print sitemap zoeken disclaimer contact

Jongbloed Dakar Team

Jongbloed Dakar Team

Inkeerregeling

Inkeren in 2019

De inkeerregeling is in 2018 formeel afgeschaft, maar ook in 2019 kunt u nog voor oude jaren gebruikmaken van de inkeerregeling. In dit artikel een korte uitleg over de huidige situatie.

Wat is de inkeerregeling?

In het verleden is de inkeerregeling ingevoerd om mensen te verleiden om alsnog hun belasting te betalen over niet opgegeven inkomsten zonder afgeschrikt te worden door het risico van een boete bij vrijwillige verbetering. In de loop der jaren is de Nederlandse overheid strenger geworden en volgen er ook boetes als u zich vrijwillig meldt. Sinds 2018 is het zelfs niet meer mogelijk om boetevrij in te keren over de laatste twee jaren; er wordt dan voor elke vrijwillige verbetering van buitenlands vermogen in Box 3 een boete opgelegd. Voor oude jaren geldt een overgangsregeling: voor aangiften over jaren die vóór 1 januari 2018 ingediend zijn of hadden moeten zijn, blijft de oude inkeerregeling van toepassing; het zal dus nog jaren duren voordat de regeling daadwerkelijk niet meer bestaat.

Gegevensuitwisseling tussen landen

De Belastingdienst heeft sinds enkele jaren een belangrijk wapen in handen om belastingontduiking op te sporen: de automatische uitwisseling van financiële gegevens tussen verschillende landen.

Met ingang van 2016 zijn financiële instellingen verplicht om jaarlijks de fiscale woonplaats / vestigingsplaats van hun klanten c.q. de uiteindelijk gerechtigde tot bankrekeningen vast te stellen. Als blijkt dat een klant of een UBO woont in een land dat meedoet aan de internationale informatie-uitwisselingsverdragen, dan moeten de gegevens over deze persoon en de betreffende bankrekening automatisch aan de Belastingdienst van dat land worden gemeld.

Zo heeft Nederland in september 2017 voor het eerst de gegevens van buitenlandse rekeninghouders bij Nederlandse banken doorgegeven aan de belastingdiensten van de betreffende woonlanden; het betrof de gegevens over het belastingjaar 2016. Nederland ontvangt eveneens sinds 2017 structureel en automatisch de gegevens van in Nederland woonachtige rekeninghouders bij buitenlandse banken.

Op dit moment zijn er al meer dan 100 landen die zich hebben aangesloten bij deze automatische informatie-uitwisseling en ook in 2019 zijn er weer landen bijgekomen.

Meldt u alsnog

Mocht u ondanks alle publiciteit omtrent de inkeerregeling en de aangekondigde boete-verhoging nog steeds niet zijn ingekeerd, dan raad ik u toch aan dit alsnog te doen en wel om de volgende redenen:

  1. De automatische gegevensuitwisseling: het lijkt een kwestie van tijd totdat de Belastingdienst u op het spoor komt.
  2. Als u gepakt wordt, dan kan dit leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast: u moet aantonen dat de aanslagen niet zouden kloppen.
  3. Vrijwillige verbetering en medewerking gelden als verzachtende omstandigheid voor de bepaling van de hoogte van de boete: door mee te werken zal de boete lager uitvallen.

Indien u wenst in te keren, kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn; hiertoe kunt u vrijblijvend contact opnemen voor het inplannen van een afspraak. Mocht u het vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst willen houden en daar hulp bij willen, dan moet ik u teleurstellen; voor dergelijke cliënten hebben wij een wettelijke meldingsplicht op grond van de Wet ter voor-koming van witwassen en financiering van terrorisme; de zogenaamde WWFT-wetgeving.

Deel deze pagina

Laatste update op 01-04-2019
Artikel gemaakt op 25-03-2019
Dit artikel (of blog of voorbeeldovereenkomst) is met aandacht en zorgvuldigheid geschreven, maar bevat informatie van algemene en informatieve aard. De informatie in dit artikel kan, afhankelijk van de omstandigheden van uw specifieke geval, niet of verminderd van toepassing zijn. De informatie in dit artikel dient derhalve niet als fiscaal/juridisch advies te worden beschouwd. Jongbloed Fiscaal Juristen N.V., haar medewerkers en of haar vestigingen/deelnemingen aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van de informatie uit het artikel.
U bevindt zich hier : Jongbloed Fiscaal Juristen Uitgelicht Inkeerregeling Inkeren in 2019

Jongbloed Fiscaal Juristen - Disclaimer - Zoeken - Sitemap