print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Geen beroep op oude gunstiger inkeerregeling mogelijk

Inkeerregeling

Geen beroep op oude gunstiger inkeerregeling mogelijk

Als je in het verleden onjuiste aangiften had gedaan en daarna wilde inkeren, kon je dit gedurende een zekere periode boetevrij doen. In de loop der jaren is de inkeerregeling ingeperkt en kreeg je ook over die oude jaren bij inkeer een (gematigde) boete.

Vraag is of hier sprake is van een ongeoorloofde strafverhoging met terugwerkende kracht over oudere jaren. Onlangs heeft de Hoge Raad besloten dat dit is toegestaan; in dit artikel een korte uitleg omtrent het hoe en waarom.

Situatie inkeer

Belanghebbende heeft een bankrekening in Zwitserland en heeft verzuimd deze in haar aangiften Inkomstenbelasting te vermelden.

Op 30 december 2014 maakt zij gebruik van de inkeerregeling. Zij sluit met de Inspecteur een vaststellingsovereenkomst waarin wordt overeengekomen dat de correcties over de jaren 2001 t/m 2013 alsnog worden nagevorderd in één aanslag Inkomstenbelasting over het jaar 2013. Daarbij wordt voor de jaren 2012 en 2013 geen boete opgelegd; voor de oudere jaren wordt een boete opgelegd van 30%. In de overeenkomst is opgenomen dat zij in bezwaar mag / kan komen tegen de hoogte van de boete.

Verzwaring boetes inkeerders

Indien belanghebbende zich in of vóór 2009 had gemeld voor de inkeerregeling, had zij over de jaren 2001-2009 geen boete gekregen. Nu zij pas in 2014 melding heeft gedaan, is zij een boete van 30% verschuldigd over deze zelfde jaren. Belanghebbende is van mening dat deze boete moet komen te vervallen omdat geen zwaardere straf mag worden opgelegd dan ten tijde van het plegen van het strafbare feit van toepassing was.

De Rechtbank is het met haar eens en zegt dat de inkeerregeling valt onder de bescherming van artikel 7 van het EVRM; er mag geen zwaardere straf worden opgelegd dan bij melding in of vóór 2009.

De Hoge Raad volgt de overweging van de Rechtbank dat de inkeerregeling een sanctiebepaling is die onder artikel 7 van het EVRM valt, maar dit betekent volgens de Hoge Raad niet dat zij een beroep kan doen op de eerdere gunstigere inkeerregeling. De boete blijft in stand.

De aanscherping van de inkeerregeling bepaalt dat de oude regeling tot 1 januari 2010 van toepassing bleef voor aangifen die vóór die datum waren gedaan of gedaan hadden moeten worden. De regeling was voldoende duidelijk over de vraag of en zo ja tot welk bedrag iemand het risico op een boete loopt.

Er is een periode geboden om alsnog in te keren, dus iedereen wist dat de inkeerregeling zou worden versoberd; de "hogere" straf was dus niet onvoorzienbaar.

Conclusie: als je later bent ingekeerd, kun je je niet beroepen op de lagere fiscale boete uit het verleden.

Hulp bij inkeer en vrijwillige verbetering

Mocht u hulp nodig hebben om alsnog in te keren, bijvoorbeeld als u verborgen vermogen heeft geërfd, dan kunt u contact opnemen.

Wilt u alsnog inkeren?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van geen beroep op oude gunstiger inkeerregeling mogelijk


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Landendesk Inkeerregeling Geen beroep op oude gunstiger inkeerregeling mogelijk

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap