print sitemap zoeken disclaimer contact

WVA onderwijs

Geen erkende opleiding, dan ook geen afdrachtvermindering

Een voorwaarde voor de afdrachtvermindering onderwijs is dat het moet gaan om een (Crebo) erkende opleiding. Gaat het om een (nog) niet erkende opleiding, dan mag de werkgever de afdrachtvermindering onderwijs (tot en met 2013) niet toepassen. In een procedure bij de Rechtbank Den Haag kwam dit aan de orde

WVA en erkende opleidingen, de procedure

De gemeente Rotterdam plaatst in het kader van een reïntegratietraject werklozen (met een uitkering) bij bedrijf X. Deze werknemers volgen een opleiding bij dit bedrijf zodat ze in de toekomst bij een zorginstelling konden werken. De opleiding moet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om weer aan het werk te komen, in dit geval als werknemer binnen de thuiszorg, een zorghotel of iets dergelijks.  

De Belastingdienst stelt een boekenonderzoek in en tijdens dit onderzoek wordt geconstateerd dat over 2009 en 2010 onterecht de afdrachtvermindering onderwijs is toegepast. Er worden naheffingsaanslagen (ruim € 200.000) opgelegd en partijen stappen uiteindelijk naar de rechter.

Het bedrijf stelt het volgende:

  • In artikel 14, eerste lid, onderdeel e, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (hierna: WVA) vermelde afdrachtvermindering onderwijs mag worden toegepast. Er wordt immers in de geest van  de wet gehandeld. Dat zij ten tijde van het controlebezoek van verweerder niet over een verklaring van ‘de onderwijsinstelling’ beschikte doet daar niet aan af. Dit mede gezien het grote succes van het project, de doelgroep van het project en de afstand die de deelnemers aan het project hadden tot de arbeidsmarkt, en de partijen die bij het opstarten en uitvoeren van het project betrokken waren. Voorts sloot de door eiseres geboden opleiding volgens haar zo nauw aan bij de bedoeling van de wetgever met de afdrachtvermindering onderwijs, dat eiseres daar materieel aanspraak op kon maken.

De inspecteur is er snel klaar mee en stelt het volgende:

  • Het bedrijf heeft geen recht had op toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs, omdat niet aan alle formele vereisten werd voldaan.

De rechter komt vervolgens tot de volgende conclusies:

  • Volgens de rechtbank blijkt uit de wet en uit de parlementaire geschiedenis dat de afdrachtvermindering slechts kan worden toegepast indien de desbetreffende werknemer een op grond van het – door het ministerie van OCW ingestelde – zogenoemde Crebo-register erkende opleiding volgt.
  • Vaststaat dat de opleiding die het bedrijf in de onderhavige jaren verzorgde geen (onderdeel van een) erkende opleiding was.
  • Het bedrijf heeft dus geen recht op toepassing van de geclaimde afdrachtvermindering onderwijs.
  • Naheffing en boetes blijven in stand.

Bron WVA procedure

Rechtbank Den Haag d.d 1 juli 2013.

Deel deze pagina

Laatste update op 07-03-2014
Artikel gemaakt op 07-03-2014
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Bedrijven WVA onderwijs Geen erkende opleiding geen WVA

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap