print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

DGA

Vrijgestelde beleggingsinstelling voor DGA

Nederland kent een beleggingsmogelijkheid waarbij zonder vennootschapsbelasting kan worden belegd. Deze mogelijkheid kan werken voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA's) die hun bedrijf hebben verkocht en een B.V. met geld over hebben.

Wijziging VBI 2017

De VBI wordt door steeds meer DGA's gebruikt en wij hebben er diverse opgericht. Vanaf 20 september 2016 (Prinsjesdag) is de VBI een stuk minder aantrekkelijk geworden. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 1. Direct afrekenen: de VBI kon zonder belasting te betalen tot stand worden gebracht. De AB-claim werd namelijk doorgeschoven naar de toekomst. Vanaf 20 september 2016 moet er direct 25% worden afgerekend over de AB-winst (het vermogen in de VBI). Er blijft dus geen 100% vermogen in de VBI over, maar slechts 75%.
 2. Flits VBI: een gebruikte optie is om box 3 vermogen onder te brengen in een B.V. (hierdoor geen box 3 heffing meer). Als het vermogen kort in box 3 blijft (18 maanden), is er sprake van een zogenaamde flits VBI, dit is niet toegestaan.
 3. Box 3 rendement: er komt een koppeling tussen de box 3 heffing en het rendement waarmee binnen de VBI moet worden gerekend.

Aandachtspunt: er wordt terugwerkende kracht voorgesteld (dus invoering per direct en niet per 1 januari 2017). Gezien het rechtszekerheidsbeginsel is het nog maar de vraag of dit ook doorgaat. De Raad van State heeft al voorgesteld om de terugwerkende kracht te laten vervallen, tenzij er een beter gefundeerde motivering wordt gegeven voor speculatief gedrag.

Het is niet gezegd dat de VBI-maatregel ingaat per 20 september 2016, het is dus zaak dit te volgen en wellicht in december 2016 nog een VBI op te richten. De VBI is een stuk minder aantrekkelijk geworden door deze maatregel, maar hoeft nog niet in de prullenbak. Voor box 3 vermogen dat duurzaam wordt ondergebracht in een VBI zal er niet veel veranderen. Conclusie: rekenen en goed laten adviseren, de berekening is vrij simpel.

Uitleg

Een VBI is een N.V. of fonds voor gemene rekening. De VBI hoeft geen VPB te betalen en dus ook geen aangifte te doen. Een VBI moet u aanvragen bij de Belastingdienst in Almelo (centraal voor Nederland). Een deskundige begeleiding is noodzakelijk. De vereisten:

 1. B.V. moet zich uitsluitend bezighouden met beleggen.
 2. Beschikking van de Belastingdienst.
 3. Minimaal twee aandeelhouders (in principe 10% bij partner, kind of derde).
 4. Beleggen binnen bepaalde grenzen.

Tips en aandachtspunten

 1. Bij gemeenschap van goederen met uw echtgenoot is 10% overgang (aan uw echtgenoot) in principe niet voldoende, wellicht soort aandelen gaan toekennen.
 2. Een minderjarig kind kan geen aandeelhouder zijn (als tweede aandeelhouder).
 3. B.V. notarieel omvormen naar N.V. en statuten aanpassen i.v.m. beleggingsbeleid.
 4. Rechtstreeks beleggen in onroerend goed is niet toegestaan.
 5. Beleggen in overleg met de bank, niet in buitenlandse aandelen (bronheffing is niet verrekenbaar).
 6. Pensioen in de B.V. is niet toegestaan.
 7. Laat uw testament nakijken bij uw notaris.
 8. U moet afrekenen over mogelijk aanwezige stille reserves.

10% belang krijgen

De nieuwe aandeelhouder moet (tenminste) 10% van de aandelen van de DGA kopen. Veelal is dit geld niet beschikbaar. Een schenking van de DGA aan de nieuwe aandeelhouder (zijn meerderjarig kind of vrouw) zou hiervoor een oplossing zijn. Een lening van de DGA aan de nieuwe aandeelhouder is waarschijnlijk een probleem, dit moet u dus voorleggen. De aandelen kunnen via een juridische splitsing door de DGA worden overgedragen, dit voorkomt zogenaamde box 2 heffing. Het is nog wel even de vraag of alsdan dividendbelasting verschuldigd is (15%). Als deze verschuldigd is, dan kan de DGA deze verrekenen met de door hem te betalen inkomstenbelasting.

Conclusie

Voor een B.V. met veel geld of vermogen is een VBI te overwegen. Ruwweg ligt de grens (vanaf) € 1 miljoen. Los van een bezoek aan een fiscaal jurist, notaris en uw bank is de operatie vrij simpel.

Vrijgestelde beleggingsinstelling voor DGA [news] 2016-12-12 0000-00-00 0000-00-00

Meer weten van vrijgestelde beleggingsinstelling dga

Deel deze pagina

Laatste update op 17-08-2021
Artikel gemaakt op 04-05-2009
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips DGA Vrijgestelde Beleggingsinstelling DGA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap