print sitemap zoeken disclaimer contact

Kwijtscheldingswinst

Conclusie

Kwijtscheldingswinst is belastingvrij als u de schuld normaal niet zou kunnen betalen.

Essentie

U heeft als ondernemer een schuld aan een leverancier, bank of derde, en u kunt deze niet meer betalen. Als de schuldeiser deze kwijtscheldt, heeft u als ondernemer (schuldenaar) een voordeel. Indien de kwijtschelding op zakelijke gronden plaatsvindt, dan is het voordeel winst uit onderneming. Als er geen zakelijke motieven zijn, is er sprake van een schenking, voordeel is dan privé bij de ondernemer belast (veelal hogere belastingdruk). Een belastingheffing over de kwijtschelding zou onlogisch zijn, omdat de Belastingdienst dan voordeel geniet van de kwijtschelding. De regeling geldt alleen als de ondernemer de schuld niet kan betalen, dit gezien vanuit de positie van de schuldeiser. Voor de schuldeiser (bijvoorbeeld leverancier) is de schuld aftrekbaar van de winst. Als de schuldenaar nog een box 1 verlies heeft of een negatief inkomen, dan moet dit eerst worden verrekend, het meerdere is kwijtscheldingswinst.

Voor wie?

De regeling geldt zowel voor ondernemers (eenmanszaak, VOF, maatschap, etc.) als voor B.V.'s.

Adviesonderdelen

Binnen een fiscale eenheid kan het besluit van toepassing zijn, verrekening is ingewikkeld. Als de vennootschap de laatste 6 jaar in een fiscale eenheid was opgenomen, is ook een speciale regeling van toepassing. Binnen concernverband geldt soms de opwaarderingsreserve (voor de liefhebber: artikel 13 ba van de Wet op de Vennootschapsbelasting).

Meer weten van kwijtscheldingswinst

Deel deze pagina

Laatste update op 25-12-2012
Artikel gemaakt op 01-03-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis Kwijtscheldingswinst

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap