print sitemap zoeken disclaimer contact

Onduidelijkheden stamrechtvrijstelling 2013 - 2014

In de belastingplannen 2014 is aangekondigd dat de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014 vervalt. Dat betekent dus het einde van de mogelijkheid om een ontslaguitkering fiscaal vriendelijk te laten behandelen door de aanspraak onder te brengen in een Stamrecht B.V. of een bancair product als een bankspaarrekening. Beide grote beroepsorganisaties van belastingadviseurs, zowel het Register Belastingadviseurs (RB) als de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB), hebben zich kritisch uitgelaten over deze maatregel. De mogelijkheid van toepassing van de middelingsregeling over drie jaren biedt slecht weinig soelaas en effectuering duurt vaak nog nog enige jaren. 

Wanneer uiterlijk bedingen?

Zowel het RB als het NOB hebben in hun commentaar verduidelijking gevraagd inzake het moment waarop nog een stamrecht kan worden bedongen. Het probleem is meestal de afspraken met de werkgever over het beëindigingsmoment en het moment waarop de ontslagvergoeding wordt uitbetaald. De overgangsregeling (artikel 39f, lid Wet IB 2001) geldt voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten, hiervoor blijven de bestaande regels gelden. De vraag is hoe dit moet worden geïnterpreteerd. Volgens de Staatssecretaris in de Memorie van Toelichting moet een stamrecht ook daadwerkelijk op 31 december 2013 zijn uitbetaald. Volgens de tekst van de wet zou het hebben van een aanspraak (vastgelegd tussen werkgever en werknemer) voldoende moeten zijn, mogelijk in combinatie met het storten van de ontslagvergoeding op een derdenrekening bij een notaris. Wij adviseren onze cliënten om deze onzekere grens niet op te zoeken en het zoveel mogelijk in 2013 af te wikkelen.

In 2014 weer uitkeren, maar welk bedrag?

Het voorgestelde artikel 39, lid 2 LB biedt de mogelijkheid om in 2014 (en niet daarna) het stamrecht ineens uit te keren. Dat geldt voor zowel B.V. als bij banksparen. Het gehele stamrecht moet dan ineens worden uitgekeerd, waarbij 80% van het stamrecht in de heffing wordt betrokken en 20% dus niet. De vraag is wat de omvang van het bedrag is dat uitgekeerd moet worden.
Stel dat de stamrechtverplichting volgens de balans € 150.000 is, maar dat er slechts nog liquide middelen aanwezig zijn ter hoogte van  € 100.000. Wat moet men dan uitkeren en waarop is de 20% "korting" van toepassing? Het is niet duidelijk.

Wat te doen?    

Bespreek met ons de te zetten stappen:

  • Stamrecht B.V. of banksparen, wat is voor u het slimste?
  • Bespreek de mogelijkheden met uw werkgever.
  • Keuze gemaakt: regel het opzetten van een stamrecht B.V. eventueel zo snel mogelijk.
  • Beoordeel in 2014 definitief of u uitkeert of het geld als stamrecht blijft kwalificeren. 

Meer weten?

Stel ons vrijblijvend uw vraag of maak een afspraak.

Deel deze pagina

Laatste update op 17-10-2013
Artikel gemaakt op 10-10-2013
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Gouden handdruk Onduidelijkheid overgangsrecht stamrecht BV 2014

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap