print sitemap zoeken disclaimer contact

Negatieve waarde in box 3

Kan een vermogensbestanddeel, zoals een pand of een stuk grond, een negatieve waarde in box 3 hebben? De Wet op de Inkomstenbelasting geeft hierop geen duidelijk antwoord. Volgens de Belastingdienst is dit niet mogelijk, maar volgens de rechter wel. Een bijzondere uitspraak.

Onroerende zaak voor negatieve waarde in box 3

Henk heeft een vermogen van ruim € 400.000. De waarde van de grond (na sanering) bedraagt € 210.000, de saneringskosten worden door de provincie ingeschat op € 6.300.000. Als saneringskosten heeft Henk slechts 10% hiervan meegenomen, namelijk € 630.000. De waarde van de grond kwam hiermee uit op negatief € 420.000. Het box 3 vermogen daalt hiermee tot nihil. De inspecteur is het hier niet mee eens, omdat volgens de inspecteur de waarde van de grond niet negatief kan zijn, de waarde moet worden gesteld op € 0. De Wet op de Inkomstenbelasting is hierover niet duidelijk, dus de bal ligt bij de rechter. De rechter is het met Henk eens, de waarde van dit stuk grond kan negatief zijn.

Noot fiscaal jurist inzake negatieve waarde box 3

De rechtbank stelt terecht vast dat de wet niet duidelijk is. Advocaat Wattel (ECLI:NL:PHR:2017:1134) heeft echter al wel eens vastgesteld dat de waarde van box 3 vermogen zowel positief als negatief kan zijn. De rechtbank sluit hierbij aan. De rechtbank stelt hierbij ook dat de verkoper vermoedelijk een bedrag aan een koper moet vergoeden als de grond wordt verkocht. Ook kan het zijn dat overheid op enig moment Henk gaat verplichten om de grond te saneren. Omdat Henk maar 10% van de saneringskosten meeneemt als negatieve waarde, vindt de rechter dit redelijk. Dat Henk niet meer negatieve waarde nodig had om zijn box 3 vermogen naar nihil te krijgen, deed verder niet terzake. De rechter volgt het systeem van de wet, artikel 5.19 lid 1 Wet op de Inkomstenbelasting stelt immers dat bezittingen moeten worden aangegeven tegen de waarde in het economische verkeer. Op grond van de parlementaire geschiedenis en de mening in de doctrine moet worden aangenomen dat met het begrip waarde zowel iets positiefs als negatiefs kan worden bedoeld. In een eerdere procedure is ook aan een renteswap een negatieve waarde toegekend. Deze uitspraak kan voor vele belastingplichtigen mogelijkheden bieden, hoe zit het met onderhoud, verborgen gebreken, negatieve waarde door snelwegen of ontwikkelingen in de buurt?

Heeft u een vraag over uw aangifte inkomstenbelasting? Neem gerust eens contact met ons op !

Bron negatieve waarde in box 3

Hoge Raad d.d. 2 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:124

Rechtbank Noord Nederland d.d. 20 oktober 2021 ECLI:NL:RBNNE:2021:4671

DJ

Deel deze pagina

Laatste update op 19-11-2022
Artikel gemaakt op 24-02-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Box 3 waarde negatief

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap