print sitemap zoeken disclaimer contact

Feyenoord moet crisisheffing betalen

Als je hoge salarissen kunt betalen en nog winst maakt, moet je ook veel belasting betalen. Dit is niet onredelijk, aldus de Rechtbank.

Uitspraak Rechtbank Den Haag inzake Feyenoord 

De Rechtbank Den Haag heeft ook een negatieve uitspraak gedaan over de crisisheffing. De voetbalcub (in deze Feyenoord) moet ruim € 650.000 aan crisisheffing uit 2012 gewoon betalen. Feyenoord (of belastingplichtige, zoals we dit zo mooi zeggen), gaat in Hoger Beroep. Er is volgens de rechter geen sprake van een individueel buitensporige last of onredelijke last voor voetballers of diens werkgever. Als je meer loon hebt betaald, moet je ook meer heffing betalen, aldus de rechter.

De rechter kijkt bij deze uitspraak mede naar de positieve ontwikkeling van het eigen vermogen van de club. Deze ontwikkeling is positief, dus kon de club ook gewoon betalen. In de uitspraak staan ook de cijfers van Feyenoord (voor de liefhebber), het eigen vermogen is in 4 jaar tijd gestegen van € 25.000.000 (negatief) naar € 3.000.000 (positief) in 2013 / 2014, de resultaten zijn de laatste jaren (meer dan) prima: €  3.000.000 - € 5.000.000, daarnaast werd er in 2013 / 2014 ook nog € 1.600.000 verdiend met transfers. Lees hier de uitspraak.

Noot fiscaal jurist inzake uitspraak

In 2012 is als crisismaatregel in de loonbelasting de extra heffing ingevoerd van 16% voor zover het jaarloon van een werknemer de € 150.000 overschrijdt. De heffing komt voor rekening van de werkgever, in deze dus de voetbalclub. Wij schreven al eerder, zie crisisheffing voetballers, dat dit een onredelijke heffing is omdat de wetgeving is ingevoerd op het moment dat werkgevers en werknemers hierop niet meer kunnen reageren. De wetgeving is met terugwerkende kracht ingevoerd. In een uitspraak uit 2014 beslist de rechtbank Noord Holland geheel anders.

  • Een DGA keert een bonus ad € 600.000 aan zichzelf uit in februari 2012. In april 2012 is aangekondigd dat de wetgeving (vermoedelijk) wordt aangepast. Dit is volgens de Rechtbank de eerste aanwijzing dat de crisisheffing wordt ingevoerd (artikel 32bd Wet Loonheffing). Er is sprake van het doorbreken van de fair balance, aldus de rechter. De loonheffing moet worden terugbetaald, het beroep is terecht. (Bron uitspraak.) Een deel van de vergoeding bij de voetbalclub zal ook zien op vergoedingen in deze periode.
  • Een voetballer ontvangt vergoedingen voor wedstrijden (of trainingskampen) in het buitenland, dit is zeker bij Feyenoord ook zo. Deze vergoedingen vallen - naar mijn stellige mening - niet onder de crisisheffing.

Al met al is deze periode niet geheel op de juiste gronden gevoerd en had er een "beter resultaat" ingezeten. Maar ja, de trein loopt nog en we zitten in de eerste helft, in de tweede helft zal het Gerechtshof zich in hoger beroep nog over de zaak buigen. Uiteindelijk zal de Hoge Raad de beslissing (in de verlenging) nemen.

Bron uitspraak Feyenoord

Rechtbank Den Haag d.d. 15 januari 2015 (ECLI NL RBDHA 2015 487).

Deel deze pagina

Laatste update op 13-02-2015
Artikel gemaakt op 12-02-2015
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Belasting en kredietcrisis 16% crisisheffing onrechtmatig? Feyenoord moet crisisheffing betalen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap