print sitemap zoeken disclaimer contact

Actualiteiten omtrent de eigen woning

Uw woning in de aangifte inkomstenbelasting 2004

De feestdagen komen eraan en dan is het jaar alweer voorbij. Ook dit jaar is er weer het nodige veranderd in de regelgeving omtrent de eigen woning. In dit artikel een aantal aandachtspunten voor de verwerking van de eigen woning in de aangifte inkomstenbelasting 2004 en een korte vooruitblik op de veranderingen in 2005. Een ding is duidelijk, Sinterklaas heeft niet als bijnaam Balkenende, cadeautjes worden er niet gegeven.

Bijleenregeling en hypotheekrenteaftrek

Als u uw woning verkoopt met winst en een nieuwe woning koopt, wordt hypotheekrente veelal lager. Met ingang van 1 januari 2004 is de bijleenregeling in werking getreden: de overwaarde op de oude woning moet worden aangewend voor de nieuwe woning. Neemt u toch een volledige financiering, dan heeft u voor een deel (ter grootte van de overwaarde) geen recht op hypotheekrenteaftrek. Minimaal aftrekbaar blijft altijd nog wel de rente betaald over de lening ter grootte van uw oude hypotheekschuld.

Indien u uw oude woning in 2003 heeft verkocht of de nieuwe al in 2003 heeft aangekocht, hoeft u zich nog geen zorgen te maken. U kunt dan gebruik maken van het overgangsrecht en is de bijleenregeling niet van toepassing. Gaat u samenwonen of gaat u juist scheiden? Let dan goed op, er zijn dan mogelijkheden om de bijleenregeling gunstiger toe te passen.

Eigenwoningforfait

In uw aangifte dient u bij uw inkomen het eigenwoningforfait op te tellen. Deze bijtelling is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning en loopt op van nihil tot 0,85% bij woningen vanaf € 75.000; met een maximumbijtelling van € 8.500.

Om het aflossen van uw hypotheek te stimuleren is m.i.v. 1 januari 2005 de wet aangepast. Het saldo van het eigenwoningforfait (+) en de hypotheekrenteaftrek (-/-) kan nooit meer positief zijn. Dit betekent dat, wanneer u geen of bijna geen hypotheekrente betaalt, het volledige eigenwoningforfait komt te vervallen. Overweegt u uw hypotheek op korte termijn geheel af te lossen, doe dit dan vóór 1 januari 2005; u verlaagt daarmee de grondslag in box 3 en bespaart daarmee 1,2% extra over het af te lossen bedrag.

Tip:
Het is pleitbaar dat u de lening niet aflost, maar eenvoudig opneemt in box 3 en niet in box 1. Dit kan bij beperkte leningen (met lage rente) aantrekkelijk zijn. Of de Belastingdienst dit accepteert weet u pas als u het zo opneemt in uw aangifte, ik zou het zeker doen.

Voorlopige teruggaaf

Verwacht u over 2005 belasting terug te ontvangen? Met ingang van 2005 zal de Belastingdienst automatisch een voorlopige teruggaaf verzorgen; u hoeft hiervoor geen nieuwe aanvraag in te dienen. De aanslag ontvangt u in december 2004, als u een hogere teruggave wilt ontvangen moet u een nieuwe voorlopige teruggave aanvragen.

Vooruitbetalen hypotheekrente

Is uw inkomen in 2005 substantieel lager dan in 2004? Dan kunt u overwegen om de hypotheekrente van 2005 vooruit te betalen in 2004. Het mag dan slechts gaan om de rente tot uiterlijk 30 juni 2005. U heeft dan recht op aftrek tegen een hoger tarief én u bespaart 1,2% heffing in box 3. Stem dit wel schriftelijk af met uw bank.

Werkruimte en kantoor aan huis

Met ingang van 2005 worden de fiscale eisen met betrekking tot de werkruimte en het kantoor in de eigen woning aanzienlijk verzwaard. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan, dan zijn de kosten niet langer aftrekbaar en kunnen deze niet meer onbelast vergoed worden. Heeft u werkruimte in de eigen woning, let dan goed op of u aan de voorwaarden voldoet.

Als we het kabinet mogen geloven, blijft de hypotheekrenteaftrek verder onaangetast. Maar gezien de reeds doorgevoerde wijzigingen van de afgelopen paar jaar, heb ik zo mijn twijfels en verwacht ik dat op de lange termijn het H-woord toch zal sneuvelen.

Voor nu: bijzondere fijne kerstdagen en een geweldig nieuwjaar!

Deel deze pagina

Laatste update op 24-06-2013
Artikel gemaakt op 24-11-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Column Archief Business class 2004 Actualiteiten eigen woning 2004 en 2005

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap