print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingplan 2024 aangenomen

De belastingplannen zijn in de nachtelijke uren (26-27 oktober 2023) aangenomen. Waarom dit soort belangrijke wetswijzigingen (die over miljarden gaan) 's nachts om 3 uur worden aangenomen is een raadsel en beschamend. De feitelijk reden is voor dit soort onzorgvuldige gedrag in de tweede kamer is dat de verkiezingen eraan komen. Normaal is er 6 weken meer tijd. Het ging om tientallen wijzigingsvoorstellen.

Relevante fiscale wijzigingen in 2024 en daarna

Hieronder sommen wij een aantal relevante wijzigingen voor u op.

 1. De tarieven in box 2 zullen veranderen in 2024. Het toptarief in box 2 wordt per 1 januari 2024 verhoogd van 26,9% tot 33%. Dit was in eerste instantie 31% (amendement 36418, nr. 11);
 2. In de vennootschapsbelasting zou de giftenaftrek worden afgeschaft voor giften onder de € 100.000. Dit gaat niet door. Om deze niet-ingegane maatregel alsnog budgettair te dekken, wordt het maximumbedrag voor excessief lenen uit de eigen bv verlaagd naar € 500.000. Dit was € 700.000. (amendement 36418, nr. 60);
 3. Het tarief in box 3 wordt per 1 januari 2024 verder verhoogd naar 36% (amendement 36418, nr. 11);
 4. De IACK wordt afgebouwd in negen stappen voor ouders die recht hebben op de IACK, inclusief ouders van kinderen geboren na 31 december 2024. Tevens wordt de afschaffing van de IACK met twee jaar uitgesteld, van 2025 naar 2027. Hiermee is de IACK op 1 januari 2035 uitgefaseerd. (amendement 36418, nr. 61);
 5. De voorgestelde verlaging van de mkb-winstvrijstelling voor 2024 komt op een percentage van 13,31% (amendement 36418, nr. 43);
 6. De 30%-regel wordt per 1 januari 2024 verlaagd. Dit is maximaal 30% van uw belastbaar loon voor de eerste 20 maanden, 20% van uw belastbaar loon voor de volgende 20 maanden en 10% van uw belastbaar loon voor de volgende 20 maanden. komende 20 maanden. Na 60 maanden verstrijkt de maximale termijn voor beslissingen over de 30%-regel. De overgangsbepalingen gelden voor werknemers die in de laatste periode van 2023 30% beslissingsrecht hadden.(amendement 36418, nr. 63);
 7. Vanaf 1 januari 2025 vervalt de faciliteit voor het inkopen van eigen aandelen in de dividendbelasting. De inkoop van eigen aandelen wordt net zo belast als het uitkeren van dividend. (amendement 36418, nr. 11);
 8. De kansspelbelasting wordt met 1 procentpunt verhoogd (amendement 36418, nr. 111);
 9. De bankenbelasting wordt verhoogd van 0,044% naar 0,058% voor het deel dat gaat om de kortlopende schuld. Voor de langlopende schulden wordt het tarief verhoogd van 0,022% naar 0,029% (amendement 36418, nr. 11);
 10. De belastingvermindering voor de energiebelasting wordt voor het jaar 2024 verhoogd met € 23,40 naar € 521,78 (exclusief omzetbelasting) (amendement 36418, nr. 68);
 11. De accijns op alcohol zou worden verhoogd met 16,3%. Dit wordt bijna gehalveerd. De accijns op tabak wordt wel verhoogd (amendement 36418, nr. 111);
 12. Je krijgt als belastingplichtige of inhoudingsplichtige het recht om een verzoek om inzage in jouw fiscale dossier te doen. Een besluit op een verzoek om inzage is een voor bezwaar vatbare beslissing, zodat daartegen de bezwaar- en beroepsmogelijkheid openstaat. De fiscale geheimhoudingsplicht geldt in dit geval niet (amendement 36418, nr. 110);
 13. Het percentage van de vrijstelling goingconcernwaarde van de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting wordt per 1 januari 2025 verlaagd van 83% naar 75%, in plaats van de voorgestelde 70%. Met ingang van 1 januari 2025 vervalt de voorwaarde van ‘ten minste 0,5%’ voor situaties waarin de verkrijger een bloed- of aanverwant in de rechte lijn is van een rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang houdt in het andere lichaam. Om dit budgttair te dekken wordt het verschil van € 9 miljoen structureel van aan derden verhuurde onroerende zaken bedrijfsopvolgingsregeling en doorschuifregeling ingezet. Tevens wordt de regeling groen sparen en beleggen versoberd. Vanaf 1 januari 2025 wordt de vrijstelling groene beleggingen verlaagd naar € 30.000 (amendement 36421, nr. 11);
 14. Voor de bedrijfsopvolgingsfaciliteit en de doorschuiffaciliteit aanmerkelijk belang vervalt de voorwaarde van een registratie van pachtovereenkomsten bij de grondkamer, als er sprake is van een schriftelijke pachtovereenkomst waarbij ook is voldaan aan de in art. 7:396 lid 1 onderdelen a tot en met c BW opgenomen voorwaarden voor noodzakelijke vruchtwisseling (amendement36421, nr. 8);

Heeft u vragen over deze wijzigingen van maatregelen? Neem dan gerust contact op met een van onze fiscalisten.

Vragen over belastingplannen 2024 en 2025?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 30-10-2023
Artikel gemaakt op 30-10-2023
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Prinsjesdag Belastingplannen Belastingplan 2024 Belastingplan 2024 aangenomen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap