print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Vennootschapsbelasting

Fiscale eenheid Vennootschapsbelasting en liquidatie

Het aangaan van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting kan voordelen opleveren. Zo kunnen winsten en verliezen van de tot de fiscale eenheid behorende vennootschap onderling worden verrekend en hoeven de tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen jaarlijks maar één aangifte vennootschapsbelasting in te dienen. Het verzamelbesluit is in april 2024 geactualiseerd (raadplegen)

In veel gevallen wordt er al vrij snel geconcludeerd dat een fiscale eenheid vennootschapsbelasting voordeliger is dan per vennootschap afzonderlijk aangiften vennootschapsbelasting indienen. Het is echter zaak om goed af te wegen of de voeging in de fiscale eenheid wel leidt tot het gewenste resultaat.

Indien na een zorgvuldige afweging besloten wordt om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te vormen, kent de wet op de vennootschapsbelasting ook nog twee ‘addertjes onder het gras’.

Liquidatieverlies optimaliseren

Indien een vennootschap verliesgevend is, kan men overwegen om deze in de fiscale eenheid vennootschapsbelasting op te nemen zodat de verliezen die de komende jaren worden verwacht verrekend kunnen worden met verwachte winsten van andere tot de fiscale eenheid behorende vennootschappen. Hierbij dient men zich echter af te vragen of een liquidatie van deze verliesgevende vennootschap niet een beter alternatief is.

Vanuit fiscaal oogpunt kan het namelijk veel aantrekkelijker zijn nu ineens een verlies te pakken. De onderneming van deze vennootschap mag dan niet door een verbonden vennootschap worden voortgezet.

Als gevolg van een voeging in een fiscale eenheid gaat het opgeofferde bedrag teniet, daarmee zal het toe kunnen passen van de liquidatieregeling ook komen te vervallen.

Entreeheffing bij fiscale eenheid VPB

Bij het aangaan van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting is er een specifieke bepaling in de wet opgenomen die ziet op onderlinge schuldvorderingen tussen de fiscale eenheid en de vennootschap die gevoegd gaat worden in deze fiscale eenheid. Deze bepaling houdt in dat onderlinge schuldvorderingen bij de schuldeiser op de bedrijfswaarde gesteld dient te worden, doch maximaal de nominale waarde. Dit kan ertoe leiden dat er een verlies ontstaat bij de fiscale eenheid.

Hiertegenover staat dat de tot de vennootschap te voegen vennootschap haar schuld op diezelfde waarde dient te stellen. Is de bedrijfswaarde lager dan de nominale waarde, dan zal hierdoor een (gedeeltelijke) belaste vrijval voordoen direct voorafgaand aan de voeging in de fiscale eenheid.

Problemen die zich hier echter voor kunnen doen is dat de lening als onzakelijk gekwalificeerd wordt. In dat geval is het “verlies” niet aftrekbaar bij de fiscale eenheid, maar valt de schuld van de te voegen vennootschap wel belast vrij.

Conclusie fiscale eenheid VPB en liquidatie

Bent u voornemens om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting verder uit te breiden, houd dan rekening met het einde van de liquidatieverliesregeling en de entreeheffing. Heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met de auteur van dit artikel.

Deel deze pagina

Laatste update op 26-04-2024
Artikel gemaakt op 05-03-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Vennootschapsbelasting Fiscale eenheid en liquidatie

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap