print sitemap zoeken disclaimer contact

Belastingheffing in Frankrijk

Op vrijdag 21 juni 2024 speelt Nederland tegen Frankrijk, een mooie reden om te kijken hoe het fiscale stelsel in Frankrijk werkt. Een mooi land dat zeker geen belastingparadijs is. Qua tarieven en wetgeving lijkt het redelijk op Nederland.

Algemene informatie Frankrijk

Frankrijk is een West-Europees land en heeft een gevarieerd landschap, van de bergketens van de Alpen en de Pyreneeën tot de prachtige kusten langs de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. De Franse cultuur staat wereldwijd bekend om zijn kunst, literatuur, mode en keuken. Het land heeft een lange traditie van toonaangevende kunstenaars, schrijvers en ontwerpers voortgebracht, en de Franse keuken wordt beschouwd als een van de beste ter wereld. Niet te vergeten heeft Frankrijk ook erg goede wijnen.

Belastingheffing in Frankrijk

Frankrijk heeft een zeer uitgebreid belastingstelsel en heeft met veel landen een belastingverdrag gesloten. Zo ook met Nederland (sinds 1973). In dit artikel gaan wij kort in op het Franse belastingstelsel.

Net zoals de meeste andere Europese landen is Frankrijk geen belastingparadijs. Ze hanteren een progressief belastingstel. Ze hebben een personenbelasting wat vergelijkbaar is met de Nederlandse inkomstenbelasting en een afzonderlijke bedrijvenbelasting (vergelijkbaar met de Nederlandse vennootschapsbelasting).

Inkomstenbelasting in Frankrijk

Frankrijk hanteert progressieve schijven. Onderstaand volgt een opsomming van de schijven:

  • 0% voor inkomens tot € 11.294
  • 11% voor inkomens tussen € 11.295 en € 28.797
  • 30% voor inkomens tussen € 28.798 en € 82.341
  • 41% voor inkomens tussen € 82.342 en € 177.106
  • 45% voor inkomens boven de € 177.107

Particulieren moeten nog steeds een aangifte indienen meestal tussen mei en juni na het afgesloten kalenderjaar

Kapitaalwinstbelasting in Frankrijk

30% op roerende goederen en 19% op onroerend goed.

Kapitaalinkomstenbelasting in Frankrijk

Er wordt een forfaitair bedrag van 30% geheven (12,8% inkomstenbelasting en 17,2% sociale bijdragen).

Erfbelasting in Frankrijk

Voor de erfbelasting gelden progressieve tarieven tot 45%.

Vermogenswinstbelasting in Frankrijk

19% plus 17,2% sociale bijdragen

Vennootschapsbelasting in Frankrijk

Het tarief vennootschapsbelasting bedraagt: 25%. Er geldt onder voorwaarden een verlaagd tarief voor de verkoop van onroerend goed van 19%. Ook kunnen kleine- en nieuwe ondernemingen onder voorwaarden onder een verlaagd tarief vennootschapsbelasting vallen. Tot slot zijn vermogenswinsten op de verkoop van aandelen onder voorwaarden grotendeels vrijgesteld onder de deelnemingsvrijstelling. Verliezen uit andere jaren mogen worden verrekend, maar kunnen zijn aan een maximum gebonden.

Omzetbelasting in Frankrijk

Het standaard hoge tarief is 20%. Voorts zijn er verlaagde tarieven van 10% en 5,5%.

Overdrachtsbelasting in Frankrijk

Frankrijk kent ‘slechts’ een overdrachtsbelasting van 5% tot 6% op onroerende zaken. Vennootschappen waarin hoofdzakelijk onroerende zaken zitten is een tarief van 0,1% verschuldigd.

Noot Fiscaal Jurist inzake belastingstelsel Frankrijk

Het Franse belastingstelsel is erg complex  en uitgebreid, met veel verschillende soorten belastingen die door zowel bedrijven als particulieren moeten worden betaald. Bij emigratie is het noodzakelijk er overleg gaat plaatsvinden tussen uw Nederlandse en Franse adviseur. Wij kunnen u vFrankrijk kent ook vele tegemoetkoming in de vorm van verlaging van tarieven bij bijvoorbeeld kleine ondernemingen. Dit maakt het belastingstelsel onder andere ook zo ingewikkeld. Voor actuele en volledige info verwijzen wij u graag naar: France Highlights 2024 (deloitte.com)

Vragen over emigratie?

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-06-2024
Artikel gemaakt op 07-06-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Landeninformatie Frankrijk Belastingheffing in Frankrijk

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap