print sitemap zoeken disclaimer contact

Kwijtscheldingswinst

Een onderneming of rechtspersoon zal bij een kwijtscheldingswinst waarschijnlijk ook compensabele verliezen hebben. Bij een sanering (kwijtschelding van schulden) kan er dan winst ontstaan. Deze winst heet kwijtscheldingswinst. Voor zover deze winst groter is dan het bedrag van de compensabele verliezen is het voordeel in principe vrijgesteld (kwijtscheldingswinstvrijstelling ad artikekl 3.13 IB/ 8.1 VPB). Het voor deze vrijstelling prijsgegegeven deel van de vorderingen moet dan niet voor verwezenlijking vatbaar zijn geweest. De gedachte hierachter is dat belastingheffing de continuiteit van de onderneming of rechtspersoon niet in gevaar moet brengen bij een sanering.

Sinds 2022 is de verliescompensatie beperkt tot 50% voor zover de winst mer dan € 1.000.000 bedraagt. Deze beperking kan tot gevolg hebben dat bij een kwijtschelding van schulden bedrijven in de problemen komen inzake de kwijtscheldingswinst.

Conclusie

Kwijtscheldingswinst is belastingvrij als u de schuld normaal niet zou kunnen betalen.

Essentie

U heeft als ondernemer een schuld aan een leverancier, bank of derde, en u kunt deze niet meer betalen. Als de schuldeiser deze kwijtscheldt, heeft u als ondernemer (schuldenaar) een voordeel. Indien de kwijtschelding op zakelijke gronden plaatsvindt, dan is het voordeel winst uit onderneming. Als er geen zakelijke motieven zijn, is er sprake van een schenking, voordeel is dan privé bij de ondernemer belast (veelal hogere belastingdruk). Een belastingheffing over de kwijtschelding zou onlogisch zijn, omdat de Belastingdienst dan voordeel geniet van de kwijtschelding. De regeling geldt alleen als de ondernemer de schuld niet kan betalen, dit gezien vanuit de positie van de schuldeiser. Voor de schuldeiser (bijvoorbeeld leverancier) is de schuld aftrekbaar van de winst. Als de schuldenaar nog een box 1 verlies heeft of een negatief inkomen, dan moet dit eerst worden verrekend, het meerdere is kwijtscheldingswinst.

Voor wie?

De regeling geldt zowel voor ondernemers (eenmanszaak, VOF, maatschap, etc.) als voor B.V.'s.

Adviesonderdelen

Binnen een fiscale eenheid kan het besluit van toepassing zijn, verrekening is ingewikkeld. Als de vennootschap de laatste 6 jaar in een fiscale eenheid was opgenomen, is ook een speciale regeling van toepassing. Binnen concernverband geldt soms de opwaarderingsreserve (voor de liefhebber: artikel 13 ba van de Wet op de Vennootschapsbelasting). Bij vragen stuur gerust een e-mail aan onze specialisten.

Jurisprudentie over kwijtscheldingswinst

Soms is de kwijtscheldingswinst bepaling niet van toepassing (Hoge Raad d.d. 17 december 2010 ECLI:NL:HR:2010:BL7270), bijvoorbeeld als de kwijtschelding tussen partijen is overeengekomen bij het aangaan van de transactie. Een soortgelijke casus wordt behandeld door het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden op 4 februari 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:710). Voor de kwijtscheldingswinstvrijstelling moet dus sprake zijn van rechten van schuldeisers. Als deze rechten door contractuele bepalingen teniet zijn gegaan, kan geen sprake meer zijn van kwijtschelding van voormelde rechten in de zin van art. 3.13(1)(a) IB of Artikel 8 lid 1 VPB. Het moet dus gaan om niet voor verwenlijking vatbare rechten, als dit anders is gaat het dus niet goed (zie Rechtbank Noord Holland 1 juni 2016). Ook bij een bodemloze put lening kan het mis gaan bij een verzoek om kwijtschelding (zie Hof Leeuwarden d.d. 11 april 2012).

Vragen over kwijtschelding of sanering?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Meer weten van kwijtscheldingswinst

Deel deze pagina

Laatste update op 13-03-2024
Artikel gemaakt op 01-03-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Kwijtscheldingswinst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap