print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Omzetbelasting

BTW vraagstuk ?

Vraag onze fiscaal juristen

Klik hier

Boekenonderzoek inzake BTW?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

BTW Scan ?

Vraag vrijblijvende offerte

Klik hier

Btw-tarief werkzaamheden aan woningen

Het isoleren, schilderen, stukadoren en behangen van woningen die ouder zijn dan twee jaar valt onder het lage 9% btw-tarief. De termijn van twee jaar gaat in vanaf de datum waarop een pand voor het eerst als woning gebruikt wordt. Ook het schoonmaken in woningen valt onder het verlaagde tarief. Hierbij geldt niet de voorwaarde dat de woning ouder dan twee jaar dient te zijn.

Definitie woningen

Woningen zijn onroerende zaken die bestemd zijn voor permanente bewoning door particulieren. Het maakt hierbij niet uit of de onroerende zaak eigendom is van de bewoner of dat de bewoner de onroerende zaak huurt. Garages, schuren, serres en aan- en uitbouwen vallen onder het begrip ‘woning’ indien zij zich bevinden op hetzelfde perceel als de woning. Dit geldt tevens voor de bij een woning behorende tuin.

Niet als woningen zijn bijvoorbeeld aan te merken:

 • Bedrijfsgebouwen en -ruimten;
 • Afzonderlijke garageboxen;
 • Vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan;
 • Hotels / pensions;
 • Ziekenhuizen.

Verlaagd btw-tarief

Voor toepassing van het verlaagde btw-tarief is het niet noodzakelijk dat de werkzaamheden worden verricht door bijvoorbeeld een schilders- of stukadoorsbedrijf of behanger. Ook bijvoorbeeld aannemers en klusbedrijven die deze werkzaamheden uitvoeren mogen het lage btw-tarief van 9% hanteren. Voor toepassing van dit tarief is tevens niet noodzakelijk dat de opdrachtgever een particulier is.

Als schilder- / stukadoorswerk in onderaanneming wordt verricht, is het 9%-tarief zowel in de relatie hoofdaannemer-opdrachtgever als in de relatie hoofdaannemer-onderaannemer van toepassing.

Isoleren woningen en btw

Indien een woning wordt geïsoleerd met als doel dat de woning energiezuiniger wordt, dan vallen de arbeidskosten voor het aanbrengen van het isolatiemateriaal onder het 9%-tarief. Dit geldt enkel voor woningen ouder dan twee jaar.

De (isolatie-)materialen vallen onder het hoge btw-tarief van 21%. Dit geldt eveneens voor andere werkzaamheden dan isoleren, bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden voorafgaand aan de isolatie.

Schilderen woningen en btw

Het schilderen van woningen valt onder het verlaagde btw-tarief van 9%. Dit geldt enkel voor woningen ouder dan twee jaar. Toepassing van het lage tarief geldt voor:

 • De gebruikte materialen;
 • Het voorbereiden van het schilderwerk;
 • Voorbehandelingen;
 • Het lakverven, vernissen en beitsen;
 • Het aanbrengen van een giet- of coatingvloer;
 • Het binnen een verfsysteem aanbrengen van flakes op trappen en vloeren.

Werkzaamheden die te ver afstaan van het schilderwerk vallen onder het 21%-tarief. Hieronder valt bijvoorbeeld het vervangen van ramen, betonreparatie en het kitwerk aan de constructie.

Stukadoren woningen en btw

Het stukadoren van woningen ouder dan twee jaar valt onder het 9%-tarief. Het gaat hierbij ook om het voorbereiden van het stukadoorwerk, voorbehandelingen en de gebruikte materialen.

Werkzaamheden die te ver afstaan van het stukadoorswerk vallen onder het hoge btw-tarief van 21%.

Behangen woningen en btw

Het behangen van woningen valt onder het 9%-tarief, mits het gaat om woningen ouder dan twee jaar. Het lage tarief geldt voor:

 • Behangen;
 • Noodzakelijke voorbereidingswerkzaamheden voor het behangen;
 • Gebruikte materialen, zoals behanglijm.

Het leveren van het behang zelf valt onder het 21%-tarief.

Schoonmaken woningen en btw

Het schoonmaakwerk in de woning valt onder het 9%-tarief. Dit geldt zowel voor woningen die ouder dan twee jaar zijn als voor woningen die nog niet ouder dan twee jaar zijn. Schoonmaakwerkzaamheden die onder het 21%-tarief vallen zijn:

 • Schoonmaakwerkzaamheden aan de buitenkant van de woning;
 • Specifieke schoonmaakdiensten zoals schoorsteenvegen;
 • Schoonmaakwerkzaamheden die meestal door een gespecialiseerd bedrijf met speciale apparatuur worden uitgevoerd.

Factureren bij meerdere werkzaamheden en btw

Als de werkzaamheden die vallen onder het verlaagde tarief deel uitmaken van een groter aannemingswerk, dan splitst u in de offerte en factuur de werkzaamheden die onder het 21%-tarief vallen en de werkzaamheden die onder het 9%-tarief vallen.

Belang voor de praktijk

Als eigenaar van een woning of portefeuille woningen, heeft u veelal geen recht op aftrek van voorbelasting. Het kan dan ook lonend zijn om vooraf duidelijkheid te verkrijgen over het van toepassing zijnde btw-tarief. Ook het controleren van de facturen op de juistheid van de gehanteerde tarieven is van belang. Heeft u in het verleden facturen gehad met een te hoog btw-tarief? Neem dan contact met ons op om uw situatie te bespreken.

Noot fiscaal jurist inzake btw en werkzaamheden aan woning

Heeft u vragen over toepassing van het verlaagde btw-tarief op werkzaamheden aan de woning of portefeuille woningen? Neem dan gerust contact met ons op! Ook voor andere vragen met betrekking tot de btw kunt u bij ons terecht.

Deel deze pagina

Laatste update op 23-02-2024
Artikel gemaakt op 04-11-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Omzetbelasting Btw-tarief werkzaamheden aan woningen

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap