print sitemap zoeken disclaimer contact

Verlaging en afschaffing jubelton

Het kabinet gaat de mogelijkheid bekijken om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling met betrekking tot de eigen woning, ook wel jubelton genoemd, te verlagen. Thans is het kabinet voornemens om de regeling per 1 januari 2024 in zijn geheel af te schaffen. Schenkingen in 2022 moeten in 2023 of 2024 worden besteed (in een eigen woning).

Afschaffing jubelton in 2024

De regeling zal in 2024 worden afgeschaft. Voor een eigenwoning schenking gedaan in 2022 mag een nog ongebruikt deel van de vrijstelling (tot € 106.671) in 2023 nog worden gebruikt, maar niet meer in 2024. Vorenstaande kan ook als uw kind in 2022 nog geen eigen woning heeft. U moet wel een kruisje zetten bij "eigenwoning vrijstelling " op het schenkingsformulier.

Afschaffen jubelton

Op dit moment bedraagt de belastingvrije schenking met betrekking tot de eigen woning € 106.671. Begin dit kalenderjaar werd reeds bekend gemaakt dat het de bedoeling is dat deze ruime schenkingsvrijstelling per 1 januari 2024 uit ons midden zal gaan verdwijnen.

Eerder verlagen jubelton

Er kwam veel kritiek op het plan van het kabinet om de jubelton vanaf 2024 af te schaffen. Naar aanleiding van Kamervragen gesteld door GroenLinks heeft de staatssecretaris van Financiën (Marnix van Rij) gekeken naar de mogelijkheden om eerder wat te doen aan de jubelton.

Officieel kan het bedrag dat kan worden geschonken zonder er belasting over te betalen eerder worden verlaagd naar € 1. Daarmee wordt de vrijstelling in feite afgeschaft in 2023, maar dit is 'niet logisch', legt Van Rij uit. Het kan namelijk voor problemen zorgen, omdat ouders op dit moment eveneens € 27.231 belastingvrij kunnen schenken aan kinderen zonder dat er een specifiek bestedingsdoel aan verbonden is.

Bij de jubelton moet het geld in een eigen woning worden gestoken. “Dit komt de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede”, schrijft Van Rij. “Bijkomend risico is druk op de uitvoering als gevolg van vragen over de uitwerking van de regeling voor 2023 en noodzakelijk herstel waar verkeerde keuzes gemaakt blijken te zijn.”  Daarom zou het logisch zijn om het bedrag van ruim € 27.000 aan te houden als ondergrens, aldus de staatssecretaris. Van Rij zal de Kamer hier binnenkort verder over informeren.

Update dinsdag 8 maart 2022

Vandaag heeft de staatssecretaris een brief naar de Tweede Kamer gezonden met daarin een voorstel om de jubelton per 1 januari 2023 te verlagen naar € 27.231. Waarna we dus officieel niet meer van een jubelton kunnen spreken.

Dit bedrag is gekozen omdat deze vrijstelling daarmee op hetzelfde niveau komt als de eenmalige vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kinderen.

Vermogens zwaarder belasten?

In het parlement klinkt de oproep overigens steeds vaker om vermogens - en dus ook schenkingen van vermogende ouders aan hun kinderen - zwaarder te belasten. Daarnaast oordeelde de rechter eind vorig jaar nog dat de vermogensrendementsheffing in box 3 in strijd met de wet is.

Noot van de adviseur

Wij houden de ontwikkelingen omtrent de jubelton en ook de vermogensrendementsheffing in box 3 nauwlettend in de gaten. Het is echter wel te adviseren om – indien u voornemens bent hier gebruik van te maken – de jubelton nog in 2022 te benutten. Zo kunt u in ieder geval nog het meest optimaal gebruik maken van de regeling.

Tot besluit

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan gerust eens – geheel vrijblijvend – contact op met één van onze onderstaande adviseurs.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-09-2022
Artikel gemaakt op 02-03-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Schenken en erven Verlaging en afschaffing jubelton

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap