Volg ons op:

Fiscale tips

Twitter Updates

Geen WVA door formele gebreken

Er moet voor de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs (de WVA) een door alle partijen ondertekende verklaring (POK) in de loonadministratie aanwezig zijn. De POK moet aanwezig zijn op het moment dat de ingehouden loonheffing wordt afdragen. Vorenstaande formele benadering volgt min of meer uit de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 15 januari 2016.

De WVA-procedure bij het beveilingsbedrijf

Een beveiligingsbedrijf verzorgt voor haar werknemers een opleiding. Er wordt - in de periode 2009 tot en met 2012 - een vermindering in de loonbelasting (WVA) geclaimd van ruim € 100.000. De Belastingdienst is van mening dat niet aan de formele vereisten is voldaan (POK's niet tijdig getekend) en dat de WVA-vermindering moet worden terugbetaald en dat een boete van € 50.000 op zijn plaats is. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat op het moment waarop de ingehouden LB wordt afgedragen, een ondertekende praktijkovereenkomst in de loonadministratie aanwezig moet zijn. De werkgever moet hiervan een kopie bewaren bij haar eigen loonadministratie.

Voor de werknemers die vanuit de WW-wetgeving instroomden is geen verklaring werkloze voorhanden, hiermee wordt niet voldaan aan een constitutief vereiste en is er geen recht op een WVA-vermindering, zie hiertoe ook de uitspraak van de Hoge Raad d.d. 2 februari 2017.

De Rechtbank concludeert, in lijn van de Hoge Raad in 2016, het volgende:

Noot fiscaal jurist

Welke gebreken er precies aan de POK's kleven is niet geheel duidelijk. In veel gevallen waren er in z'n geheel geen POK's aanwezig. Dan kan de Rechtbank niet anders dan concluderen dat de WVA niet terecht is geclaimd, immers de Hoge Raad heeft hierover redelijk rigide een arrest gewezen. De uitspraak van het Gerechtshof hierover spreekt meer aan, uit het samenstel van zaken kan worden afgeleid dat er een opleiding is verzorgd en de enkele POK is geen consitutief vereiste. We zullen zien in hoeverre andere rechters dezelfde rigide houding blijven hanteren. Het gaat hierbij met name om het ontbreken van een enkele handtekening of dagtekening, zou het dan ook mis gaan? Nog beter: "mis moeten gaan", als de wet hierover niet geheel duidelijk is.

Vragen over de WVA, wij zijn specialist, mail ons gerust

Vul uw naam en e-mail in en wij nemen contact met u op.


Auteur(s) van geen volledige wva door formele gebreken


mr. A. Vermeer (Angelique).
Fiscaal Jurist,

088 027 00 00
a.vermeer@jongbloed.tv


Jongbloed Fiscaal Juristen N.V.
Marthalaan 5
7511 AZ Enschede
, Overijssel

Artikel datum : 12-07-2017 | Artikel laatst gewijzigd : 17-07-2017

© 2019 Jongbloed Fiscaal Juristen