print sitemap zoeken disclaimer contact

U bevindt zich hier :Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Medisch specialist is ondernemer

Medisch specialist is ondernemer

Medisch specialisten (vrijgevestigd) zijn ondernemers voor de inkomstenbelasting. Tot dit oordeel kwam het Gerechtshof niet, maar ons hoogste rechtscollege (de Hoge Raad) wel. Dit is een belangrijke uitspraak voor het medisch specialistisch bedrijf in Nederland.

Ondernemerschap specialisten

De onderhavige medisch specialist was in opleiding en zij wilde kaakchirurg worden. Ze was in dienstbetrekking werkzaam binnen een maatschap (ziekenhuis A). Daarnaast verrichtte ze werkzaamheden voor een ander ziekenhuis (ziekenhuis B), hiervoor stuurde ziekenhuis A facturen / declaraties, namens mevrouw X. Ziekenhuis B stuurde de declaraties door naar de zorgverzekeraar. De medisch specialist kreeg een percentage (50%) van de omzet / declaratie. De Belastingdienst was van mening dat de medisch specialist geen ondernemer was. De inkomsten werden gezien als inkomsten uit overige werkzaamheden en niet als winst uit onderneming.

De Rechtbank en het Gerechtshof hadden de ondernemer in het ongelijk gesteld. Volgens deze rechters werden de werkzaamheden niet voor eigen rekening en risico verricht. Ook zou de ondernemer geen ondernemersrisico lopen.

De Hoge Raad kijkt beter naar deze casus. De overwegingen van het Gerechtshof zijn niet juist. Er is niet gekeken naar:

  • de continuïteit van de onderneming;
  • het ondernemersrisico van de medisch specialist.

De Hoge Raad heeft de casus verwezen naar een ander Gerechtshof, dit voor nader onderzoek.

Noot fiscaal jurist inzake ondernemerschap specialist

De kern van de zaak is het zelfstandige declaratierecht van de medisch specialist. Als de medisch specialist maat zou zijn geweest in de maatschap en vanuit deze maatschap de declaraties zou versturen, is er geen vuiltje aan de fiscale lucht. Als maat drijf je een onderneming en daardoor is er geen discussie over specifieke activiteiten.

Sinds enkele jaren kennen we binnen de wereld van medisch specialisten een bekostigingssysteem. Medisch specialisten declareren vaak niet meer zelf. Hierdoor zouden medisch specialisten hun ondernemerschap verliezen. Rond 2015 zijn daarom veel medische bedrijven in een andere structuur gegoten, de zogenaamde MSB's (Medisch Specialistische Bedrijven).

De Hoge Raad kijkt redelijk strikt naar het ondernemersrisico en de continuïteit van de onderneming. Er wordt door de Hoge Raad minder strikt gekeken naar het (zelfstandige) declaratierecht. Dit is wel bijzonder omdat (ook wij) veel specialisten hebben geadviseerd over een B.V. of coöperatiestructuur. De vraag is of dit allemaal wel nodig is geweest.

Vragen over ondernemerschap medisch specialist

Bel gerust met één van onze specialisten voor een vrijblijvende afspraak.

Bron medisch specialisten en ondernemerschap

Rechtbank Noord Nederland d.d. 23 mei 2017 (ECLI:NL:RBNNE:2017:1872)

Gerechtshof Arnhem - Leeuwarden d.d. 21 november 2017 (ECLI:NL:GHARL:2017:10140)

Hoge Raad d.d. 30 noevmber 2018 (ECLI:HR:2018:2203)

Vragen over ondernemerschap van medisch specialist?

Vul uw naam en telefoonnummer in en wij nemen contact met u op.


Meer weten van medisch specialist is ondernemer


Deel deze pagina

U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Kennisbank Medicus en fiscus Medisch specialist is ondernemer

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap