print sitemap zoeken disclaimer contact

Kostenschema rond de aankoop van een woning

In het onderstaande overzicht zijn de belangrijkste kostensoorten weergegeven. Sommige kosten heeft u alleen bij een bestaande woning, andere alleen bij nieuwbouw. De kosten voor de aankoop en het verkrijgen van de hypotheek bedragen voor bestaande woningen circa 10% van de koopprijs en bij nieuwbouw circa 8%. Let bij uw aangifte goed op de aftrekbare kosten bij uw aangifte inkomstenbelasting.


Kosten voor de aankoop

 1. Transportakte door notaris (bestaande woning).
 2. Overdrachtsbelasting 6% (bestaande woning).
 3. Eventueel bouwkundig onderzoek (bestaande woning).
 4. Bouwrente ***.
 5. Bankgarantie.
 6. Makelaarscourtage, als u een makelaar heeft ingeschakeld (bestaande woning).
 7. De kosten van een bouwkundig rapport voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheekgarantie *.
 8. Kosten van roerende goederen (bestaande woning).

Kosten voor het verkrijgen van de hypotheek

 1. Afsluitkosten * (maximaal € 3.630 of 1,5% van de hoofdsom).
 2. Kosten gemaakt om juiste hypotheek te krijgen (reiskosten naar de bank, boeken, telefoonkosten, etc.) *.
 3. Opstellen hypotheekakte door notaris *.
 4. Taxatiekosten (bestaande woning) *.
 5. Aanvraag Nationale Hypotheekgarantie *.
 6. Rente en kosten van een eventueel overbruggingskrediet.
 7. Bereidstellingsprovisie *.
 8. Kadastrale rechten hypotheek *.

Kosten aan het huis zelf

 1. Verbouwen (bestaande woning).
 2. Eventueel achterstallig onderhoud (bestaande woning).
 3. Schilderen / behangen.
 4. Tuinaanleg, erfafscheiding, bestrating (voornamelijk bij nieuwbouwhuis).
 5. Aansluiten energie, telefoon.
 6. Verhuizen **.
 7. Inrichting.
 8. Meerwerk, verbeteringskosten (nieuwbouwhuis).
 9. Erfpacht *.

Aandachtpunten

 1. Makelaar: onderhandelt u over de courtage die hij wenst te ontvangen.
 2. Notaris: vraag een paar offertes bij notarissen op (www.degoedkoopstenotaris.nl).
 3. Belastingen: vraag alvast een voorlopige teruggave inkomstenbelasting aan.

* De kosten die gemaakt worden ten behoeve van de financiering van het huis zijn fiscaal aftrekbaar. Welke dat zijn, hebben we met een sterretje aangegeven.


** Indien u voor uw werk moet verhuizen, kunt u een belastingvrije vergoeding van uw werkgever krijgen.


*** De bouwrente is alleen aftrekbaar na ondertekening van de koop-aannemingsovereenkomst. Indien de bouwrente in de koopprijs is verwerkt, wordt zij niet als rente gezien en is dus niet aftrekbaar van uw inkomen.

Noot belastingplan 2011

Als u uw woning te koop heeft staan en een nieuwe woning koopt, mag u beide hypotheekrentes aftrekken tot en met 2012.


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Fiscale tips Eigen woning Aftrekbare kosten woning

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap