print sitemap zoeken disclaimer contact

Kleine ondernemersregeling en zonnepanelen

KOR niet van toepassing voor belastingadviseur met zonnepanelen

Een persoon kan verschillende ondernemingen hebben. Wordt een regeling zoals de kleineondernemingsregeling (hierna: KOR) dan toegepast per onderneming of per ondernemer? Doorgaans komen wij geregeld ondernemers en particulieren tegen die vragen hebben over de gevolgen en werking van de KOR. Deze regeling kan voor een ondernemer namelijk twee kanten opwerken. Hieronder zullen wij dit verduidelijken. Tevens behandelen wij een arrest over dit onderwerp (Hoge Raad d.d. 27 januari 2023)

In het kort de kleine ondernemersregeling en zonnepanelen
  • Voor de kleine ondernemersregeling mag de omzet niet hoger zijn dan €20.000.
  • Meeste particulieren die zonnepanelen kopen maken gebruik van de kleine ondernemersregeling.
  • Btw terugvragen gaat eenvoudig via de internetsite van de Belastingdienst.
  • Hoge Raad oordeelt dat de kleine ondernemersregeling per ondernemer moet worden beoordeeld.
  • Voor de omzet bij de KOR mag niet naar de afzonderlijke ondernemingen worden gekeken.
  • Vanaf 2023 is het btw-arief op zonnepannelen 0%. U kunt dus ook geen btw meer terugvragen.

De werking van de kleineondernemersregeling

Indien u meedoet aan de KOR, heeft dat een aantal gevolgen. U berekent bijvoorbeeld geen btw aan uw afnemers, wat betekent dat u ook geen btw afdraagt aan de Belastingdienst. U hoeft geen facturen te versturen. Wel moet u uw inkoopfacturen bewaren. Doorgaans hoeft u geen aangifte omzetbelasting meer te doen. Daar tegenover staat dat u geen recht hebt op aftrek van voorbelasting. Indien u meedoet aan de KOR, betekent dat, dat u meedoet voor een periode van 3 jaar. Tenzij uw omzet de grens overstijgt van € 20.000 binnen één kalenderjaar. Op dat moment moet u dat doorgeven aan de Belastingdienst en vervalt de deelname aan de KOR.  

Recente uitspraak van de Hoge Raad inzake zonnepanelen en KOR

Over de vraag of de KOR wordt toegepast per ondernemer of per onderneming heeft de Hoge Raad onlangs geoordeeld. De casus is als volgt. Een zelfstandig belastingadviseur heeft zonnepanelen op het dak van zijn woning laten installeren. Hij dient hiervoor een formulier opgaaf zonnepaneelhouders in bij de Belastingdienst. Op het formulier geeft hij aan dat hij al ondernemer is en doet een beroep op de ontheffing van administratieve verplichtingen behorend bij de KOR.

De inspecteur wijst dit verzoek af. De omzet van de twee ondernemingen samen is namelijk te hoog om gebruik te maken van de KOR. De Hoge Raad oordeelt dat de KOR per ondernemer geldt en niet per onderneming. De belastingadviseur kan daarom geen beroep doen op de KOR.

Ondernemerschap voor de btw bij exploitatie van zonnepanelen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft in 2013 geoordeeld dat, indien particulieren elektriciteit produceren via zonnepanelen op het dak van een particuliere woning, dit wordt aangemerkt als economische activiteit. Het directe gevolg voor de praktijk hiervan was, dat particuliere eigenaren van zonnepanelen die stroom leveren aan het net, met recht kunnen stellen dat zij ondernemer voor de btw zijn. Sterker nog, de regelgeving dwingt er toe dat deze personen zich laten registeren als btw-plichtige, aangifte doen en btw voldoen.

Deze personen zouden zich onder toepassing van de KOR kunnen laten ontheffen voor alle administratieve verplichtingen, niet factureren en geen aangifte doen.

Nultarief per 1 januari 2023

Per 1 januari 2023 geldt het nultarief voor de levering en installatie van zonnepanelen. Echter, deze regeling biedt niet voor iedereen een uitkomst. Niet alle knelpunten rondom zonnepaneelhouders worden met de maatregel opgelost. Een voorbeeld hiervan zijn zzp'ers. Indien zij geen gebruik kunnen of willen maken van de KOR, zullen zij nog steeds btw moeten afdragen voor hun stroomleveringen aan het net en over hun privégebruik. De levering van stroom aan het net valt niet onder het nultarief van de btw. In veel gevallen zal de maatregel een verlichting in de administratieve lasten zijn van zonnepaneelhouders.

KOR per ondernemer en niet per onderneming

Zoals uit de uitspraak van de Hoge Raad blijkt, wordt de KOR toegepast per ondernemer en niet per onderneming. De belastingadviseur kan in dit geval geen beroep doen op de KOR, omdat zijn omzet de grens overstijgt.

In de praktijk komen wij ook casussen tegen van particulieren die zonnepanelen hebben laten plaatsen en, al dan niet met wetenschap, vallen onder de KOR. In het jaar daarop start deze desbetreffende particulier een onderneming. Nietsvermoedend vinden er investeringen plaats in panden, auto’s en inventaris. Vervolgens vraagt deze ondernemer de voorbelasting terug middels een aangifte omzetbelasting. De Belastingdienst weigert deze teruggave. Dit om de simpele reden dat de ondernemer onder de KOR valt omdat hij ooit eens zonnepanelen heeft laten plaatsen, wat betekent dat hij geen recht heeft om voorbelasting te claimen.

Noot fiscaal jurist inzake btw, KOR en zonnepanelen

Bovenstaande situatie kan zeer nadelig uitpakken voor u als ondernemer. Laat u daarom tijdig bijstaan of u van een gedegen advies voorzien. Heeft u vragen over uw eigen situatie of twijfelt u ergens over? Neem dan gerust eens contact op met één van onze fiscaal juristen.

Bron btw en zonnepanelen

Hoge Raad d.d. 27 januari 2023 ECLI:NL:HR:2023:101

Zaak Fuch Arrest bij de EU in 2013

Btw op zonnepanelen afgeschaft per 2023 (Rijksoverheid)

Deel deze pagina

Laatste update op 08-02-2023
Artikel gemaakt op 03-02-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Bijzondere regelingen Kleine ondernemersregeling zonnepanelen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap