print sitemap zoeken disclaimer contact

Aandachtspunten bij faillissement

In mijn praktijk adviseren wij regelmatig bedrijven bij een faillissement dat voor de deur staat. Meestal is de termijn te kort om nog in rust een schade te voorkomen. In dit artikel een korte uiteenzetting van de meest voorkomende adviezen bij een naderend faillissement.

Waarom gaan bedrijven failliet?

De meeste bedrijven gaan in de huidige tijd failliet omdat het simpelweg even tegenzit. De belangrijkste redenen dat bedrijven het niet halen zijn:

 1. Financieel de zaak niet op orde (slechte administratie of slechte accountant).
 2. Product wordt ingehaald door de markt.
 3. Onvoldoende spek op de botten (reserves).
 4. Slechte locatie.
 5. Zwak ondernemersplan en product of dienst in einde cyclus.
 6. Onderschatten van de concurrentie.
 7. Onjuist personeel of personeel dat niet productief is (te oud, ziek, etc.).
 8. Te snelle groei welke niet gefinancierd kan worden.
 9. Slechte ondernemer voor de fase waarin het bedrijf zich nu bevindt.
 10. Teveel uitgaven door bedrijf of de ondernemer.

Saneren en bedrijf doorlichten

Meestal zijn het interne zaken die zorgen voor een faillissement. Ondernemers zeggen vaak dat het aan externe zaken heeft gelegen. Het mooie nieuws is dat u interne zaken kunt oplossen, externe niet. De belangrijkste adviezen zijn:

 1. Neem snel besluiten en voer deze ook uit (geen halve maatregelen). Kijk hierbij eerst een weekend naar kosten die kunnen worden geschrapt en vervolgens ook naar personeel, pensioen, locatie en producten / diensten (uitbreiden of schrappen).
 2. Kijk kritisch naar uw administratie (debiteuren sneller laten betalen / aanmanen, crediteuren - in overleg - later betalen, werk met algemene voorwaarden en duidelijke opdrachten, factureer via post en mail (evenzo voor aanmaningen), stuur factuur direct nadat de dienst is geleverd resp. de goederen zijn geleverd).
 3. Maak een begroting voor volgende jaren en zorg ervoor dat er een actuele liquiditeitsbegroting is.

Grootste problemen bij faillissement voorkomen

Neem contact op met een fiscaal jurist en / of advocaat om uw risico's te inventariseren en met hem te bespreken wat wel en niet verstandig is. In dit gesprek komen de volgende zaken aan de orde:

 1. Zorg dat de boekhouding op orde is (rechten en plichten van de B.V. / N.V. moeten duidelijk zijn 2:9 BW).
 2. Deponeer tijdig uw jaarrekening (vóór 31 januari ) (artikel 2:248 BW).
 3. Ga geen verplichtingen aan waarvan u weet of moest weten dat de B.V. / N.V. ze niet kan nakomen.
 4. Meld betalingsonmacht tijdig aan de Belastingdienst, het UWV en het pensioenfonds (bestuurdersaansprakelijkheid).
 5. Zorg ervoor dat intercompany vorderingen worden gladgestreken (niet te hoog oplopen).
 6. Vermijd borgstellingen en onderlinge aansprakelijkheden. Als de DGA borg staat, betaal dan zoveel mogelijk aan de bank. Let hierbij wel op een mogelijke pauliana.
 7. Betaal tijdig de belastingen. Bij een probleem kunnen andere B.V.'s binnen de structuur last krijgen van de niet betaalde belastingen (fiscale eenheid). Bovendien voorkomt u bodembeslag en aansprakelijkheid van de bestuurder (als privépersoon).
 8. Leg overeenkomsten tussen B.V.'s onderling en de B.V. / DGA goed vast (eventueel laten registreren bij de Belastingdienst of notariële akte opstellen).
 9. Let op tegenstrijdige belangen tussen concern B.V.'s resp. de B.V. en de DGA.
 10. De curator of de Belastingdienst zal soms de DGA in privé aanspreken. Zorg ervoor dat u de huwelijkse voorwaarden op orde hebt (verrekenbeding wordt soms niet nageleefd).
 11. Kijk of een akkoord met de schuldeisers of een doorstart mogelijk is.

Deel deze pagina

Laatste update op 06-01-2013
Artikel gemaakt op 10-09-2012
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Overeenkomsten Checklisten Bedrijf Aandachtspunten bij faillissement

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap