print sitemap zoeken disclaimer contact

Waar belasting betalen?

Nederland heeft verdragen gesloten met ongeveer 100 landen. In de opstelling kunt u nazien waar u belasting zou moeten betalen als niet-ingezetene. Of dit land daadwerkelijk gaat heffen, hangt af van lokale wetgeving. De opstelling is gemaakt door de Belastingdienst en kan dus in uw situatie anders uitpakken. Belangrijk hierbij zijn jurisprudentie, Europese wetgeving, aanvullende verdragen, etc.

terug

Panama

Geschiedenis verdrag Inwerkingtreding Van toepassing m.i.v. Overgangsrecht
1 december 2011 1 januari 2012  
Soort inkomsten NL PAN Opmerkingen
Box I Loon loon 14, lid 1   Als NL werkland is, tenzij 183-dagenbepaling (tijdvak: 12 maanden) zie art.14 lid 2.
beloning directeur/commissaris/e.d. 15    
beloning overheid m.u.v overheidsbedrijf 18, lid 1   Tenzij diensten in PAN worden verleend door een persoon met de PAN nationaliteit of door een in PAN lokaal aangeworven persoon
artiesten en sporters 16, lid 1   Uitzondering bij overeenkomsten van korte duur (< 3 maanden) ziet NL af van heffingsrecht
studenten of in opleiding zijnde personen   19 Mits betalingen uit bronnen buiten NL
personeel aan boord van vliegtuigen, schepen in internationaal verkeer 14, lid 3   Mits de onderneming in NL is gevestigd
Pensioen en lijfrente Definitie lijfrente→ art.17, lid 2 publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1    
privaat/overheidsbedrijf, beroepspensioen en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom publiekrechtelijk pensioen 17, lid 1    
afkoopsom ingegaan pensioen (privaat/ overheidsbedrijf) en lijfrente 17, lid 1    
afkoopsom niet ingegaan pensioen en lijfrente 17, lid 3    
Uitkeringen AOW / Anw / WAO / WIA / Waz / Wajong 17, lid 1    
WAO / WIA-suppletie   14, lid 1 Indien betaald door of namens particuliere werkgever
18, lid 1   Indien betaald door of namens publieke werkgever (zie overheidsbeloning)
Wulbz 14    
W.W. 17, lid 1    
ROW rente ter beschikking stellen 11, lid 2   Maximaal 5% van het bruto bedrag
Box II   winst 13, lid 4   Mits in het tijdvak van 12 maanden voorafgaand aan de vervreemding > 10% van het aandelenkapitaal of stemrecht bezat.
dividend 10, lid 2   Maximaal 15% van het bruto bedrag
Restartikel: zie art. 20

Deel deze pagina

Laatste update op 11-07-2018
Artikel gemaakt op 06-08-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Belastingverdragen Waar belasting betalen Panama

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap