print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Rechtspraak

Bijtelling over auto van de zaak

De Strikte Bewijslast bij Privégebruik Auto van de Zaak

In Nederland wordt bij privégebruik van een zakelijke auto een bijtelling toegepast op het inkomen. Deze bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto, afhankelijk van de CO2-uitstoot. Als de auto voor minder dan 500 kilometer privé wordt gebruikt, vervalt de bijtelling. Het nauwkeurig bijhouden van een rittenregistratie is essentieel om dit te bewijzen. De bijtelling is een belangrijk fiscaal aspect voor zowel werkgevers als werknemers. Bij een correctie wordt vaak een boete van ongeveer 50% opgelegd.

Inleiding bijtelling auto van de zaak

De fiscale wereld wordt vaak geconfronteerd met complexe vraagstukken rondom het privégebruik van auto's van de zaak. Een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch werpt licht op de strenge bewijslast die rust op belastingplichtigen. Deze column analyseert de zaak van een accountant die zijn Porsche niet bijtelde voor privégebruik.

Kernpunten inzake bijtelling over Porsche van de zaak

  1. De Casus: Een accountant met een Porsche (cataloguswaarde € 121.669) van de (eenmans)zaak. De accountant gaf geen bijtelling voor privégebruik voor de auto van de zaak aan in zijn aangifte inkomstenbelasting.

  2. Belastingdienst Onderzoek: De Belastingdienst stelde vast dat de rittenregistratie van de accountant niet overeenkwam met de gegevens van de autodealer. Dit leidde tot een navorderingsaanslag en een vergrijpboete.

  3. Rechtbank en Gerechtshof:De rechtbank verwierp het argument van de accountant over zijn beperkte tijd voor privégebruik. Het gerechtshof bevestigde later dat de bijtelling terecht was, gezien de onbetrouwbaarheid van de aangepaste rittenregistraties.

  4. Bewijslast: Het hof benadrukte de noodzaak van een objectief verifieerbare en regelmatig bijgehouden rittenregistratie. De accountant kon niet overtuigend aantonen dat de auto voor minder dan 500 kilometer privé was gebruikt.

Conclusie bijtelling auto van de zaak 

Deze zaak illustreert de strikte eisen die de Belastingdienst stelt aan het bewijs van beperkt privégebruik van een auto van de zaak. Het onderstreept het belang van een nauwkeurige en consistente rittenregistratie, dit elke dag wordt bijgehouden. Voor fiscaal juristen en belastingadviseurs is dit een cruciaal aandachtspunt bij het adviseren over en het beheren van de fiscale aspecten van bedrijfsauto's bij hun klanten.

Call-to-Action bijtelling auto van de zaak

Vrijwel dagelijks adviseren wij ondernemers en DGA's over de bijtelling bij een auto van de zaak. Hoe kan het goedkoper? Wat zijn de gevolgen bij meerdere auto's? Kun je achteraf nog een kilometeradministratie optellen? Is een youngtimer voordelig? Reglematig is er discussie met de Belastingdienst over het prive gebruik van de auto van de zaak. De bewijslast dat een auto maximaal (op jaarbasis) 500 kilometer prive is gebruikt ligt bij de belastingplichtige. Deze bewijslast is best pittig omdat er overtuigend moet worden aangetoond dat de auto minder dan 500 kilometer is gebruikt. In deze casus was sprake van een gebrekkige kilometeradministratie, gevolg is bijtelling en boete (en belastingrente).

Heeft u vragen over de fiscale behandeling van uw auto van de zaak of bent u betrokken bij een soortgelijk geschil? Neem contact op voor deskundig advies en begeleiding.

Bronnen bijtelling auto van de zaak

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 14 december 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:6400

Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 12 juli 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2302

Deel deze pagina

Laatste update op 31-01-2024
Artikel gemaakt op 31-01-2024
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Auto van de zaak Rechtspraak Bijtelling Porsche van de zaak

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap