print sitemap zoeken disclaimer contact

NOW 3.0 de wijzigingen

De subsidie voor loonkosten wordt verlengd tot 1 juli 2021. Hierbij krijgen werkgevers ruim 1 jaar een vergoeding voor de loonkosten binnen hun bedrijf. Wat is er gewijzigd en hoe werkt de NOW 3.0?

De NOW 2 loopt af op 1 oktober 2020, dan begint NOW 3. Een aanvraag kan pas later worden ingediend, vermoedelijk per midden november 2020.

Belangrijkste punten NOW 3.0

 1. Omzetdaling: gelijk aan NOW 1 en 2 namelijk 20%. Vanaf 2021 wordt dit 30%
 2. Loonsom vergoeding : 80% (en in Q1 2021 70% en Q2 2021 60%)
 3. Maximale loon : vanaf Q2 2021 wordt dit lager namelijk € 4.845 (tot dat moment € 9.691)
 4. Verlaging loonsom zonder gevolgen: Q4 2020 : 10% Q1 2021: 15% en Q2 2021: 20%
 5. Werk naar werk: onder NOW 3 moet de werkgever de werknemer helpen aan een nieuwe baan. Dit via het UWV begeleiden
 6. Scholing: plicht werkgever om zich in te zetten voor scholing van de werknemer (regeling Nederland leert door)
 7. Ontslag: dit zal geen subsidiekorting meer opleveren. De korting van 5% komt onder NOW 3 te vervallen.

NOW 3.0 in het kort

 • Tegemoetkoming is voor periode van 3 maanden (niet 4 maanden zoals NOW 2)
 • Loonsom mag met 10% dalen (zonder gevolgen)
 • Tegemoetkoming is 80% (was 90%)
 • Omzetdaling tenminste 20% (in oktober - december 2020, soms zijn andere periodes toegestaan).
 • Bedrijfseconomisch ontslag is toegestaan (geen extra korting), wel inspanningsverplichting naar nieuwe baan voor de werknemer
 • NOW advies / berekening / voorbeeld besluiten kunt u hier aanvragen.

Belangrijkste wijzigingen NOW 3.0

 1. De NOW 3.0 loopt tot en met 1 juli 2021.
 2. Tijdvak 1: oktober - december 2020, vergoeding 80%, loonsom mag dalen met 10% zonder boete, maximale vergoeding 2x dagloon (€ 9.691) en omzetverlies tenminste 20%.
 3. Tijdvak 2: januari - maart 2021, vergoeding 70%, loonsom mag dalen met 15% zonder boete, maximale vergoeding 2x dagloon (€ 9.691) en omzetverlies tenminste 30%.
 4. Tijdvak 3: april - juni 2021, vergoeding 60%, loonsom mag dalen met 20% zonder boete, maximale vergoeding 1x dagloon (€ 4.845) en omzetverlies tenminste 30%.
 5. Start regeling per 1 oktober 2020.
 6. Extra korting op de subsidie voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen komt te vervallen.
 7. Er wordt een inspanningsverplichting in NOW 3.0 opgenomen om werknemers te begeleiden van werk naar werk. Als de werkgever hieraan niet meewerkt, leidt dit tot een korting op de subsidie.
 8. Aanvragen 3e tijdvak per 16 november 2020 tot en met 13 december 2020, aanvraag kan met terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020.
 9. Aanvragen 4e tijdvak van 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021.
 10. Aanvragen 5e tijdvak van 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021.
 11. De referentiemaand voor de loonsom bedraagt voor alle 3 de tijdvakken de maand juni 2020.
 12. Als de loonsom daalt boven de grenzen genoemd onder punt 2, 3 en 4 dan leidt dat alleen tot verlaging van de subsidie over de excedent loonsomdaling.
 13. Voor de omzetvergelijking wordt in alle tijdvakken vergeleken met 2019, zodat de effecten van COVID-19 geen vertekend beeld opleveren.
 14. Per tijdvak kan werkgever beslissen om aanvraag in te dienen.
 15. NOW 3 kan ook worden aangevraagd als NOW 1 en / of 2 niet zijn aangevraagd.
 16. Inspanningsverplichting voor scholing blijft bestaan, evenzo als bij NOW 2.0.
 17. Verbod op uitkeren van dividend en bonussen blijft bestaan, evenzo als bij NOW 2.0.
 18. Voorschot bedraagt 80% van de subsidie.
 19. Vaststelling voor de subsidie over de drie tijdvakken van NOW 3.0 vindt steeds plaats vanaf 1 september 2021.
NOW 3.0 schema

Omzetverlies 

 NOW vergoeding 

 Loondaling   Max Loon 
Oktober - december 2020 

 20%

 80%

 10%

 9.691

Januari - maart 2021

 30%

 70%

 15%

 9.691

April - juni 2021 

 40%

 60%

 20%

 4.845

         

Wilt u gebruik maken van de NOW box ? Vraag offerte aan !

Bedrijfsnaam

*

Naam

*

Aantal medewerkers

Bent u tevreden over uw belastingadviseur :

Wilt u een vrijblijvende offerte / advies ontvangen?

Opmerkingen/vragen

Ja, ik ga akkoord met de verwerking van mijn gegevens. Jongbloed Fiscaal Juristen NV mag mij per e-mail info sturen en mijn persoonlijke gegevens gebruiken om mijn interessegebieden vast te stellen zoals hier beschreven, en ik ben me ervan bewust dat ik op elk moment mijn toestemming kan intrekken.

Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2022
Artikel gemaakt op 04-09-2020
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Actueel Coronavirus en belastingen NOW regeling NOW 3.0

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap