print sitemap zoeken disclaimer contact

Cryptowinst via eigen trading bot en belastingen

Belastingvrij via trading bot miljoenen winst maken!

Henk heeft een eigen trading bot ontwikkeld waarmee hij in cryptovaluta kan handelen. Via 124.000 transacties maakt Henk in 2017 forse winsten (ongeveer € 8 miljoen) en in 2018 subtantiële verliezen. Henk is van mening dat de winsten en verliezen belastingvrij zijn, omdat er bron van inkomen is. De Belastingdienst is het niet met Henk eens, er moet heffing in box 1 plaatsvinden omdat er veel eigen arbeid is verricht. De rechtbank is het met Henk eens, heffing in box 3 en niet in box 1. Reden: geen objectieve voordeelsverwachting omdat crypto een hoog speculatief gehalte heeft. Een bijzondere uitspraak die voordelen kan opleveren. Of er hoger beroep is aangetekend door de Belastingdienst, is nog niet bekend.

Handel in crypto in box 1 of box 3

Het bezitten of handelen in crypto lijkt steeds minder snel een fiscale bron van inkomen. Zeker niet als er winsten en verliezen worden gemaakt. Het nadeel is echter wel dat de Belastingdienst achter de lotto gaat invullen. Als er arbeid is geïnvesteerd en er alleen maar winsten worden gemaakt, kan de Belastingdienst zomaar besluiten dat sprake is van voorzienbare (objectieve) voordeelsverwachtingen en een lager speculatief risico. In deze uitspraak was sprake van winsten en verliezen.

Wanneer crypto in box 1?

Er is pas sprake van een bron van inkomen (box 1) als iemand structureel positieve resultaten behaalt als gevolg van arbeid. Deze arbeid moet meer zijn dan de arbeid die met speculatie samenhangt. Volgens de inspecteur heeft Henk (fictieve naam) met het gebruik van zijn eigen bot deze extra arbeid verricht en zal het voordeel moeten worden belast in box 1. Doordat er winst is gemaakt in 2017 en verlies in 2018, is er echter volgens de rechtbank sprake van een duidelijk speculatief karakter.

Noot fiscaal jurist inzake crypto en belastingheffing

De komende jaren zullen er vele procedures worden gevoerd over de belastingheffing in crypto. Binnen onze praktijk adviseren wij vele belastingplichtigen en / of overleggen wij namens belastingplichtigen met de Belastingdienst over het bezit en / of de handel in crypto. De vraag die partijen verdeeld heeft gehouden is: 'is er sprake van bron van inkomen?' Volgens vaste jurisprudentie is sprake van een bron van inkomen indien aan de drie broncriteria is voldaan:

  1. Deelname aan het economisch verkeer;
  2. Voordeel beogen (het subjectieve criterium); en
  3. Redelijkerwijs voordeel verwachten (het objectieve criterium).

Indien aan die drie criteria is voldaan, zijn de door Henk behaalde resultaten in principe belast in box 1 en moet beoordeeld worden of sprake is van winstrealisatie en of verweerder de omvang van het door eiser behaalde resultaat correct heeft berekend.

Henk heeft in eigen tijd een algoritme ontwikkeld (trading bot). Het programma kijkt naar koersverschillen die ontstaan bij cryptovaluta op verschillende handelsplatformen. Dit komt veelal door marktimperfectie. Het algoritme probeert door deze imperfectie een voordeel te behalen. Indien aan bepaalde - in het algoritme vastgelegde - parameters is voldaan, wordt automatisch een cryptovalutatransactie geïnitieerd. Genoemde imperfecties zijn slechts klein, maar door het verrichten van een groot aantal transacties, is desalniettemin substantieel voordeel te behalen. Verlies is echter ook mogelijk. Het resultaat dat hiermee door eiser is behaald, is door de Belastingdienst gezien als in box 1 te belasten arbitrageresultaat.

De Belastingdienst moet vervolgens bewijzen dat sprake is van een bron van inkomen. Hiertoe kijken de Belastingdienst en de rechtbank naar de inhoud van een brief van de staatssecretaris uit 2018 (zie onder). De brief wordt kennelijk aangemerkt als beleid.

De rechtbank komt tot het volgende (op grond van genoemde brief):

  • In de jurisprudentie is uitgemaakt dat geen sprake is van een bron van inkomen in geval van een speculatieve transactie en als het eindresultaat niet beïnvloedbaar is door de verrichte arbeid. Dat geldt ook voor de handel in cryptovaluta.
  • Als daarentegen structureel positieve resultaten worden behaald die kunnen worden verklaard door arbeid van belanghebbende die verder gaat dan de arbeid die met speculatie samenhangt, is wel sprake van een bron van inkomen.
  • De meeropbrengst moet dus verband houden met de verrichte arbeid (in kwalitatieve of kwantitatieve zin). In het concrete geval zal aan de hand van de feiten en omstandigheden moeten worden beoordeeld of al dan niet sprake is van een bron van inkomen. Dat laatste is ter beoordeling aan de inspecteur.
  • In zijn algemeenheid zal – met inachtneming van de feiten en omstandigheden van het specifieke geval – gelet op het voorgaande bij het minen en de handel in cryptovaluta door een natuurlijk persoon, niet snel sprake zijn van een bron van inkomen.

De rechtbank komt tot de conclusie dat geen sprake is van structureel positieve resultaten die het gevolg zijn van arbeid. Henk stelt dat hij de trading bot in 2015 in zijn vrije tijd heeft gemaakt. Dergelijke trading bots zijn echter ook gewoon op het internet te koop. Dat Henk deelneemt aan het economische verkeer staat wel vast. Dat Henk ook voordeel wil halen is duidelijk, hij wil immers geen geld verliezen.

Cryptovaluta zijn echter, gelet op de grote koersuitslagen, te beschouwen als hoog speculatieve vermogenstitels. Dit volgt ook uit het feit dat in 2018 forse verliezen zijn gemaakt. Dit is in een jaar welke in de procedure niet ter discussie staat, maar deze verliezen mogen wel worden meegewogen bij de beantwoording op de vraag of sprake is van een objectieve voordeelsverwachting. Daarnaast maakt de inspecteur niet aannemelijk dat er extra arbeid in 2015 en 2017 is gestoken in de trading bot om positieve resultaten te behalen. De winst is niet zomaar - zonder toelichting of onderzoek - toe te schrijven aan arbeid. De positieve resultaten zijn het gevolg van koersontwikkelingen die samenhangen met (hoog speculatieve) cryptotransacties. Hierop heeft Henk geen invloed.

Derhalve:

  • Hoog speculatief karaker;
  • Geen objectieve voordeelsverwachting;
  • Geen voordeel dat te koppelen is aan arbeid.

In Twente zeggen we: 'de domste boer'n hebt de dikste tuffel.' De betekening hiervan is: de domste boeren hebben de dikste aardappelen. Met geluk komt men vaak verder dan met verstand. Geluk of mazzel maakt nog geen ondernemer!

Bron crypto en belastingheffing box 1

Rechtbank Gelderland 13 mei 2022 ECLI:NL:RBGEL:2022:2836

Brief staatssecretaris d.d. 28 mei 2018 nummer 2018 - 000082316

DJ

Vragen over belastingheffing bij crypto?

Vul uw naam en contactgegevens in en wij nemen contact met u op.


Deel deze pagina

Laatste update op 20-06-2022
Artikel gemaakt op 10-06-2022
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Inkomstenbelasting Box 3 Besparen in box 3 Crypto munt en belastingen Crypto winst via eigen trading bot

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap