pagina

Laatste update op 16-04-2020
Artikel gemaakt op 16-03-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen Aanvraag werktijdverkorting

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap