print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

De btw-positie van de holding

In de praktijk komt vaak de vraag naar voren of btw aftrekbaar is in de holding of niet. Situaties moeten worden beoordeeld naar alle feiten en omstandigheden, hier is dan ook geen eenduidig antwoord op te geven. Een holding kwalificeert niet altijd als ondernemer voor de btw. Indien dit wel het geval is, dan heeft de holding niet altijd een volledig recht op de aftrek van btw. Het is daarom van belang om de btw-positie van de holding goed te beoordelen. Indien dit niet zorgvuldig gebeurt, loopt de ondernemer risico op een correctie en een boete.

Ondernemer voor de btw

Indien een holding alleen aandelen houdt, dan kwalificeert deze niet als ondernemer voor de btw. Dit betekent dat de holding geen recht heeft op btw-aftrek. Mengt de holding zich in het beheer van haar deelneming en ontvangt de holding daarvoor een vergoeding, dan is wel sprake van ondernemerschap. Dividend is overigens geen vergoeding voor het mengen in het beheer, de holding zal hier een aparte vergoeding voor moeten bedingen bij haar deelneming. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer er managementdiensten worden verricht aan de deelneming van de holding.

Holding in de fiscale eenheid voor de btw

Indien de holding kwalificeert als btw-ondernemer, dan kan deze worden opgenomen in de fiscale eenheid voor de btw als aan de overige voorwaarden is voldaan. In eerste instantie kan een zuivere holding niet worden opgenomen in de fiscale eenheid btw. Echter, op grond van de holdingresolutie kan een holding die enkel beleidsbepalende en sturende functies heeft binnen het concern en die daarvoor geen vergoeding ontvangt wel worden opgenomen in de fiscale eenheid voor de btw.

Arrest Hof van Justitie EU inzake btw bij holding

De feiten inzake de btw-positie bij een holding:
  • W GmbH is een holdingvennootschap met twee deelnemingen (X en Y) in Duitsland.
  • De holding verricht boekhoudkundige en managementdiensten tegen vergoeding voor X en Y.
  • X en Y verrichten diensten die zien op de verkoop van woningen. Deze diensten zijn grotendeels vrijgesteld van btw.
  • W GmbH verricht kosteloos diensten voor X en Y. In ruil voor deze diensten verkrijgt W GmbH een winstrecht.
  • De inbreng van deze diensten ziet voornamelijk op architectendiensten, diensten die zien op de planning en algemene aanneming.
  • De diensten verricht W GmbH deels uit eigen middelen en deels door de aankoop bij derden.
De rechtsvraag

De vraag die is voorgelegd aan de Europese rechter was of W GmbH recht heeft op btw-aftrek over de ingekochte diensten bij derden of niet.

Uitspraak Hof van Justitie inzake btw bij holding

Op 8 september 2022 heeft het Hof van Justitie EU geoordeeld in de zaak W GmbH. Hier oordeelde het Hof van Justitie dat een holding geen recht heeft op aftrek van voorbelasting voor diensten die zij afneemt van derden en inbrengt in haar dochtervennootschappen. De dochterondernemingen gebruiken de diensten daadwerkelijk ten behoeve van hun ondernemingsactiviteiten. Doordat de gemaakte kosten bedoeld zijn voor de activiteiten van de deelnemingen die grotendeels niet-belaste prestaties verrichten, houden de kosten geen verband met de managementactiviteiten die de holding ten behoeve van de deelnemingen verricht. De kosten die W GmbH maakt zijn niet noodzakelijk om X en Y te verwerven. Zij vormen alleen het voorwerp van de inbreng in de dochterondernemingen. De inbreng door W GmbH is vergelijkbaar met het houden van aandelen en vormt geen economische activiteit voor de btw. Daarbij laat het Hof van Justitie EU meewegen dat, wanneer de deelnemingen de diensten zelf hadden afgenomen, zij ook geen recht op aftrek van voorbelasting hadden. 

Noot fiscaal jurist inzake btw-diensten bij holding

In het verleden zijn veel uitspraken gedaan die zien op de vraag of een holding recht heeft op aftrek van voorbelasting of niet. Regelmatig leidt dit tot discussies met de Belastingdienst. Bovenstaand arrest ziet op een specifieke situatie, toch sluiten wij niet uit dat deze uitspraak tot nieuwe vraag- en discussiepunten leidt. Heeft u vragen over uw eigen situatie of twijfelt u ergens over? Neem dan gerust eens contact op met één van onze fiscaal juristen.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-10-2022
Artikel gemaakt op 11-10-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Btw-positie holding

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap