Volg ons op:

Twitter Updates

Wijziging rechtsvorm? Vóór 1 april 2015 regelen!

Als u per 1 januari 2015 een eenmanszaak of een samenwerkingsverband zoals een vennootschap onder firma (VOF) of een maatschap wilt inbrengen in een besloten vennootschap (B.V.), dan kan dat nog steeds. De reden voor inbreng kan zijn het behalen van fiscaal voordeel, maar vaak is beperking van aansprakelijkheid een belangrijkere overweging.

Ook de omgekeerde route, de B.V.-structuur verlaten en terug naar de eenmanszaak, VOF of maatschap. Dit vanwege fiscale voordelen van de eenmanszaak. Wij rekenen dit voordeel overigens graag voor u uit!

Normaal gesproken is deze terugwerkende kracht niet mogelijk, maar als u vóór 1 april een intentieverklaring opstelt, ondertekent en aan de Belastingdienst ter registratie aanbiedt, is het overgangstijdstip van 1 januari altijd mogelijk. Doet u dit later, dan kunt u alleen nog met gebruik van de faciliteit van de geruisloze inbreng de B.V. in.

Termijnen

Wat te doen?

U hoeft nu niet te beslissen om al dan niet over te gaan naar een andere rechtsvorm. U moet een intentieverklaring of voorovereenkomst opstellen en deze aangetekend naar de Belastingdienst sturen. Daarvoor is een geleideformulier op de website van de Belastingdienst beschikbaar. Wel is het natuurlijk goed om dit zo snel mogelijk met ons af te stemmen.

Als niet aan de voorwaarden voor terugwerkende kracht tot het begin van het boekjaar is voldaan, kan natuurlijk wel een overgangstijdstip in de loop van het jaar worden overwogen. Er zullen dan wel tussentijdse cijfers moeten worden opgemaakt.

Artikel datum : 20-03-2015 | Artikel laatst gewijzigd : 26-03-2015

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen