print sitemap zoeken disclaimer contact

Actueel emigratie

Emigratie en conserverende aanslag - vrijheid en blijheid bij emigratie

Emigratie wordt waarschijnlijk fiscaal (nog) vriendelijker behandeld dan nu al het geval is. Op dit moment heeft ons hoogste rechtscollege, de Hoge Raad der Nederlanden, enkele zaken onderhanden betreffende de belastingheffing bij mensen die geëmigreerd zijn uit Nederland.

Conserverende aanslag en excessief lenen

Bij een emigratie wordt meestal een conserverende aanslag opgelegd. Via de conserverende aanslag wordt de belastingclaim van Nederland (voor vertrek) veilig gesteld. Als een DGA zou emigreren zal er over de waarde van de aandelen in zijn BV (meestal de holding) een conserverende aanslag worden opgelegd. Bij een emigratie binnen de EU wordt er dan veelal uitstel van betaling verstrekt (anders wordt veelal volstaan met een bankgarantie of pandrecht op aandelen). Als de DGA na de emigratie geld gaat lenen van een (nieuwe) buitenlandse rechtspersoon kan het verleende uitstel van betaling worden ingetrokken / beëindigd. De wet zal op dit onderdeel worden aangepast, de opzegging geldt alleen indien en voor zover bovenmatig (excessief) wordt geleend van een vennootschap waarop de conserverende aanslag betrekking heeft (en de toename van de schuld niet al eerder het uitstel van betaling heeft beëindigd).  

Standpunt Belastingdienst

De Belastingdienst legt bij emigranten (mensen die buiten Nederland gaan leven en wonen) veelal aanslagen op, de zogenaamde conserverende aanslagen. De aanslagen worden opgelegd over lijfrenten, kapitaalverzekeringen eigen woning, spaarbrieven, pensioenen, waardes in bedrijven, etc. De Belastingdienst wil toekomstige claims die er nog zouden zijn (heffing over lijfrentes, dividenduitkeringen, etc.) hierdoor veiligstellen. Bij emigraties binnen Europa mag geen zekerheid worden gevraagd, daarbuiten wel.

Standpunt rechters

Er zijn op dit moment een aantal uitspraken gedaan door rechters, waaruit volgt dat Nederland te makkelijk is met het opleggen van conserverende aanslagen. Tegen de meeste zaken heeft de Staatssecretaris hoger beroep aangetekend. De Hoge Raad zal eerdaags uitspraak doen in een aantal van deze zaken. De verwachting is dat de Hoge Raad ten voordele van de belastingplichtigen zal beslissen. Emigratie wordt dan fiscaal een stuk gunstiger. Een kort overzicht:

  1. AB-winsten: Is het Nederlandse systeem (van vóór 2001) strijdig met het EG-recht? Volgens het Hof van Justitie van de EU (en het Gerechtshof in Nederland) is dit zo. De Hoge Raad moet nu duidelijkheid geven, de Hoge Raad heeft in februari 2009 in een drietal uitspraken bepaald dat Nederland de aanslagen mag opleggen!
  2. Pensioen en lijfrente: Mag Nederland een conserverende aanslag opleggen aan iemand die (met pensioen en lijfrentepolissen) emigreert naar een land buiten de EU? Volgens het Gerechtshof mag dit niet, de Hoge Raad zal het verlossende woord geven, dit laat thans erg lang op zich wachten, onduidelijk is waarom.
  3. Lijfrente: Nederland heft over de afkoop van een lijfrentepolis terwijl de persoon al in het buitenland woont (binnen de EU) en de heffing aan dit woonland is toegewezen. Het Gerechtshof en de Advocaat Generaal (advies Hoge Raad) zijn van mening dat dit niet mag.

Conclusie

Het kan raar lopen binnen de fiscale wereld. Het lijkt mij echter redelijk om te veronderstellen dat de Hoge Raad gaat bepalen dat het opleggen van aanslagen door Nederland bij emigraties moet worden beperkt, bij de AB-winsten is dit nog niet gebeurd. Een optimaal fiscaal advies bij emigratie wordt hierdoor nog belangrijker. Binnen ons kantoor kunt u hiertoe contact opnemen met onderstaande persoon.

Deel deze pagina

Laatste update op 21-09-2023
Artikel gemaakt op 14-03-2008
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Actueel emigratie Conserverende aanslagen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap