print sitemap zoeken disclaimer contact

Restaurantkosten niet aftrekbaar

Verteerkosten ondernemer zijn niet aftrekbaar

Voor de kosten van voedsel, drank, representatie en congressen (inclusief reis- en verblijfkosten) geldt een aftrekbeperking, dus niet alle kosten zijn aftrekbaar (artikel 3.15 IB). De aftrekbeperking (20% is niet aftrekbaar) geldt niet indien de kosten samenhangen met het doel van de onderneming, bijvoorbeeld een restaurant. De aftrekbeperking kan op jaarbasis worden afgekocht als € 4.700 niet ten laste van de winst wordt gebracht (dit is niet tijdsevenredig, aldus een besluit uit 2020). Meestal is het voordelig om 20% van de kosten niet ten laste van de winst te brengen.

Verblijf in een hotel voor een zakelijke bespreking is voor 100% aftrekbaar van de winst, het diner valt meestal onder de aftrekbeperking. De Belastingdienst kijkt hier scherp naar, temeer omdat ook btw niet (volledig) verrekenbaar is.

Procedure inzake hotelkosten en eten

Henk is eigenaar van een eenmanszaak. In verband met diverse opdrachten verblijft Henk regelmatig in hotels, kamers of appartementen buiten zijn woonplaats, dit in binnen- en buitenland. Naast de verblijfkosten moest Henk natuurlijk ook eten en drinken (verteerkosten, zoals ontbijt, lunch en diner). De verteerkosten werden voor 80% ten laste van de winst gebracht. De Belastingdienst en de rechter vonden deze kosten niet aftrekbaar, omdat het privékosten zijn. Volgens het Gerechtshof moet iedereen eten en zijn het hiermee privékosten (overheersend privékarakter). De maaltijden zijn alleen genuttigd en dit kan thuis of in een hotel, dus privékosten, aldus de rechter.

Noot fiscaal jurist inzake restaurantkosten

Eigen verteerkosten van een ondernemer zijn volgens de rechter niet aftrekbaar van de winst, omdat het privékarakter overheerst. Ondernemers en werknemers zijn volgens het Gerechtshof niet gelijk aan elkaar (beroep gelijkheidsbeginsel faalt). Kosten zijn bij een ondernemer aftrekbaar (artikel 3.8 Wet IB) indien deze zakelijk zijn. De rechter gaat - min of meer - op de stoel van de ondernemer zitten om te beoordelen of kosten zakelijk zijn of niet. Zowel de Rechtbank als het Gerechtshof vonden de kosten niet aftrekbaar.

Dat de kosten voor buiten de deur eten hoger zijn dan thuis eten doet verder niet terzake. Het is een persoonlijke keuze van de ondernemer om niet zelf zijn eten klaar te maken, aldus de rechter.

De fiscale behandeling van de kosten van verteer wijkt dus af van de kosten voor een zakenlunch of zakendiner. Hiervan staat het zakelijk belang vast en deze kosten zijn dus (beperkt tot 80%) aftrekbaar. Maak in de boekhouding dus duidelijk of u alleen heeft gegeten of met een zakenrelatie. Noteer dit - indien mogelijk en niet in strijd met de AVG - op de bon (of in uw agenda).

Als een werkgever aan zijn werknemer maaltijden verstrekt (loon in natura), dan is de aftrekbeperking niet van toepassing, voor zover de kosten van de maaltijd zijn aangemerkt als loon in natura. Een bijzondere uitspraak die volgens de fiscale wettekst te begrijpen is.

Bron verteerkosten niet aftrekbaar

Gerechtshof d.d. 22 maart 2022 ECLI:NL:GHDHA:2022:513

Rechtbank Zeeland - West Brabant d.d. 3 juni 2021 ECLI:NL:RBZWB:2021:2724

Deel deze pagina

Laatste update op 02-05-2022
Artikel gemaakt op 21-04-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Ondernemer en belastingen Restaurantkosten niet aftrekbaar

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap