print sitemap zoeken disclaimer contact

Kostenschema rond de aankoop van een woning

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste kostensoorten weergegeven. Sommige kosten heeft u alleen bij een bestaande woning, andere alleen bij nieuwbouw. De kosten voor de aankoop en het verkrijgen van de hypotheek bedragen voor bestaande woningen circa 10% van de koopprijs en bij nieuwbouw circa 8%. Let bij uw aangifte goed op de aftrekbare kosten bij uw aangifte inkomstenbelasting.


Kosten voor de aankoop

 1. Transportakte door notaris (bestaande woning).
 2. Overdrachtsbelasting 6% (bestaande woning).
 3. Eventueel bouwkundig onderzoek (bestaande woning).
 4. Bouwrente ***.
 5. Bankgarantie.
 6. Makelaarscourtage, als u een makelaar heeft ingeschakeld (bestaande woning).
 7. De kosten van een bouwkundig rapport voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie *.
 8. Kosten van roerende goederen (bestaande woning).

Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek

 1. Afsluitkosten * (maximaal € 3.630 of 1,5% van de hoofdsom).
 2. Kosten gemaakt om juiste hypotheek te krijgen (reiskosten naar de bank, boeken, telefoonkosten, etc.) *.
 3. Opstellen hypotheekakte door notaris *.
 4. Taxatiekosten (bestaande woning) *.
 5. Aanvraag Nationale Hypotheekgarantie *.
 6. Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet.
 7. Bereidstellingsprovisie *.
 8. Kadastrale rechten hypotheek *.

Kosten aan het huis zelf

 1. Verbouwen (bestaande woning).
 2. Eventueel achterstallig onderhoud (bestaande woning).
 3. Schilderen / behangen.
 4. Tuinaanleg, erfafscheiding, bestrating (voornamelijk bij nieuwbouwhuis).
 5. Aansluiten energie, telefoon.
 6. Verhuizen **.
 7. Inrichting.
 8. Meerwerk, verbeteringskosten (nieuwbouwhuis).
 9. Erfpacht *.

Aandachtpunten

 1. Makelaar: onderhandelt u over de courtage die hij wenst te ontvangen.
 2. Notaris: vraag een paar offertes bij notarissen op (www.degoedkoopstenotaris.nl).
 3. Belastingen: vraag alvast een voorlopige teruggave inkomstenbelasting aan.

* De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de financiering van het huis zijn fiscaal aftrekbaar. Welke dat zijn, hebben we met een sterretje aangegeven.


** Indien u voor uw werk moet verhuizen, kunt u een belastingvrije vergoeding van uw werkgever krijgen.


*** De bouwrente is alleen aftrekbaar na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst. Indien de bouwrente in de koopprijs is verwerkt, wordt zij niet als rente gezien en is dus niet aftrekbaar van uw inkomen.

Noot belastingplan 2011

Als u uw woning te koop heeft staan en een nieuwe woning koopt, mag u beide hypotheekrentes aftrekken tot en met 2012.


Deel deze pagina

Laatste update op 13-01-2013
Artikel gemaakt op 25-10-2004
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. en of haar vestingen/ deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Aftrekbare kosten woning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap